Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GT-VTE PG02 Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (300618)


THG12-PG-LA-6APR-30JUN18

ID : 20862

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,777-15,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
ราคา 12,777.-
28-30 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
09-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
16-18 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค.61
ราคา 13,777.-
06-08 เม.ย.61
ราคา 14,777.-
13-15 เม.ย.61
14-16 เม.ย.61
ราคา 15,777.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LAOS02 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน (030618)


THB11-FD-MM-23MAR-3JUN18

ID : 20692

เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย 
วังเวียง - ถนนโรตี– ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง–พระราชวัง–หอพระบาง–วัดวิชุนราช
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น12,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61 ราคา13,900.-
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61 ราคา13,900.-
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61 ราคา15,900.-
14 เม.ย.61-16 เม.ย.61 ราคา15,900.-
4 พ.ค.61-6 พ.ค.61 ราคา13,900.-
11 พ.ค.61-13 พ.ค.61 ราคา13,900.-
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61 ราคา13,900.-
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61 ราคา13,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : สัมผัสเสน่ห์เมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน (311218)


THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18(1)

ID : 20122

อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์-วังเวียง
ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
ตลาดเช้าวังเวียงเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงืม-DutyFree
สายการบิน : THAI LIONAIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
ครบ 8 ท่านออกเดินทาง ราคา10,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LAOS02 ทัวร์ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง (280918)


THB11-FD-LA-6APR-28SEP18

ID : 21014

เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – วัดวิชุนราช
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 - 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 พ.ค.61 - 6 พ.ค.61
11 พ.ค.61 - 13 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 - 3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 - 10 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 - 24 มิ.ย.61
6 ก.ค.61 - 8 ก.ค.61
20 ก.ค.61 - 22 ก.ค.61
3 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
ราคา 12,900.-
6 เม.ย.61 - 8 เม.ย.61
25 พ.ค.61 - 27 พ.ค.61
10 ส.ค.61 - 12 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
13 เม.ย.61 - 15 เม.ย.61
14 เม.ย.61 - 16 เม.ย.61
27 ก.ค.61 - 29 ก.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วัน (040518)


THP17-QV-LA-12JAN-4MAY18

ID : 19268

เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด
อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 ม.ค.61
17-19 ก.พ.61
9-11 มี.ค.61
6-8 เม.ย.61
4-6 พ.ค.61
ราคา 15,900.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 16,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน (180518)


THP17-QV-LA-5JAN-18MAY18

ID : 19281

หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง
บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-เวียงจันทน์
ช้อปปิ้งพระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7, 19-21 ม.ค.61
2-4, 16-18 ก.พ.61
9-11, 23-25 มี.ค.61
6-8, 20-22 เม.ย.61
4-6, 18-20 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 19,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LVT03 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน (040518)


THP17-QV-LA-19JAN-4MAY18

ID : 19271

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พูคูน-กาสี
ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง
วัดสีสะเกด-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 ม.ค.61
16-18 ก.พ.61
16-18 มี.ค.61
6-8 เม.ย.61
4-6 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : NLV05 หนองคาย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5 วัน (250518)


THP17-QV-LA-12JAN-25MAY18

ID : 19269

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง-เมืองวังเวียง-ผาตั้ง
เมืองกาสี-พูคูน-กิ่วกะจำ-เมืองเงิน-มรดกโลกหลวงพระบาง
ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์พลาซ่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง- บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ำจัง-บ้านท่าเรือ-เวียงจันทน์
พิพิธภัณฑหอพระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ม.ค.61
7-11 ก.พ.61
21-25 มี.ค.61
27 เม.ย.-1 พ.ค.61
25-29 พ.ค.61
ราคา 17,900.-
13-17 เม.ย.61
ราคา 18,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : NXV05 หนองคาย-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์ 5 วัน (250518)


THP17-QV-LA-12JAN-25MAY18

ID : 19279

ท่านาแล้ง-วัดพระบาทโพนสัน-ปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน
บ้านท่าสี-บ้านทาโทม-บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด
วัดสีพรม ทุ่งไหหิน 1-เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง
ตลาดเช้าท้องถิ่น-เมืองคำ-ถ้ำปิ่ว(ถ้ำประวัติศาสตร์)
ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังตลาดโพนสะหวัน
ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3-ตลาดเช้าท้องถิ่น
โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่
สายแยกพูคุน-เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
ล่องเรือแม่น้ำซอง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม
เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว-พระธาตุหลวง
ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ม.ค.61
7-11 ก.พ.61
21-25 มี.ค.61
27 เม.ย.-1 พ.ค.61
25-29 พ.ค.61
ราคา 18,900.-
13-17 เม.ย.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : PLVT04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน (100518)


THP17-QV-LA-25JAN-10MAY18

ID : 19272

หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห
ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 ม.ค.61
17-20 ก.พ.61
15-18 มี.ค.61
5-8 เม.ย.61
10-13 พ.ค.61
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LXV04 หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน (170518)


THP17-QV-LA-13JAN-17MAY18

ID : 19283

หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช วังเก่า)
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี
ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-เชียงเงิน
กิ่วกะจำ-พูคูน-เชียงขวาง(โพนสะหวัน)-ทุ่งไหหิน 1
ตลาดเช้าท้องถิ่น-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม
ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม
เชียงขวาง(โพนสะหวน)-เวียงจันทน์
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-ม.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 ม.ค.61
16-19 ก.พ.61
15-18 มี.ค.61
19-22 เม.ย.61
17-20 พ.ค.61
ราคา 19,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก