Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : GT-VTE PG02 Laos..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (290918)


THG12-PG-LA-11MAY-29SEP18

ID : 21483

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง - หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,991-14,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-19 สิงหาคม 2561
28-30 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
18-20 พฤษภาคม 2561
29 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 12,911.-
11-13 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
06-08 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
01-03 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 12,991.-
27-29 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 14,991.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : สัมผัสเสน่ห์เมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน (311218)


THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18(1)

ID : 20122

อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์-วังเวียง
ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
ตลาดเช้าวังเวียงเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงืม-DutyFree
สายการบิน : THAI LIONAIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
ครบ 8 ท่านออกเดินทาง ราคา10,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น .-

ทัวร์ลาว : LAOS02 FD ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน (280918)


THB11-FD-LA-25MAY-28SEP18

ID : 21755

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง
ถนนโรตี-ล่องเรือแม่น้ำซอง- ถ้ำจัง-หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวัง
หอพระบาง – วัดวิชุนราช 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 12,900.-
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
ราคา 15,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก