Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 29 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN18 SKY & SEA IN VIETNAM 3D2N BY SL (290319)


THZ1-SL-VN-10JAN-29MAR19

ID : 24032

เมืองฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์
เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์
เกาะไก่ชน - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - วัดเจิ่นกว๊อก - สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
18 – 20 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 10,999.-
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : FD01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก (280519)


THT18-FD-VN-26FEB-28MAY19

ID : 26368

เมืองลาวไก – เมืองซาปา-โบสถ์ซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืน
เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย
นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์
วัดไบ่ดิงห์-ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่
ฮาลอง Night Market-อ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22  มีนาคม 2562
ราคา 10,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์์ – 02 มีนาคม 2562
03 – 06  มีนาคม 2562
04 – 07  มีนาคม 2562
05 – 08  มีนาคม 2562
06 – 09  มีนาคม 2562
11 – 14  มีนาคม 2562
12 – 15  มีนาคม 2562
13 – 16  มีนาคม 2562
18 – 21  มีนาคม 2562
20 – 23  มีนาคม 2562
25 – 28  มีนาคม 2562
26 – 29  มีนาคม 2562
27 – 30  มีนาคม 2562
01 – 04  เมษายน 2562
02 – 05  เมษายน 2562
03 – 06  เมษายน 2562
08 – 11  เมษายน 2562
22 – 25  เมษายน 2562
23 – 26  เมษายน 2562
24 – 27  เมษายน 2562
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
05 – 08  พฤษภาคม 2562
06 – 09  พฤษภาคม 2562
07 – 10  พฤษภาคม 2562
08 – 11  พฤษภาคม 2562
13 – 16  พฤษภาคม 2562
14 – 17  พฤษภาคม 2562
15 – 18  พฤษภาคม 2562
19 – 22  พฤษภาคม 2562
20 – 23  พฤษภาคม 2562
21 – 24  พฤษภาคม 2562
22 – 25  พฤษภาคม 2562
26 – 29  พฤษภาคม 2562
27 – 30  พฤษภาคม 2562
28 – 31  พฤษภาคม 2562
ราคา 12,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN04 ZENITH OF FANSIPAN NINHBINH 3D2N (290319)


THZ1-SL-VN-8-29MAR19

ID : 26325

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถรางชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
เขาฟานซิปัน หรือ FANSIPAN-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย-จัตุรัศบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์-เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 10,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : TC004SL TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (240319)


THP3-SL-VN-12OCT18-24MAR19

ID : 23622

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลองบก – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh 
นิงห์บิงห์-วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,500-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 ต.ค. 61
04-07 พ.ย. 61
11-14 พ.ย. 61
18-21 พ.ย. 61
25-28 พ.ย. 61
16-19 ธ.ค. 61
23-26 ธ.ค. 61
06-09 ม.ค. 62
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
17-20 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
03-06 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
ราคา 11,500.-
02-05 พ.ย. 61
03-06 ก.พ. 62
10-13 ก.พ. 62
ราคา 11,900.-
12-15 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
30 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 SL ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (240319)


THB11-SL-VN-16SEP18-24MAR19

ID : 24094

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
9 พ.ย.61-12 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
23 พ.ย.61-26 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-7 ม.ค.62
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
1 ก.พ.62-4 ก.พ.62
15 ก.พ.62-18 ก.พ.62
17 ก.พ.62-20 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
24 ก.พ.62-27 ก.พ.62
1 มี.ค.62-4 มี.ค.62
3 มี.ค.62-6 มี.ค.62
8 มี.ค.62-11 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
12 ต.ค.61-15 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
3 ก.พ.62-6 ก.พ.62
8 ก.พ.62-11 ก.พ.62
10 ก.พ.62-13 ก.พ.62
ราคา 13,900.-
28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SLH1 ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (150319)


THS20-SL-VN-15FEB-15MAR19

ID : 26037

ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา
โบสถ์หินที่เก่าแก่-ตลาดไนท์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า)
น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat – ลาวไก
สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ-นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก
ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-18 กุมภาพันธ์ 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
1-4 มีนาคม 2562
15-18 มีนาคม 2562
ราคา 12,899.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (240519)


THG1-FD-VN-17JAN-24MAY19

ID : 25635

ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall
Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา(Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 มีนาคม 62
ราคา 10,888.-
17-20 มกราคม 62
24-27 มกราคม 62
22-25 กุมภาพันธ์ 62
07-10 มีนาคม 62
14-17 มีนาคม 62
21-24 มีนาคม 62
19-22 เมษายน 62
03-06 พฤษภาคม 62
10-13พฤษภาคม 62
24-27 พฤษภาคม 62
ราคา 12,888.-
15-18 กุมภาพันธ์ 62
28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 62
26-29 เมษายน 62
ราคา 13,888.-
05-08 เมษายน 62
17-20 พฤษภาคม 62
ราคา 14,888.-
14-17 เมษายน 62
ราคา 16,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)


THW5-TG-VN-25MAY-8DEC19

ID : 26248

ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรืองจ่างอาน
ตลาดกลางคืนฮาลองเบย์-ฮาลองเบย์
ถ้ำเทียนกุง-สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล
บ้านพักโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว
ถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,991-13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 27 May 19 
21 - 23 Jun 19 
27 - 29 Jul 19 
30 Aug - 01 Sep 19 
ราคา 12,991.-
25 - 27 Oct 19 
08 - 10 Dec 19 
ราคา 13,991.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN02 DESTINY VIETNAM 5D4N (230819)


THZ1-VJ-VN-22FEB-23AUG19

ID : 25998

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า
เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม+จีน
เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต-น้ำตกสีเงิน
ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มีนาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
ราคา 12,999.-
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
05 – 09 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GN001SL GRAND NORTH VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (270319)


THP3-SL-VN-1OCT18-27MAR19

ID : 23924

ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดซาปา
น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม-ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,500-15,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
 
เดินทางวัน จันทร์ / ศุกร์
01-05 ต.ค. 61
29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61
05-09 พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
03-07 ธ.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61
24-28 ธ.ค. 61
07-11 ม.ค. 62
14-18 ม.ค. 62
21-25 ม.ค. 62
28 ม.ค.- 01 ก.พ. 62
11-15 ก.พ. 62
18-22 ก.พ. 62
25 ก.พ.- 01 มี.ค. 62
04-08 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
25-29 มี.ค. 62
ราคา 13,500.-
04-08 ก.พ. 62
ราคา 15,500.-
 
เดินทางวัน พุธ / อาทิตย์
10-14 ต.ค. 61
17-21 ต.ค. 61
24-28 ต.ค. 61
31 ต.ค.- 04 พ.ย. 61
07-11 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
12-16 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
02-06 ม.ค. 62
09-13 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
30 ม.ค. – 03 ก.พ.62
06-10 ก.พ. 62
13-17 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 14,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : PVN14 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (260719)


THJ6-TG-VN-21FEB-26JUL19

ID : 26311

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา
ตลาด Love Market-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
04-07 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
05-08 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (240419)


THB11-VJ-VN-30JAN-24APR19

ID : 26066

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน-นิงห์บิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค.62-03 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
27 ก.พ.62-03 มี.ค.62
06 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
27 มี.ค.62-31 มี.ค.62
03 เม.ย.62-07 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
17 เม.ย.62-21 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
10 เม.ย.62-14 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
24 เม.ย.62-28 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
06 ก.พ.62-10 ก.พ.62
11 เม.ย.62-15 เม.ย.62
12 เม.ย.62-16 เม.ย.62
ราคา 17,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VIT-TC02-VN TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (080319)


THP3-VN-VN-31DEC18-8MAR19

ID : 25344

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง -ฮาลองบก – ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh -นิงห์บิงห์ – วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19 ก.พ. 62
22 – 25 ก.พ. 62
08 – 11 มี.ค. 62
ราคา 13,900.-
31 ม.ค.  – 03 ก.พ. 62
ราคา 14,900.-
31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ Fansipan เวียดนามเหนือ 4 วัน (280419)


THB11-FD-VN-3JAN-28APR19

ID : 24764

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง
ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ร้านหยก-ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
03 มี.ค.62-06 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
31 มี.ค.62-03 เม.ย.62
21 เม.ย.62-24 เม.ย.62
28 เม.ย.62-01 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
03 ม.ค.62-06 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
07 เม.ย.62-10 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 SL ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พัก 5 ดาว (280319)


THB11-SL-VN-3OCT18-25MAR19

ID : 24324

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 พ.ย.61-9 พ.ย.61
19 พ.ย.61-23 พ.ย.61
7 ม.ค.62-11 ม.ค.62
14 ม.ค.62-18 ม.ค.62
21 ม.ค.62-25 ม.ค.62
4 มี.ค.62-8 มี.ค.62
11 มี.ค.62-15 มี.ค.62
18 มี.ค.62-22 มี.ค.62
25 มี.ค.62-29 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
3 ต.ค.61-7 ต.ค.61
10 ต.ค.61-14 ต.ค.61
17 ต.ค.61-21 ต.ค.61
24 ต.ค.61-28 ต.ค.61
31 ต.ค.61-4 พ.ย.61
7 พ.ย.61-11 พ.ย.61
12 พ.ย.61-16 พ.ย.61
14 พ.ย.61-18 พ.ย.61
21 พ.ย.61-25 พ.ย.61
26 พ.ย.61-30 พ.ย.61
28 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61-14 ธ.ค.61
12 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
17 ธ.ค.61-21 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
2 ม.ค.62-6 ม.ค.62
9 ม.ค.62-13 ม.ค.62
16 ม.ค.62-20 ม.ค.62
23 ม.ค.62-27 ม.ค.62
28 ม.ค.62-1 ก.พ.62
30 ม.ค.62-3 ก.พ.62
11 ก.พ.62-13 ก.พ.62
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
18 ก.พ.62-22 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
25 ก.พ.62-1 มี.ค.62
27 ก.พ.62-3 มี.ค.62
6 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
3 ธ.ค.61-7 ธ.ค.61
5 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
24 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61-30 ธ.ค.61
4 ก.พ.62-8 ก.พ.62
6 ก.พ.62-10 ก.พ.62
ราคา 15,900.-
31 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N (080819)


THZ1-FD-VN-22FEB-8AUG19

ID : 25996

เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต
ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน
กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน-ชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดก๊กเลี้ยว-เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด
ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 13,999.-
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 14,999.-
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 15,999.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N BY FD (270619)


THZ1-FD-VN-18JAN-27JUN19

ID : 24717

เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต
ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท-นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน
กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย -จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก-เมืองฮาลอง
ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต-ฮาลอง เบย์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
25 – 28 มกราคม 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 15,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
12 – 15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN03 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ น่าหม่ำ (300319)


THT18-VN-VN-21FEB-30MAR19

ID : 26370

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน
เมืองซาปา- โบสถ์ซาปา – ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา
นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน-กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ - ถนน 36 สายเก่า-เมืองฮาลอง
อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง
เกาะไก่ชนกัน - เมืองนิงห์บิงห์-นั่งเรือชมฮาลองบก
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
23-27 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
1-5 มี.ค. 62
2-6 มี.ค. 62
6-10 มี.ค. 62
7-11 มี.ค. 62
8-12 มี.ค. 62
9-13 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
16-20 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
23- 27 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
28 มี.ค.- 1 เม.ย 62
29 มี.ค. - 2 เม.ย 62
30 มี.ค. - 3 เม.ย 62
ราคา 14,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1CNXHAN-PG001 บินตรงเชียงใหม่ Xin Chào ชิล ชิล ฮานอย นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน (070619)


THG1-PG-VN-18JAN-7JUN19

ID : 25646

เชียงใหม่ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - นิงห์บิงห์
วัดไบ่ดิงห์-ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก
เมืองเก่าฮวาลือ - สุสานลุงโฮ - ทำเนียบเหลือง
เจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 20 ม.ค. 62
22 - 24, 29 - 31 มี.ค. 62
07 - 09 มิ.ย. 62
ราคา 14,888.-
04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62
ราคา 15,888.-
08 - 10 ก.พ. 62
ราคา 18,888.-
13 - 15 เม.ย. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 FD ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พัก 5 ดาว (280319)


THB11-FD-VN-15NOV18-28MAR19

ID : 24092

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง
ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ย.61 26 พ.ย.61
ราคา 14,900.-
10 ม.ค.62-14 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
15 พ.ย.61-19 พ.ย.61
29 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
3 ม.ค.62-7 ม.ค.62
17 ม.ค.62-21 ม.ค.62
24 ม.ค.62-28 ม.ค.62
31 ม.ค.62-4 ก.พ.62
7 ก.พ.62-11 ก.พ.62
14 ก.พ.62-18 ก.พ.62
21 ก.พ.62-25 ก.พ.62
28 ก.พ.62-4 มี.ค.62
7 มี.ค.62-11 มี.ค.62
14 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-1 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
5 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
ราคา 17,900.-
6 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
ราคา 19,900.-
27 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก