Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : WH001FD DANANG 4 DAYS (010618)

THP3-FD-VN-13APR-1JUN18

ID : 21082

ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)
ตลาดฮาน –สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-21 พ.ค. 61
ราคา 9,999.-
01-04 มิ.ย. 61
ราคา 10,900.-
27-30 เม.ย. 61
25-28 พ.ค. 61
ราคา 12,900.-
13-16 เม.ย. 61
14-17 เม.ย. 61
26-29 พ.ค. 61
ราคา 13,500.-
28 เม.ย.-01 พ.ค. 61
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM 3D2N (311218)

THZ1-PG-VN-29APR-31DEC18

ID : 21310

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,888 - 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 10,888.-
26 – 28 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กันยายน 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 12,888.-
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคา 18,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN33 VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3DAYS (270418)

THJ6-PG-VN-21APR-27APR18

ID : 21110

ฮอยอัน - ดานัง
บานาฮิลล์ - ตลาดฮาน
สะพานมังกร
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-23 เม.ย.61
27-29 เม.ย.61
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN31 VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N (251018)

THJ6-FD-VN-12APR-25OCT18

ID : 21104

ดานัง - เว้ - พระราชวังไดโนย
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
บานาฮิลล์ - ฮอยอัน
ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
ราคา 11,999.-
19-22 เม.ย.61
03-06 พ.ค.61
04-07 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28-1 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
10-13 พ.ค.61
ราคา 13,900.-
15-18 เม.ย.61
ราคา 14,900.-
12-15 เม.ย.61
13-16 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : DAD02 VIETNAM 4D3N (311218)

THZ1-PG-VN-17MAY-31DEC18

ID : 21311

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101
บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR
สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 - 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคา 12,888.-
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
20 – 23 ตุลาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN32 VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N (270418)

THJ6-PG-VN-6APR-27APR18

ID : 21103

ดานัง - เว้ - พระราชวังไดโนย
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
บานาฮิลล์ - ฮอยอัน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 - 16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
ราคา 13,900.-
06-09 เม.ย.61
ราคา 14,900.-
15-18 เม.ย.61
ราคา 16,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก