Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-FD004 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (041118)


THG1-FD-VN-30JUN-4NOV18

ID : 22546

ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร
นั่งรถสามล้อ-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 2561
ราคา 9,900.-
07-09 กรกฎาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
01-03 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
06-08 ตุลาคม 2561
04-06 พฤศจิกายน 2561
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1-DAD FD04 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (041118)


THG1-FD-VN-23JUN-4NOV18

ID : 22318

ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101
ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-นั่งรถสามล้อ
ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 มิถุนายน 2561
ราคา 9,900.-
30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
01-03, 08-10 , 15-17 , 22-24 , 28-30 กันยายน 2561
29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
06-08 ตุลาคม 2561
04-06 พฤศจิกายน 2561
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : DAD04 MEMORIES DANANG 3D2N (030818)


THZ1-FD-VN-12MAY-3AUG18

ID : 21399

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลัก 
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,888 - 11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
ราคา 10,888.-
12 – 14 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
ราคา 11,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG001 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (191018)


THG1-PG-VN-29JUN-19OCT18

ID : 22548

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น
ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561
ราคา 10,900.-
17-20 สิงหาคม 2561
24-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
07-10 กันยายน 2561
14-17 กันยายน 2561
21-24 กันยายน 2561
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
5-8 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-15 ตุลาคม 2561
19-22 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
10-13 สิงหาคม 2561
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN31 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (251018)


THJ6-FD-VN-21JUN-25OCT18

ID : 22257

ดานัง-เว้-พระราชวังไดโนย
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
ราคา 11,999.-
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
26-29 ก.ค.61
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN08 PG เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน (270918)


THB11-PG-VN-24MAY-27SEP18

ID : 21760

ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-ฮอยอัน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค.61-27 พ.ค.61
31 พ.ค.61-3 มิ.ย.61
7 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
14 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
5 ก.ค.61-8 ก.ค.61
12 ก.ค.61-15 ก.ค.61
19 ก.ค.61-22 ก.ค.61
2 ส.ค.61-5 ส.ค.61
16 ส.ค.61-19 ส.ค.61
23 ส.ค.61-26 ส.ค.61
30 ส.ค.61-2 ก.ย.61
6 ก.ย.61-9 ก.ย.61
13 ก.ย.61-16 ก.ย.61
20 ก.ย.61-23 ก.ย.61
27 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 12,900.-
26 ก.ค.61-29 ก.ค.61
10 ส.ค.61-13 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN08 FD เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน (140918)


THB11-FD-VN-25MAY-14SEP18

ID : 21757

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์
ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-2 ก.ค.61
6 ก.ค.61-9 ก.ค.61
13 ก.ค.61-16 ก.ค.61
20 ก.ค.61-23 ก.ค.61
3 ส.ค.61-6 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
17 ส.ค.61-20 ส.ค.61
24 ส.ค.61-27 ส.ค.61
7 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-17 ก.ย.61
ราคา 13,900.-
25 พ.ค.61-28 พ.ค.61
ราคา 15,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก