Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GO1VTE-FD001 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (281018)


THG1-FD-LA-14SEP-28OCT18

ID : 22473

เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-30 ต.ค. 61
ราคา 9,900.-
14-16 ก.ย. 61
29 ก.ย. -01 ต.ค.61
11-13 ต.ค. 61
18-20 ต.ค. 61
25-27 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
13-15 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
23-25 ต.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์–วังเวียง 3 วัน 2 คืน (280918)


THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18

ID : 22411

เวียงจันทน์ – วังเวียง  - ถ้ำปูคำ 
ถ้ำจัง – ประตูชัย – Night Market
วัดสีเมือง – หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6 -  8 ก.ค.61
24 – 26 ส.ค.61
14 – 16 ก.ย.61
28 – 30 ก.ย.61
ราคา 10,900.-
11 – 13 ส.ค.61
ราคา 11,900.-
27 – 29 ก.ค.61
ราคา 12,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : สัมผัสเสน่ห์เมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน (311218)


THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18(1)

ID : 20122

อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์-วังเวียง
ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
ตลาดเช้าวังเวียงเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงืม-DutyFree
สายการบิน : THAI LIONAIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
ครบ 8 ท่านออกเดินทาง ราคา10,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : QV03 วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี 3 วัน 2 คืน (311218)


THT18-QV-LA-5OCT-31DEC18

ID : 23706

เวียงจันทน์ – วังเวียง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,688-13,688 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
2-4 พฤศจิกายน 61
3-5 พฤศจิกายน 61
9-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61
1-3 ธันวาคม 61
7-9 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 11,688.-
13-15 ตุลาคม 61
8-10 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
ราคา 12,688.-
29-31 ธันวาคม 61
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
ราคา 13,688.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GO1VTE-PG001 สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-PG-LA-25AUG-31DEC18

ID : 23517

เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-30 กันยายน 61
ราคา 11,900.-
25-27 สิงหาคม 61
08-10 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
ราคา 13,900.-
06-08 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 14,900.-
08-10 ธันวาคม 61
ราคา 15,900.-
19-21 ตุลาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
29-31 ธันวาคม 61
ราคา 16,900.-
13-15 ตุลาคม 61
ราคา 17,900.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน (250119)


THB11-FD-LA-3AUG18-25JAN19

ID : 23245

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง
ถนนโรตี-ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
5 ต.ค.61-7 ต.ค.61
26 ต.ค.61-28 ต.ค.61
2 พ.ย.61-4 พ.ย.61
9 พ.ย.61-11 พ.ย.61
16 พ.ย.61-18 พ.ย.61
22 พ.ย.61-24 พ.ย.61
ราคา 12,900.-
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
12 ต.ค.61-14 ต.ค.61
19 ต.ค.61-21 ต.ค.61
30 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
7 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61-30 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
29 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LVT03 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน (280918)


THP17-QV-LA-22JUN-28SEP18

ID : 22363

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พูคูน-กาสี-วังเวียง
ถ้ำจัง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เวียงจันทน์
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 มิ.ย.61
20-22 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
28-30 ก.ย.61
ราคา 16,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : QV05 ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (080119)


THT18-QV-LA-21SEP18-8JAN19

ID : 23949

หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวุชุนราช
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง
บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง-วังเวียง – บลูลากูน
ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 กันยายน 2561
ราคา 17,900.-
4-7 มกราคม 2562
18-21 มกราคม 2562
8-11 มกราคม 2562
ราคา 18,900.-
12-15  ตุลาคม 2561
13-16  ตุลาคม 2561
20-23  ตุลาคม 2561
7-10  ธันวาคม 2561
8-11  ธันวาคม 2561
21-24  ธันวาคม 2561
16-19 มกราคม 2562
ราคา 19,900.-
30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคา 20,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก