Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 9 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)


THS20-VZ-VN-10APR-21OCT19

ID : 26899

ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-11,499 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 -12 เมษายน 62
8 – 10 พฤษภาคม 62
22 – 24 พฤษภาคม 62
12 – 14 มิถุนายน 62
26 – 28 มิถุนายน 62
24 – 26 กรกฎาคม 62
12 – 14 สิงหาคม 62
28 – 30 สิงหาคม 62
25 – 27 กันยายน 62
ราคา 8,888.-
7 – 9 มิถุนายน 62
21 – 23 มิถุนายน 62
5 – 7 กรกฎาคม 62
19 – 21 กรกฎาคม 62
2 – 4 สิงหาคม 62
16 – 18 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
13 – 15 กันยายน 62
27 – 29 กันยายน 62
18-20 ตุลาคม 62
21-23 ตุลาคม 62
ราคา 9,499.-
15 – 17 กรกฎาคม 62
12-14 ตุลาคม 62
ราคา 10,499.-
15 -17 เมษายน 62
ราคา 11,499.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN22 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (231019)


THJ6-VJ-VN-26APR-23OCT19

ID : 27301

โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน-ดาลัท
สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย
ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : VIETJET AIR (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย.62
07-10 ก.ย.62
ราคา 9,999.-
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
05-08 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
02-05 ส.ค.62
17-20 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
28 ก.ย.-01 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
ราคา 10,999.-
26-29 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
28-31 ก.ค.62
11-14 ส.ค.62
04-07 ต.ค.62
05-08 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
03-06 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
05-08 พ.ค.62
08-11 พ.ค.62
13-16 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
ราคา 12,999.-
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
27-30 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
10-13 ส.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN27 เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (251019)


THJ6-VZ-VN-2MAY-25OCT19

ID : 27300

ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่
ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่
สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 พ.ค.62
ราคา 9,999.-
23-26 พ.ค.62
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
04-07 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
17-20 ก.ค.62
28-31 ก.ค.62
01-04 ส.ค.62
11-14 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
06-09 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
02-05 พ.ค.62
05-08 พ.ค.62
08-11 พ.ค.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
08-12 ส.ค.62
04-07 ต.ค.62
10-13 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
09-12 พ.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
09-13 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1SGN-DD003 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน (170519)


THG1-DD-VN-25JAN-17MAY19

ID : 25641

โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์
ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋-สวนดอกไม้เมืองหนาว
มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-อุโมงค์กู๋จี-วัดเทียนเฮา
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2562
ราคา 10,888.-
03-06 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,888.-
25-28 มกราคม 2562                     
15-18 กุมภาพันธ์ 2562                     
22-25 กุมภาพันธ์ 2562                     
08-11 มีนาคม 2562                     
21-24 มีนาคม 2562                     
19-22 เมษายน  2562
ราคา 12,888.-
16-19 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,888.-
05-08 เมษายน  2562
14-17 เมษายน  2562
17-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,888.-
12-15 เมษายน  2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZSGN06 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง) 4D3N (251019)


THZ1-VZ-VN-5APR-25OCT19

ID : 26693

เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว
พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –  สถานีรถไฟเก่า
วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ – ฟาร์มเลี้ยงชะมด
เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง 
ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม
ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 สิงหาคม 2562
ราคา 10,999.-
13 – 16 กันยายน 2562
27 – 30 กันยายน 2562
ราคา 11,999.-
05 – 08 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
07 – 10 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
17 – 20 พฤษภาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
14 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N (280619)


THZ1-FD-VN-16FEB-28JUN19

ID : 25256

เมืองโฮจิมินห์  – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า
เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต– วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน
น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว-ตลาดเบ๋นถั่น 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 10,999.-
02 – 05 มีนาคม 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.62
ราคา 11,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค.62
07 – 10 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย.62
19 – 22 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
ราคา 12,999.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 08 เมษายน 2562
06 – 09 เมษายน 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1SGN-DD004 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (พิเศษพักดาลัด 2 คืน) (240519)


THG1-DD-VN-31JAN-24MAY19

ID : 25645

โฮจิมินห์ซิตี้-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ดาลัท-Crazy House-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ถนนคนเดิน-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พ.ค. 62                              
24-27 พ.ค. 62                              
ราคา 11,888.-
31 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62                                                                    
15 -18 มี.ค. 62  
29 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62                              
ราคา 12,888.-
16-19  ก.พ. 62                                                                    
04-07 เม.ย. 62                              
18-21  เม.ย. 62                              
ราคา 13,888.-
11-14  เม.ย. 62
ราคา 14,888.-
13-16  เม.ย. 62
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN031 FD มหัศจรรย์ DALAT 4 วัน 3 คืน (080619)


THB11-FD-VN-15MAR-8JUN19

ID : 26725

โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด-จัตุรัสโฮจิมินห์
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค.62-02 เม.ย.62
19 เม.ย.62-22 เม.ย.62
20 เม.ย.62-23 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62 (Bus 1)
ราคา 11,900.-
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
29 มี.ค.62-01 เม.ย.62
26 เม.ย.62-29 เม.ย.62 (Bus 2)
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
03 พ.ค.62-06 พ.ค.62
10 พ.ค.62-13 พ.ค.62
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62 (Bus 1)
18 พ.ค.62-21 พ.ค.62
24 พ.ค.62-27 พ.ค.62
01 มิ.ย.62-04 มิ.ย.62
08 มิ.ย.62-11 มิ.ย.62
ราคา 12,900.-
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62 (Bus 1)
11 เม.ย.62-14 เม.ย.62
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62 (Bus 1)
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62 (Bus 2)
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62 (Bus 2)
17 พ.ค.62-20 พ.ค.62 (Bus 2)
ราคา 14,900.-
12 เม.ย.62-15 เม.ย.62 (Bus 1)
12 เม.ย.62-15 เม.ย.62 (Bus 2)
ราคา 15,900.-
13 เม.ย.62-16 เม.ย.62 (Bus 1)
13 เม.ย.62-16 เม.ย.62 (Bus 2)
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : QE1SGN-DD001 สุดว้าว...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (270919)


THB15-DD-VN-10MAY-27SEP19

ID : 26819

โฮจิมินห์ซิตี้-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
ดาลัท-Crazy house –น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ถนนคนเดิน-นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา
ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พ.ค. 62
06-09 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
ราคา 13,900.-
07-10 มิ.ย. 62
21-24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
05-08 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
ราคา 14,900.-
16-19 พ.ค. 62
08-11 ส.ค. 62
ราคา 15,900.-
25-28 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
ราคา 17,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก