Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GT-SGN DD03 เวียดนามใต้ สบาย...สบาย โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4วัน 3คืน (270918)


THG12-DD-VN-24MAY-27SEP18

ID : 21203

โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์
ดาลัด - Datalla Water Fall - กระเช้าไฟฟ้า
ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่
Sand Dune-Fairly Stream - ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,991 - 14,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-30 กันยายน 2561
ราคา 9,991.-
24-27 พฤษภาคม 2561
25-28 พฤษภาคม 2561
01-04 มิถุนายน 2561
07-10 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19  สิงหาคม 2561
23-26  สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-02กันยายน 2561
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
26-29 พฤษภาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
11-14  สิงหาคม 2561
ราคา 12,991.-
26-29 กรกฎาคม 2561
10-13 สิงหาคม 2561
ราคา 13,991.-
27-30 กรกฎาคม 2561
ราคา 14,991.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN22 VIETNAM โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 4D3N (191018)


THJ6-VJ-VN-5APR-19OCT18

ID : 21109

โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ตลาดเบนถัน - ล่องเรือ
ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่
ดาลัท - น้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคา 9,999.-
19-22 เม.ย.61
20-23 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
27-30 เม.ย.61
03-06 พ.ค.61
04-07 พ.ค.61
11-14 พ.ค.61
07-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
05-08 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
05-08 เม.ย.61
26-29 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
ราคา 12,999.-
12-15 เม.ย.61
13-16 เม.ย.61
27-30 ก.ค.61
ราคา 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN003 เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน3คืน (280918)


THB11-VZ-VN-4MAY-28SEP18

ID : 21138

ดาลัด - น้ำตกดาลันตา - ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้-Clay Pot Village
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท - ฟานเทียด (มุยเน่)
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ชมลำธารFAIRYSTREAM
หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage - โฮจิมินท์
จัตุรัสโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – วัดเทียนฮัว
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 พ.ค.61 - 7 พ.ค.61
11 พ.ค.61 - 14 พ.ค.61
18 พ.ค.61 - 21 พ.ค.61
24 ส.ค.61 - 27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 - 17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 1 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
25 พ.ค.61 - 28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 - 4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 - 11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 - 18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 - 25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 - 2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 - 9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 - 16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 - 23 ก.ค.61
28 ก.ค.61 - 31 ก.ค.61
3 ส.ค.61 - 6 ส.ค.61
11 ส.ค.61 - 14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN21 VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4D3N (201018)


THJ6-FD-VN-12APR-20OCT18

ID : 21105

โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-ตลาดเบนถัน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 - 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
26-29 พ.ค.61
28-31 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
12-15 เม.ย.61
27-30 ก.ค.61
ราคา 14,900.-
13-16 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (270918)


THA7-VN-VN-13APR-27SEP18

ID : 21308

นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด - ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง - ลำธาร FAIRY STREAM
เมืองดาลัต - วัดมังกร – ถนนคนเดิน - สวนดอกไม้เมืองหนาว
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม – น้ำตกดาทันลา
พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – โบสถ์โดเมนมารี
สถานีรถไฟดาลัด - ตลาดกลางคืนดาลัต
โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 17,555 - 20,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 MAY 61
14 – 17 JUN 61
28 JUN – 1 JUL 61
12 – 15 JUL 61
23 – 26 AUG 61
13 – 16 SEP 61
27 – 30 SEP 61
ราคา 17,555.-
26 – 29 MAY 61
ราคา 18,555.-
27 – 30 JUL 61
10 – 13 AUG 61
ราคา 19,555.-
13 – 16 APR 61
ราคา 20,555.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก