Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 44 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN37 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (291218)


THJ6-VZ-VN-29DEC18-1JAN19

ID : 24851

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโนย
ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ตลอดทั้งวัน (สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครื่องเล่นต่างๆ)
ดานัง-สะพานมังกร-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 18,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-FD32-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี 3D3N (311218)


THH3-FD-VN-26OCT-31DEC18

ID : 24748

หมู่บ้านแกะสลักหิน – ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง       
บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge
แฟนตาซีพาร์ค-วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 พฤศจิกายน 2561
19-21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 7,999.-
29-31 ตุลาคม 2561
12-14 พฤศจิกายน 2561
26-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 8,999.-
28-30 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 1 พ.ย.61
31 ต.ค. – 2 พ.ย.61
4-6 พฤศจิกายน 2561
6-8 พฤศจิกายน 2561
7-9 พฤศจิกายน 2561
11-13 พฤศจิกายน 2561
13-15 พฤศจิกายน 2561
14-16 พฤศจิกายน 2561
18-20 พฤศจิกายน 2561
20-22 พฤศจิกายน 2561
21-23 พฤศจิกายน 2561
25-27 พฤศจิกายน 2561
27-29 พฤศจิกายน 2561
28-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,999.-
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
1-3 พฤศจิกายน 2561
2-4 พฤศจิกายน 2561
3-5 พฤศจิกายน 2561
8-10 พฤศจิกายน 2561
9-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
15-17 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
22-24 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย.-1 ธ.ค.61
30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
1-3 ธันวาคม 2561
2-4 ธันวาคม 2561
3-5 ธันวาคม 2561
6-8 ธันวาคม 2561
9-11 ธันวาคม 2561
10-12 ธันวาคม 2561
11-13 ธันวาคม 2561
12-14 ธันวาคม 2561
13-15 ธันวาคม 2561
16-18 ธันวาคม 2561
17-19 ธันวาคม 2561
18-20 ธันวาคม 2561
19-21 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
4-6 ธันวาคม 2561
5-7 ธันวาคม 2561
7-9 ธันวาคม 2561
8-10 ธันวาคม 2561
24-26 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
25-27 ธันวาคม 2561
26-28 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 17,999.-
30 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC13 ฮอยอัน เรารักกัน ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (290319)


THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19

ID : 24236

ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง-กระเช้าบานาฮิลล์
สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
วัดลินห์อึ๋ง  - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พ.ย 61
17-19 พ.ย 61
ราคา 8,999.-
27-29 ต.ค 61
3-5 พ.ย 61
ราคา 9,999.-
20-22 ต.ค 61
21-23 ต.ค 61
26-28 ต.ค 61
2-4 พ.ย 61
9-11 พ.ย 61
16-18 พ.ย 61
23-25 พ.ย 61
24-26 พ.ย 61
7-9 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
21-23 ธ.ค 61
22-24 ธ.ค 61
1-3 ก.พ 62
15-17 ก.พ 62
16-18 ก.พ 62
22-24 ก.พ 62
8-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
ราคา 10,555.-
19-21 ต.ค 61
8-10 ธ.ค 61
9-11 ธ.ค 61
8-10 ก.พ 62
17-19 ก.พ 62
ราคา 11,555.-
28-30 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค 62
ราคา 13,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอน บาน่าฮิลล์ 4D3N (230119)


THH3-VZ-VN-17NOV18-23JAN19

ID : 24749

บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge 
แฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน
เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้
พระราชวังไดนอย-ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา)
หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน
วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,876-12,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พฤศจิกายน 2561
24-27 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,876.-
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
ราคา 10,987.-
27-30 ธันวาคม 2561
ราคา 12,987.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD08 SURPRISE BANAHILLS 3D2N BY VZ (300319)


THZ1-VZ-VN-24OCT18-30MAR19

ID : 24259

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค-หาดหมีเคว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 พฤศจิกายน 2561
14 – 16 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 มกราคม 2562
16 – 18 มกราคม 2562
23 – 25 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 1 ก.พ.62
ราคา 9,999.-
24 – 26 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 2 พ.ย.61
21 – 23 พฤศจิกายน 2561
28 – 30 พฤศจิกายน 2561
12 – 14 ธันวาคม 2561
19 - 21ธันวาคม 2561
12 – 14 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
13 – 15 มีนาคม 2562
20 – 22 มีนาคม 2562
27 – 29 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 10,999.-
27 – 29 ตุลาคม 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 1 มี.ค.62
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
05 – 07 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
26 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : WH001FD WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (250119)


THP3-FD-VN-24AUG18-25JAN19

ID : 23660

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-03 ก.ย. 61
07-10 ก.ย. 61
14-17 ก.ย. 61
21-24 ก.ย. 61
28 ก.ย.-01 ต.ค. 61
05-08 ต.ค.61
26-29 ต.ค. 61
02-05 พ.ย. 61
09-12 พ.ย. 61
16-19 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
23-26 พ.ย. 61
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
14-17 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
04-07 ม.ค. 62
10-13 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
17-20 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
24-27 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
21-24 ธ.ค. 61
03-06 ม.ค. 62
ราคา 10,900.-
12-15 ต.ค. 61
13-16 ต.ค. 61
20-23 ต.ค. 61
06-09 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
07-10 ธ.ค. 61
ราคา 13,900.-
27-30 ธ.ค. 61
28-31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62
ราคา 14,900.-
29 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PG-01 เวียดนามกลาง “ฮอยอันฉันรักเทอ” เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (311218)


THA7-PG-VN-11OCT-31DEC18

ID : 23688

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – กระเช้าบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง
สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
15 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 20 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
24 – 27 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
09 – 12 ธันวาคม 2561
10 – 13 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 18  ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
18 – 21 ธันวาคม 2561
23 – 26 ธันวาคม 2561
24 – 27 ธันวาคม 2561
ราคา 12,888.-
11 – 14 ตุลาคม 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 04 ธันวาคม 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
13 – 16 ตุลาคม 2561
ราคา 14,888.-
31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PG01 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เปิดตัวซุปตาร์ (311218)


THT18-PG-VN-11OCT-31DEC18

ID : 23336

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-ฮอยอัน
กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
15 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 20 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
24 – 27 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
09 – 12 ธันวาคม 2561
10 – 13 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
15 – 18  ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
18 – 21 ธันวาคม 2561
23 – 26 ธันวาคม 2561
24 – 27 ธันวาคม 2561
ราคา 12,888.-
11 – 14 ตุลาคม 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 04 ธันวาคม 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
13 – 16 ตุลาคม 2561
ราคา 14,888.-
31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : EASY DAZZING IN BANA HILL 4 วัน 3 คืน (300119)


THZ2-VZ-VN-4NOV18-30JAN19

ID : 24261

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา
ล่องเรือมังกร-วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน
เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์-เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
วัดลินห์อึ๋ง – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
ราคา 10,900.-
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
23 – 26 ธันวาคม 2561
26 – 29 ธันวาคม 2561
06 – 09 มกราคม 2562
09 – 12 มกราคม 2562
13 – 16 มกราคม 2562
16 – 19 มกราคม 2562
20 – 23 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
27 – 30 มกราคม 2562
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 11,900.-
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
05 – 08 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD09 MERRY IN BANAHILLS 4D3N BY VZ (280319)


THZ1-VZ-VN-15OCT18-28MAR19

ID : 24260

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – บาน่าฮิลล์
สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-วัดหลินอึ๋ง
เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง
จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร-หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 18 ตุลาคม 2561
ราคา 10,999.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 - 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 
28 ก.พ. – 03 มี.ค.62
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 12,999.-
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC12 รักแรกพบ พักบนบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (290319)


THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19

ID : 24237

กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-ดานัง – สะพานมังกร
ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ต.ค 61
3-5 พ.ย 61
ราคา 10,999.-
20-22 ต.ค 61
21-23 ต.ค 61
26-28 ต.ค 61
2-4 พ.ย 61
9-11 พ.ย 61
10-12 พ.ย 61
16-18 พ.ย 61
17-19 พ.ย 61
23-25 พ.ย 61
24-26 พ.ย 61
7-9 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
21-23 ธ.ค 61
22-24 ธ.ค 61
1-3 ก.พ 62
15-17 ก.พ 62
16-18 ก.พ 62
22-24 ก.พ 62
8-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
ราคา 11,888.-
19-21 ต.ค 61
8-10 ธ.ค 61
9-11 ธ.ค 61
8-10 ก.พ 62
17-19 ก.พ 62
ราคา 12,888.-
28-30 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
30 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคา 14,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZ01 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ 4 วัน 3 คืน (310319)


THT18-VZ-VN-15OCT18-31MAR19

ID : 24144

เมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ (ค้างคืน)
วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-18 ตุลาคม 2561
ราคา 10,999.-
16-19 ตุลาคม 2561
17-20 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
23-26 ตุลาคม 2561
24-27 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2561
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2561
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2561
4-7 พฤศจิกายน  2561
5-8 พฤศจิกายน  2561
6-9 พฤศจิกายน  2561
7-10 พฤศจิกายน  2561
11-14 พฤศจิกายน  2561
12-15 พฤศจิกายน  2561
13-16 พฤศจิกายน  2561
14-17 พฤศจิกายน  2561
18-21 พฤศจิกายน  2561
19-22 พฤศจิกายน  2561
20-23 พฤศจิกายน  2561
21-24 พฤศจิกายน  2561
25-28 พฤศจิกายน  2561
26-29 พฤศจิกายน  2561
27-30 พฤศจิกายน  2561
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
2-5 ธันวาคม 2561
3-6 ธันวาคม 2561
4-7 ธันวาคม 2561
9-12 ธันวาคม 2561
10-13 ธันวาคม 2561
11-14 ธันวาคม 2561
12-15 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
17-20 ธันวาคม 2561
18-21 ธันวาคม 2561
19-22 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
24-27 ธันวาคม 2561
25-28 ธันวาคม 2561
26-29 ธันวาคม 2561
2-5 มกราคม 2562
6-9 มกราคม 2562
7-10 มกราคม 2562
8-11 มกราคม 2562
9-12 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
14-17 มกราคม 2562
15-18 มกราคม 2562
16-19 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
21-24 มกราคม 2562
22-25 มกราคม 2562
23-26 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
28-31 มกราคม 2562
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2562
11-14 กุมภาพันธ์  2562
12-15กุมภาพันธ์  2562
13-16 กุมภาพันธ์  2562
20-23 กุมภาพันธ์  2562
24-27 กุมภาพันธ์  2562
25-28 กุมภาพันธ์  2562
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
27กุมภาพันธ์– 2 มีนาคม 2562  2562
3-6 มีนาคม  2562
4-7 มีนาคม  2562
5-8 มีนาคม 2562
6-9 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
11-14 มีนาคม  2562
12-15 มีนาคม  2562
13-16 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
18-21 มีนาคม 2562
19-22 มีนาคม  2562
20-23 มีนาคม  2562
24-27 มีนาคม  2562
25-28 มีนาคม 2562
26-29 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม  2562
31 มีนาคม – 3 เมษายน  2562
ราคา 11,999.-
18-21 ตุลาคม 2561
19-22 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
26-29 ตุลาคม 2561
27-30 ตุลาคม 2561
1-4 พฤศจิกายน  2561
2-5 พฤศจิกายน  2561
3-6 พฤศจิกายน  2561
8-11 พฤศจิกายน  2561
9-12 พฤศจิกายน  2561
10-13 พฤศจิกายน  2561
15-18 พฤศจิกายน  2561
16-19 พฤศจิกายน  2561
17-20 พฤศจิกายน  2561
22-25 พฤศจิกายน  2561
23-26 พฤศจิกายน  2561
24-27 พฤศจิกายน  2561
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2561
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2561
1-4 ธันวาคม  2561
13-16 ธันวาคม 2561
14-17 ธันวาคม 2561
15-18 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
21-24 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561
3-6 มกราคม 2562
4-7 มกราคม 2562
5-8 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
12-15 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
18-21 มกราคม 2562
19-22 มกราคม 2562
24-27 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
26-29 มกราคม 2562
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2562
1-4 กุมภาพันธ์  2562
2-5 กุมภาพันธ์  2562
3-6 กุมภาพันธ์  2562
4-7 กุมภาพันธ์  2562
9-12 กุมภาพันธ์  2562
10-13 กุมภาพันธ์  2562
14-17กุมภาพันธ์  2562
15-18 กุมภาพันธ์  2562
21-24 กุมภาพันธ์  2562
22-25 กุมภาพันธ์  2562
23-26 กุมภาพันธ์  2562
28 กุมภาพันธ์– 3 มีนาคม 2562
1-4 มีนาคม  2562
2-5 มีนาคม  2562
7-10 มีนาคม  2562
8-11 มีนาคม  2562
9-12 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
15-18 มีนาคม  2562
16-19 มีนาคม  2562
21-24 มีนาคม 2562
22-25 มีนาคม 2562
23-26 มีนาคม  2562
28-31 มีนาคม  2562
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
30 มีนาคม – 2 เมษายน  2562
ราคา 12,999.-
20-23 ตุลาคม 2561
21-24 ตุลาคม 2561
5-8 ธันวาคม 2561
6-9 ธันวาคม 2561
7-10 ธันวาคม 2561
8-11 ธันวาคม 2561
27- 30 ธันวาคม 2561
28-31 ธันวาคม 2561
1-4 มกราคม 2562
16-19 กุมภาพันธ์  2562
17-20 กุมภาพันธ์  2562
18-21 กุมภาพันธ์  2562
19-22 กุมภาพันธ์  2562
ราคา 13,999.-
5-8 กุมภาพันธ์  2562
6-9 กุมภาพันธ์  2562
7-10 กุมภาพันธ์  2562
8-11 กุมภาพันธ์  2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH03-FD WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (230319)


THP3-FD-VN-2NOV18-23MAR19

ID : 24837

ดานัง - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น-จั่วฟุกเกี๋ยน
บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่- พระราชวังโบราณ
วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน –สะพานมังกร
บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
“สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,500-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 พ.ย. 61
08-11 พ.ย. 61
09-12 พ.ย. 61
16-19 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
23-26 พ.ย. 61
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
14-17 ธ.ค. 61
15-18 ธ.ค. 61
04-07 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
21-24 ก.พ. 62
22-25 ก.พ. 62
23-26 ก.พ. 62
01-04 มี.ค. 62
02-05 มี.ค. 62
08-11 มี.ค. 62
09-12 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
16-19 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
23-26 มี.ค. 62
ราคา 11,500.-
02-05 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
06-09 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
21-24 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค. 61
ราคา 12,500.-
08-11 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
07-10 ธ.ค. 61
27-30 ธ.ค. 61
01-04 ก.พ. 62
08-11 ก.พ. 62
16-19 ก.พ. 62
ราคา 14,900.-
28-31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค.61- 02 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
29 ธ.ค.61- 01 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (240319)


THB12-VZ-VN-18OCT18-24MAR19

ID : 24361

เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
สะพานสีทอง-บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
ตลาดฮาน – วัดลิงสนามบินดานัง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 21 Oct 18 
10 - 13 Jan 19 
ราคา 11,888.-
25 - 28 Oct 18 
01 - 04 Nov 18 
08 - 11 Nov 18 
15 - 18 Nov 18 
22 - 25 Nov 18 
29 Nov - 02 Dec 18 
02 - 05 Dec 18 
13 - 16 Dec 18 
17 - 20 Jan 19 
24 - 27 Jan 19 
27 - 30 Jan 19 
31 Jan - 03 Feb 19 
17 - 20 Feb 19 
21 - 24 Feb 19 
28 Feb - 03 Mar 19 
07 - 10 Mar 19 
14 - 17 Mar 19 
17 - 20 Mar 19 
21 - 24 Mar 19 
24 - 27 Mar 19 
ราคา 12,888.-
05 - 08 Dec 18 
ราคา 13,888.-
01 - 04 Jan 19 
07 - 10 Feb 19 
ราคา 14,888.-
31 Dec 18 - 03 Jan 19
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD01 ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน (150119)


THS20-VZ-VN-15NOV18-15JAN19

ID : 24875

ดานัง-เว้-สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ตลาดดองบา-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื้อไผ่
ไข่มุก-บาน่าฮิลล์-สะพานมือ-สวนสนุก
ร้านหยก-วัดหลิงอิ๋ง-ล่องเรือกระด้ง
ฮอยอัน-สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร-สะพานมังกร-ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 61
วันที่ 4-7 ธันวาคม 61
วันที่ 18-21 ธันวาคม 61
วันที่ 8-11 มกราคม 62
วันที่ 15-18 มกราคม 62
ราคา 11,899.-
วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 61
วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
วันที่ 13-16 ธันวาคม 61
วันที่ 3-6 มกราคม 62
ราคา 12,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 VZ มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (280319)


THB11-VZ-VN-5DEC18-28MAR19

ID : 25177

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
ดานัง-บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น
ศาลกวนอู – สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 ธ.ค.61-15 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
03 ก.พ.62-06 ก.พ.62
10 ก.พ.62-13 ก.พ.62
11 ก.พ.62-14 ก.พ.62
12 ก.พ.62-15 ก.พ.62
17 ก.พ.62-20 ก.พ.62
18 ก.พ.62-21 ก.พ.62
19 ก.พ.62-22 ก.พ.62
24 ก.พ.62-27 ก.พ.62
25 ก.พ.62-28 ก.พ.62
26 ก.พ.62-01 มี.ค.62
03 มี.ค.62-06 มี.ค.62
04 มี.ค.62-07 มี.ค.62
05 มี.ค.62-08 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
11 มี.ค.62-14 มี.ค.62
12 มี.ค.62-15 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
18 มี.ค.62-21 มี.ค.62
19 มี.ค.62-22 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
25 มี.ค.62-28 มี.ค.62
26 มี.ค.62-29 มี.ค.62
ราคา 11,900.-
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
04 ม.ค.62-07 ม.ค.62
05 ม.ค.62-08 ม.ค.62
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
01 ก.พ.62-04 ก.พ.62
15 ก.พ.62-18 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
28 ก.พ.62-03 มี.ค.62
01 มี.ค.62-04 มี.ค.62
07 มี.ค.62-10 มี.ค.62
08 มี.ค.62-11 มี.ค.62
14 มี.ค.62-17 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-24 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
05 ธ.ค.61-08 ธ.ค.61
07 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
08 ธ.ค.61-11 ธ.ค.61
08 ก.พ.62-11 ก.พ.62
ราคา 13,900.-
28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN008 FD มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน (260319)


THB11-FD-VN-3OCT18-26MAR19

ID : 24093

เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
สะพานมังกร-วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
พักบนบาน่าฮิลล์-ดานัง-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 ต.ค.61-12 ต.ค.61
31 ต.ค.61-2 พ.ย.61
15 ม.ค.62-17 ม.ค.62
ราคา 11,900.-
3 ต.ค.61-5 ต.ค.61
17 ต.ค.61-19 ต.ค.61
24 ต.ค.61-26 ต.ค.61
6 พ.ย.61-8 พ.ย.61
13 พ.ย.61-15 พ.ย.61
20 พ.ย.61-22 พ.ย.61
27 พ.ย.61-29 พ.ย.61
22 ม.ค.62-24 ม.ค.62
19 ก.พ.62-21 ก.พ.62
26 ก.พ.62-28 ก.พ.62
5 มี.ค.62-7 มี.ค.62
12 มี.ค.62-14 มี.ค.62
19 มี.ค.62-21 มี.ค.62
26 มี.ค.62-28 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
18 ธ.ค.61-20 ธ.ค.61
29 ม.ค.62-31 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
4 ธ.ค.61-6 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61-13 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61-27 ธ.ค.61
8 ม.ค.62-10 ม.ค.62
5 ก.พ.62-7 ก.พ.62
12 ก.พ.62-14 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN34 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน (280319)


THJ6-VZ-VN-17NOV18-28MAR19

ID : 24986

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์
พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-21 พ.ย.61
19-22 พ.ย.61
20-23 พ.ย.61
21-24 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
26-29 พ.ย.61
27-30 พ.ย.61
28 พ.ย.-01 ธ.ค.61
10-13 ธ.ค.61
11-14 ธ.ค.61
12-15 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
17-20 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
19-22 ธ.ค.61
06-09 ม.ค.62
07-10 ม.ค.62
08-11 ม.ค.62
09-12 ม.ค.62
13-16 ม.ค.62
14-17 ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
16-19 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
22-25 ม.ค.62
23-26 ม.ค.62
27-30 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
29 ม.ค.-01 ก.พ.62
30 ม.ค.-02 ก.พ.62
03-06 ก.พ.62
04-07 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-01 มี.ค.62
27 ก.พ.-02 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
04-07 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
ราคา 11,999.-
03-06 ธ.ค.61
04-07 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
24-27 ธ.ค.61
25-28 ธ.ค.61
26-29 ธ.ค.61
ราคา 12,900.-
17-20 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61
01-04 ธ.ค.61
02-05 ธ.ค.61
05-08 ธ.ค.61
09-12 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
01-04 ม.ค.62
02-05 ม.ค.62
03-06 ม.ค.62
04-07 ม.ค.62
05-08 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
06-09 ธ.ค.61
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
07-10 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
27-30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 (บัส 2)
ราคา 18,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD10 BANA HILLS WOW WOW 3D2N (270419)


THZ1-PG-VN-12JAN-27APR19

ID : 24796

เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลล์ - สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค
บาน่าฮิลส์ - สะพานสีทอง - เมืองดานัง
เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - สะพานมังกร
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 มกราคม 2562
ราคา 11,999.-
19 – 21 มกราคม 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
14 – 16 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC15 รักสองเรา พักบานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (131218)


THA7-VZ-VN-21OCT-13DEC18

ID : 24238

กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
นอนพักที่บานาฮิลล์– เมืองลังโก-พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้)
ล่องเรือแม่น้ำหอม-เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร
หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-สะพานมังกร
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-10 พ.ย 61
14-17 พ.ย 61
ราคา 11,999.-
22-25 ต.ค 61
10-13 พ.ย 61
2-5 ธ.ค 61
13-16 ธ.ค 61
ราคา 12,999.-
21–24 ต.ค 61
ราคา 14,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก