Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 62 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC13 ฮอยอัน เรารักกัน ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (290319)


THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19

ID : 24236

ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง-กระเช้าบานาฮิลล์
สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
วัดลินห์อึ๋ง  - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-12 พ.ย 61
17-19 พ.ย 61
ราคา 8,999.-
27-29 ต.ค 61
3-5 พ.ย 61
ราคา 9,999.-
20-22 ต.ค 61
21-23 ต.ค 61
26-28 ต.ค 61
2-4 พ.ย 61
9-11 พ.ย 61
16-18 พ.ย 61
23-25 พ.ย 61
24-26 พ.ย 61
7-9 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
21-23 ธ.ค 61
22-24 ธ.ค 61
1-3 ก.พ 62
15-17 ก.พ 62
16-18 ก.พ 62
22-24 ก.พ 62
8-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
ราคา 10,555.-
19-21 ต.ค 61
8-10 ธ.ค 61
9-11 ธ.ค 61
8-10 ก.พ 62
17-19 ก.พ 62
ราคา 11,555.-
28-30 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค 62
ราคา 13,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD15 GO ON BANA HILLS 4D3N (270319)


THZ1-VZ-VN-7FEB-27MAR19

ID : 25997

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101-ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค -สะพานสีทอง
เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-วัดหลินอึ๋ง
หาดมีเค – ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
03 – 06 มีนาคม 2562
12 – 15 มีนาคม 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
02 – 05 มีนาคม 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 12,999.-
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN35 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน (270319)


THJ6-VZ-VN-1FEB-27MAR19

ID : 25708

ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
สะพานแห่งความรัก-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์-สะพานทอง
เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 ก.พ.62
ราคา 9,999.-
04-07 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-01 มี.ค.62
27 ก.พ.-02 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
04-07 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
ราคา 11,999.-
01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
05-08 ก.พ.62
ราคา 13,999.-
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD08 SURPRISE BANAHILLS 3D2N BY VZ (300319)


THZ1-VZ-VN-24OCT18-30MAR19

ID : 24259

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค-หาดหมีเคว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 พฤศจิกายน 2561
14 – 16 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 มกราคม 2562
16 – 18 มกราคม 2562
23 – 25 มกราคม 2562
30 ม.ค. – 1 ก.พ.62
ราคา 9,999.-
24 – 26 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 2 พ.ย.61
21 – 23 พฤศจิกายน 2561
28 – 30 พฤศจิกายน 2561
12 – 14 ธันวาคม 2561
19 - 21ธันวาคม 2561
12 – 14 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
13 – 15 มีนาคม 2562
20 – 22 มีนาคม 2562
27 – 29 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 10,999.-
27 – 29 ตุลาคม 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 1 มี.ค.62
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
05 – 07 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
26 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH05-VZ WORLD HERITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (290319)


THP3-VZ-VN-28DEC18-29MAR19

ID : 25365

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน
บ้านเลขที่ 101-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
ตลาดฮาน –สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-13,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
ราคา 10,500.-
01-04 ก.พ. 62
15-18 ก.พ. 62
22-25 ก.พ. 62
01-04 มี.ค. 62
08-11 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
29 มี.ค.- 01 เม.ย. 62
ราคา 11,900.-
28-31 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
08-11 ก.พ. 62
ราคา 13,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD5 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (231019)


THS20-VZ-VN-24APR-23OCT19

ID : 26902

ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน
หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์  สะพานมือ
สวนสนุก Fantasy Park-บาน่าฮิลล์
เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา-ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 มิถุนายน 62
10 – 13 กรกฎาคม 62
14 – 17 สิงหาคม 62
11 – 14 กันยายน 62
2 – 5 ตุลาคม 62
ราคา 10,899.-
24 – 27 เมษายน 62
8 – 11 พฤษภาคม 62
15 – 18 พฤษภาคม 62
4 – 7 มิถุนายน 62
18 – 21 มิถุนายน 62
25 – 28 มิถุนายน 62
24 – 27 กรกฎาคม 62
7 – 10 สิงหาคม 62
21 – 24 สิงหาคม 62
28 – 31 สิงหาคม 62
4 – 7 กันยายน 62
18 – 21 กันยายน 62
25 – 28 กันยายน 62
9 – 12 ตุลาคม 62
16 – 19 ตุลาคม 62
ราคา 11,899.-
10 – 13 พฤษภาคม 62
24 – 27 พฤษภาคม 62
14 – 17 กรกฎาคม 62
2 – 5 สิงหาคม 62
16 – 19 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
13 – 16 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
18 – 21 ตุลาคม 62
23 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 12,899.-
17 – 20 พฤษภาคม 62
5 – 8 กรกฎาคม 62
26 – 29 กรกฎาคม 62
9 – 12 สิงหาคม 62
11 – 14 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD4 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (311019)


THS20-VZ-VN-4JUN-31OCT19

ID : 26900

ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
สวนสนุก-วัดหลิงอิ๋ง  - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-13,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 7 มิถุนายน 62
2 – 5 กรกฎาคม 62
13 – 16 สิงหาคม 62
3 – 6 กันยายน 62
ราคา 10,899.-
5 – 8 มิถุนายน 62
11 – 14 มิถุนายน 62
12 – 15 มิถุนายน 62
16 – 19 มิถุนายน 62
25 – 28 มิถุนายน 62
26 – 29 มิถุนายน 62
3 – 6 กรกฎาคม 62
9 – 12 กรกฎาคม 62
10 – 13 กรกฎาคม 62
23 – 26 กรกฎาคม 62
24 – 27 กรกฎาคม 62
6 – 9 สิงหาคม 62
7 – 10 สิงหาคม 62
14 – 17 สิงหาคม 62
20 – 23 สิงหาคม 62
21 – 24 สิงหาคม 62
27 – 30 สิงหาคม 62
28 – 31 สิงหาคม 62
4 – 7 กันยายน 62
10 – 13 กันยายน 62
11 – 14 กันยายน 62
17 – 20 กันยายน 62
18 – 21 กันยายน 62
24 – 27 กันยายน 62
25 – 28 กันยายน 62
9 – 12 ตุลาคม 62
15 – 18 ตุลาคม 62
29 ต.ค.-1 พ.ย.62
ราคา 11,899.-
14 – 17 มิถุนายน 62
15 – 18 มิถุนายน 62
28 มิ.ย.-1ก.ค. 62
1 – 4 สิงหาคม 62
23 – 26 สิงหาคม 62
6 – 9 กันยายน 62
20 – 23 กันยายน 62
4 – 7 ตุลาคม 62
10 – 13 ตุลาคม 62
31 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคา 12,899.-
14 – 17 กรกฎาคม 62
13 – 16 ตุลาคม 62
22 – 25 ตุลาคม 62
23 – 26 ตุลาคม 62
ราคา 13,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD2 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (270319)


THS20-VZ-VN-13FEB-27MAR19

ID : 26040

ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน
บาน่าฮิลล์  - สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
บาน่าฮิลล์ – เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-11,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
18 – 21 มีนาคม 2562
ราคา 10,899.-
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 2 มี.ค.62
4 – 7 มีนาคม 2562
6 – 9 มีนาคม 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
20 – 23 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 11,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZD1 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (300319)


THS20-VZ-VN-19FEB-30MAR19

ID : 26039

ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่
ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ล่องเรือกระด้ง
ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร
สะพานมังกร-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,899-12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 กุมภาพันธ์ 2562
11-14 มีนาคม 2562
ราคา 10,899.-
20-23 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ.-1 มี.ค. 62
27 ก.พ.-2 มี.ค. 62
3-6 มีนาคม 2562
6-9 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
ราคา 11,899.-
29 มี.ค.-1 เม.ย. 62
30 มี.ค.-2 เม.ย. 62
ราคา 12,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-WH08-FD WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (181019)


THP3-FD-VN-30MAR-18OCT19

ID : 26883

ดานัง – เว้ - วัดเจดีย์เทียนหมู่
พระราชวังโบราณ-ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE
วัดหลินอึ๋ง –  สะพานมังกร-ฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค.- 01 เม.ย. 62
05-07 เม.ย. 62
19-21 เม.ย. 62
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
09-11 พ.ค. 62
10-12 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
17-19 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
22-24 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
02-04 ส.ค. 62
03-05 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
17-19 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
24-26 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
06-08 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
21-23 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
28-30 ก.ย. 62
04-06 ต.ค. 62
05-07 ต.ค. 62
18-20 ต.ค. 62
ราคา 10,900.-
20-24 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62
25-27 พ.ค. 62
12-14 ก.ค. 62
19-21 ก.ค. 62
20-22 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
ราคา 11,500.-
31 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62
01-03 มิ.ย. 62
07-09 มิ.ย. 62
14-16 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
ราคา 11,555.-
08-10 มิ.ย. 62
ราคา 11,999.-
13-15 ก.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
ราคา 12,900.-
06-08 เม.ย. 62
18-20 พ.ค. 62
ราคา 13,500.-
15-17 เม.ย. 62
ราคา 13,900.-
12-14 เม.ย. 62
11-13 ต.ค. 62
ราคา 14,500.-
27-29 ก.ค. 62
ราคา 14,900.-
12-14 ต.ค. 62
ราคา 15,500.-
13-15 เม.ย. 62
14-16 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : EASY DAZZLING BANA HILL V.2 4 วัน 3 คืน (171019)


THZ2-VZ-VN-1APR-17OCT19

ID : 26691

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-เมืองฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 เมษายน 2562
ราคา 10,900.-
09 – 12 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
23 – 26 เมษายน 2562
24 – 27 เมษายน 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,900.-
03 – 06 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
ราคา 12,900.-
08 – 11 เมษายน 2562
06 – 09 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
04 – 07 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
18 – 21 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
25 – 28 กรกฎาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4D3N เลสโก สาวงาม..บานาฮิลส์ (291019)


THZ1-VZ-VN-4APR-29OCT19

ID : 26569

เมืองดานัง –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ
โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก-เมืองเว้
พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม 
วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน-วัดหลินอึ๋ง
สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 09 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
ราคา 10,999.-
17 – 20 เมษายน 2562
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
08 – 11 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
01 – 04 ตุลาคม 2562
02 – 05 ตุลาคม 2562
08 – 11 ตุลาคม 2562
15 – 18 ตุลาคม 2562
16 – 19 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
04 – 07 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
02 – 05 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
13 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
04 – 07 กรกฎาคม 2562
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
05 – 08 กันยายน 2562
12 – 15 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
03 – 06 ตุลาคม 2562
04 – 07 ตุลาคม 2562
05 – 08 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 22 ตุลาคม 2562
21 – 24 ตุลาคม 2562
22 – 25 ตุลาคม 2562
27 – 30 ตุลาคม 2562
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
ราคา 12,999.-
10 – 13 เมษายน 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
10 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 13,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
13 – 16 ตุลาคม 2562
ราคา 15,999.-
15 – 18 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VZ06 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ ภาค 3 (310519)


THT18-VZ-VN-1APR-31MAY19

ID : 26374

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์
กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน
เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
สะพานมังกร-เมืองดานัง – ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 เมษายน 2562
ราคา 10,999.-
02-05 เมษายน 2562
03-06 เมษายน 2562
09-12 เมษายน 2562
10-13 เมษายน 2562
17-20 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
23-26 เมษายน 2562
24-27 เมษายน 2562
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2562
05-08 พฤษภาคม 2562
06-09 พฤษภาคม 2562
07-10 พฤษภาคม 2562
08-11 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
14-17 พฤษภาคม 2562
15-18 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
21-24 พฤษภาคม 2562
22-25 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
27-30 พฤษภาคม 2562
28-31 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 11,999.-
04-07 เมษายน 2562
18-21 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
20-23 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
02-05 พฤษภาคม 2562
03-06 พฤษภาคม 2562
04-07 พฤษภาคม 2562
09-12 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
11-14 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
05-08 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
08-11 เมษายน 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD09 MERRY IN BANAHILLS 4D3N BY VZ (280319)


THZ1-VZ-VN-15OCT18-28MAR19

ID : 24260

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – บาน่าฮิลล์
สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-วัดหลินอึ๋ง
เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง
จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร-หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 18 ตุลาคม 2561
ราคา 10,999.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 - 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
10 – 13 มกราคม 2562
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 
28 ก.พ. – 03 มี.ค.62
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 12,999.-
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC12 รักแรกพบ พักบนบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (290319)


THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19

ID : 24237

กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-ดานัง – สะพานมังกร
ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ต.ค 61
3-5 พ.ย 61
ราคา 10,999.-
20-22 ต.ค 61
21-23 ต.ค 61
26-28 ต.ค 61
2-4 พ.ย 61
9-11 พ.ย 61
10-12 พ.ย 61
16-18 พ.ย 61
17-19 พ.ย 61
23-25 พ.ย 61
24-26 พ.ย 61
7-9 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
21-23 ธ.ค 61
22-24 ธ.ค 61
1-3 ก.พ 62
15-17 ก.พ 62
16-18 ก.พ 62
22-24 ก.พ 62
8-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
ราคา 11,888.-
19-21 ต.ค 61
8-10 ธ.ค 61
9-11 ธ.ค 61
8-10 ก.พ 62
17-19 ก.พ 62
ราคา 12,888.-
28-30 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
30 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62
ราคา 14,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : EASY IMPRESSIONS HOI AN BANA HILL 4 วัน 3 คืน (290519)


THZ2-VZ-VN-2APR-29MAY19

ID : 26731

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้
สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง  - ชมโชว์ HOI AN IMPRESSIONS THEME PARK
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - เมืองเว้
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน
วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 05 เมษายน 2562
ราคา 11,900.-
21 – 24 เมษายน 2562
05 – 08 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
ราคา 12,900.-
04 – 07 เมษายน 2562
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,900.-
07 – 10 เมษายน 2562
ราคา 14,900.-
05 – 08 เมษายน 2562 
06 – 09 เมษายน 2562 
ราคา 15,900.-
11 – 14 เมษายน 2562 
12 – 15 เมษายน 2562 
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN083 FD มหัศจรรย์ HOI AN 4 วัน 3 คืน (110519)


THB11-FD-VN-5APR-11MAY19

ID : 26723

สะพานมังกร-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง-Hoi An Impressions Theme Park
ฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
วัดลินห์อึ๋ง-เว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่
ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 
พระราชวังหลวง-นั่งรถสามล้อซิโคล่-ดานัง
ตลาดฮาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 พ.ค.62-14 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
20 เม.ย.62-23 เม.ย.62
27 เม.ย.62-30 เม.ย.62
ราคา 12,900.-
10 เม.ย.62-13 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
05 เม.ย.62-08 เม.ย.62
11 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
12 เม.ย.62-15 เม.ย.62
13 เม.ย.62-16 เม.ย.62
14 เม.ย.62-17 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 VZ มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (270619)


THB11-VZ-VN-15MAR-27JUN19

ID : 26531

เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่
ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน
บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
สะพานมังกร – ชอปปิงตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
18 มี.ค.62-21 มี.ค.62
19 มี.ค.62-22 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
25 มี.ค.62-28 มี.ค.62
26 มี.ค.62-29 มี.ค.62
31 มี.ค.62-03 เม.ย.62
03 เม.ย.62-06 เม.ย.62
01 พ.ค.62-04 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-24 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-31 มี.ค.62
04 พ.ค.62-07 พ.ค.62
09 พ.ค.62-12 พ.ค.62
06 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
ราคา 12,900.-
10 เม.ย.62-13 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN008 FD มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน (260319)


THB11-FD-VN-3OCT18-26MAR19

ID : 24093

เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
สะพานมังกร-วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
พักบนบาน่าฮิลล์-ดานัง-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 ต.ค.61-12 ต.ค.61
31 ต.ค.61-2 พ.ย.61
15 ม.ค.62-17 ม.ค.62
ราคา 11,900.-
3 ต.ค.61-5 ต.ค.61
17 ต.ค.61-19 ต.ค.61
24 ต.ค.61-26 ต.ค.61
6 พ.ย.61-8 พ.ย.61
13 พ.ย.61-15 พ.ย.61
20 พ.ย.61-22 พ.ย.61
27 พ.ย.61-29 พ.ย.61
22 ม.ค.62-24 ม.ค.62
19 ก.พ.62-21 ก.พ.62
26 ก.พ.62-28 ก.พ.62
5 มี.ค.62-7 มี.ค.62
12 มี.ค.62-14 มี.ค.62
19 มี.ค.62-21 มี.ค.62
26 มี.ค.62-28 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
18 ธ.ค.61-20 ธ.ค.61
29 ม.ค.62-31 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
4 ธ.ค.61-6 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61-13 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61-27 ธ.ค.61
8 ม.ค.62-10 ม.ค.62
5 ก.พ.62-7 ก.พ.62
12 ก.พ.62-14 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : ZDAD18 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน เลทโก โอ้โห..บาน่าฮิลล์ (280419)


THZ1-FD-VN-5MAR-28APR19

ID : 26378

เมืองดานัง – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมมืองดานัง
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์
สวนดอกไม้แห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก -ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง-เมืองเว้
พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง
วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 มีนาคม 2562
06 – 09 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
09 – 12 มีนาคม 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
17 – 20 มีนาคม 2562
20 – 23 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 62
03 – 06 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
21 – 24 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
17 – 20 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
24 – 27 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
27 – 30 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 13,999.-
07 – 10 เมษายน 2562
ราคา 14,999.-
10 – 13 เมษายน 2562
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก