Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 23 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN18 SKY & SEA IN VIETNAM 3D2N BY SL (290319)


THZ1-SL-VN-10JAN-29MAR19

ID : 24032

เมืองฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์
เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์
เกาะไก่ชน - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - วัดเจิ่นกว๊อก - สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
18 – 20 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 10,999.-
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : FD01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก (280519)


THT18-FD-VN-1OCT18-28MAY19

ID : 23901

เมืองลาวไก – เมืองซาปา-โบสถ์ซาปา – น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปายามค่ำคืน-เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย
นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์
ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่  – ฮาลอง Night Market 
อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22  มีนาคม 2562
ราคา 10,888.-
1 – 4 ตุลาคม 2561
2 – 5 ตุลาคม 2561
22 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 26 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
03 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 07 ธันวาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
16 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 20 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
06 – 09  มกราคม 2562
07 – 10  มกราคม 2562
08 – 11  มกราคม 2562
09 – 12  มกราคม 2562
15 – 18  มกราคม 2562
20 – 23  มกราคม 2562
22 – 25  มกราคม 2562
23 – 26  มกราคม 2562
27 – 30  มกราคม 2562
28 – 31  มกราคม 2562
29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 16  กุมภาพันธ์ 2562
19 – 22  กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23  กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์์ – 02 มีนาคม 2562
03 – 06  มีนาคม 2562
04 – 07  มีนาคม 2562
05 – 08  มีนาคม 2562
06 – 09  มีนาคม 2562
11 – 14  มีนาคม 2562
12 – 15  มีนาคม 2562
13 – 16  มีนาคม 2562
18 – 21  มีนาคม 2562
20 – 23  มีนาคม 2562
25 – 28  มีนาคม 2562
26 – 29  มีนาคม 2562
27 – 30  มีนาคม 2562
01 – 04  เมษายน 2562
02 – 05  เมษายน 2562
03 – 06  เมษายน 2562
08 – 11  เมษายน 2562
22 – 25  เมษายน 2562
23 – 26  เมษายน 2562
24 – 27  เมษายน 2562
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
05 – 08  พฤษภาคม 2562
06 – 09  พฤษภาคม 2562
07 – 10  พฤษภาคม 2562
08 – 11  พฤษภาคม 2562
13 – 16  พฤษภาคม 2562
14 – 17  พฤษภาคม 2562
15 – 18  พฤษภาคม 2562
19 – 22  พฤษภาคม 2562
20 – 23  พฤษภาคม 2562
21 – 24  พฤษภาคม 2562
22 – 25  พฤษภาคม 2562
26 – 29  พฤษภาคม 2562
27 – 30  พฤษภาคม 2562
28 – 31  พฤษภาคม 2562
ราคา 12,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : TC004SL TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (240319)


THP3-SL-VN-12OCT18-24MAR19

ID : 23622

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลองบก – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh 
นิงห์บิงห์-วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,500-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 ต.ค. 61
04-07 พ.ย. 61
11-14 พ.ย. 61
18-21 พ.ย. 61
25-28 พ.ย. 61
16-19 ธ.ค. 61
23-26 ธ.ค. 61
06-09 ม.ค. 62
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
17-20 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
03-06 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
ราคา 11,500.-
02-05 พ.ย. 61
03-06 ก.พ. 62
10-13 ก.พ. 62
ราคา 11,900.-
12-15 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
30 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VISIT HALONG 4 วัน 3 คืน (261018)


THA7-VJ-VN-7SEP-26OCT18

ID : 23682

ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย
วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์
จัตุรัสบาดิงห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,555-13,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 10 ก.ย 61
21 - 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
12 - 15 ต.ค 61
26 - 29 ต.ค 61
ราคา 11,555.-
21 – 24 ต.ค.61
ราคา 13,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD (311218)


THZ1-FD-VN-21JUN-31DEC18

ID : 22381

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
ตลาด LOVE MARKET–ภูเขาฮามรอง
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน
ตลาด LOVE MARKET-ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก
ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
ราคา 11,888.-
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 13,888.-
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
13 – 16 ธันวาคม 2561
ราคา 14,888.-
18 – 21 ตุลาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
05 – 08 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 16,888.-
20 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 17,888.-
07 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 18,888.-
29 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
ราคา 21,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 SL ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (240319)


THB11-SL-VN-16SEP18-24MAR19

ID : 24094

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
9 พ.ย.61-12 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
23 พ.ย.61-26 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-7 ม.ค.62
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
1 ก.พ.62-4 ก.พ.62
15 ก.พ.62-18 ก.พ.62
17 ก.พ.62-20 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
24 ก.พ.62-27 ก.พ.62
1 มี.ค.62-4 มี.ค.62
3 มี.ค.62-6 มี.ค.62
8 มี.ค.62-11 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
12 ต.ค.61-15 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
3 ก.พ.62-6 ก.พ.62
8 ก.พ.62-11 ก.พ.62
10 ก.พ.62-13 ก.พ.62
ราคา 13,900.-
28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-QR003 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (071218)


THG1-QR-VN-28SEP-7DEC18

ID : 23523

ฮานอย-ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว–ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2561             
01-04 ตุลาคม 2561
03-06 ตุลาคม 2561
04-07 ตุลาคม 2561
05-08 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
05-08 พฤศจิกายน 2561      
14-17 พฤศจิกายน 2561      
15-18 พฤศจิกายน 2561      
17-20 พฤศจิกายน 2561      
22-25 พฤศจิกายน 2561      
24-27 พฤศจิกายน 2561      
01-04 ธันวาคม 2561                                                                                                    
ราคา 11,900.-
11-14 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
02-05 ธันวาคม 2561   
04-07 ธันวาคม  2561                              
05-08 ธันวาคม  2561                              
07-10 ธันวาคม  2561                              
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 FD ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (130119)


THB11-FD-VN-5AUG18-13JAN19

ID : 23240

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 ส.ค.61-8 ส.ค.61
19 ส.ค.61-22 ส.ค.61
26 ส.ค.61-29 ส.ค.61
2 ก.ย.61-5 ก.ย.61
9 ก.ย.61-12 ก.ย.61
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
12 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
ราคา 14,900.-
25 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN005 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 5 วัน 4 คืน (271218)


THB11-VJ-VN-10OCT-27DEC18

ID : 24323

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ยอดเขาฟานซีปัน
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-วัดหง๊อกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบอิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 ต.ค.61-14 ต.ค.61
17 ต.ค.61-21 ต.ค.61
24 ต.ค.61-28 ต.ค.61
ราคา 12,900.-
31 ต.ค.61-4 พ.ย.61
7 พ.ย.61-11 พ.ย.61
14 พ.ย.61-18 พ.ย.61
21 พ.ย.61-25 พ.ย.61
28 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
ราคา 13,900.-
05 ธ.ค.61-09 ธ.ค.61
06 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
12 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
ราคา 14,900.-
26 ธ.ค.61-30 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (141218)


THG1-FD-VN-26JUL-14DEC18

ID : 23080

ฮานอย-เมืองลาวไก -ซาปา- Silver Water Fall
Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา-( Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06  สิงหาคม 2561
16-19  สิงหาคม 2561
23-26  สิงหาคม 2561
30  สิงหาคม-02 กันยายน 2561
07-10 กันยายน 2561
14-17 กันยายน 2561
21-24 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
28 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
04-07  ตุลาคม 2561
18-21  ตุลาคม 2561
25-28  ตุลาคม 2561
26-29  ตุลาคม 2561
01-04 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
09-12 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
14-17 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
26-29  กรกฎาคม 2561
10-13  สิงหาคม 2561
12-15  ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GN001SL GRAND NORTH VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (270319)


THP3-SL-VN-1OCT18-27MAR19

ID : 23924

ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดซาปา
น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม-ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,500-15,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
 
เดินทางวัน จันทร์ / ศุกร์
01-05 ต.ค. 61
29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61
05-09 พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
03-07 ธ.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61
24-28 ธ.ค. 61
07-11 ม.ค. 62
14-18 ม.ค. 62
21-25 ม.ค. 62
28 ม.ค.- 01 ก.พ. 62
11-15 ก.พ. 62
18-22 ก.พ. 62
25 ก.พ.- 01 มี.ค. 62
04-08 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
25-29 มี.ค. 62
ราคา 13,500.-
04-08 ก.พ. 62
ราคา 15,500.-
 
เดินทางวัน พุธ / อาทิตย์
10-14 ต.ค. 61
17-21 ต.ค. 61
24-28 ต.ค. 61
31 ต.ค.- 04 พ.ย. 61
07-11 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
12-16 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
02-06 ม.ค. 62
09-13 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
30 ม.ค. – 03 ก.พ.62
06-10 ก.พ. 62
13-17 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 14,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 SL ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พัก 5 ดาว (280319)


THB11-SL-VN-3OCT18-25MAR19

ID : 24324

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 พ.ย.61-9 พ.ย.61
19 พ.ย.61-23 พ.ย.61
7 ม.ค.62-11 ม.ค.62
14 ม.ค.62-18 ม.ค.62
21 ม.ค.62-25 ม.ค.62
4 มี.ค.62-8 มี.ค.62
11 มี.ค.62-15 มี.ค.62
18 มี.ค.62-22 มี.ค.62
25 มี.ค.62-29 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
3 ต.ค.61-7 ต.ค.61
10 ต.ค.61-14 ต.ค.61
17 ต.ค.61-21 ต.ค.61
24 ต.ค.61-28 ต.ค.61
31 ต.ค.61-4 พ.ย.61
7 พ.ย.61-11 พ.ย.61
12 พ.ย.61-16 พ.ย.61
14 พ.ย.61-18 พ.ย.61
21 พ.ย.61-25 พ.ย.61
26 พ.ย.61-30 พ.ย.61
28 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61-14 ธ.ค.61
12 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
17 ธ.ค.61-21 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
2 ม.ค.62-6 ม.ค.62
9 ม.ค.62-13 ม.ค.62
16 ม.ค.62-20 ม.ค.62
23 ม.ค.62-27 ม.ค.62
28 ม.ค.62-1 ก.พ.62
30 ม.ค.62-3 ก.พ.62
11 ก.พ.62-13 ก.พ.62
13 ก.พ.62-17 ก.พ.62
18 ก.พ.62-22 ก.พ.62
20 ก.พ.62-24 ก.พ.62
25 ก.พ.62-1 มี.ค.62
27 ก.พ.62-3 มี.ค.62
6 มี.ค.62-10 มี.ค.62
13 มี.ค.62-17 มี.ค.62
20 มี.ค.62-24 มี.ค.62
ราคา 14,900.-
3 ธ.ค.61-7 ธ.ค.61
5 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
24 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61-30 ธ.ค.61
4 ก.พ.62-8 ก.พ.62
6 ก.พ.62-10 ก.พ.62
ราคา 15,900.-
31 ธ.ค.61-4 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN14 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (261018)


THJ6-TG-VN-6SEP-26OCT18

ID : 23873

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาด Love Market
หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ
ถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN07 FD ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน พัก 5 ดาว (280319)


THB11-FD-VN-15NOV18-28MAR19

ID : 24092

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง
ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ย.61 26 พ.ย.61
ราคา 14,900.-
10 ม.ค.62-14 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
15 พ.ย.61-19 พ.ย.61
29 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
3 ม.ค.62-7 ม.ค.62
17 ม.ค.62-21 ม.ค.62
24 ม.ค.62-28 ม.ค.62
31 ม.ค.62-4 ก.พ.62
7 ก.พ.62-11 ก.พ.62
14 ก.พ.62-18 ก.พ.62
21 ก.พ.62-25 ก.พ.62
28 ก.พ.62-4 มี.ค.62
7 มี.ค.62-11 มี.ค.62
14 มี.ค.62-18 มี.ค.62
21 มี.ค.62-25 มี.ค.62
28 มี.ค.62-1 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
5 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
ราคา 17,900.-
6 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
ราคา 19,900.-
27 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
ราคา 20,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1CNXHAN-PG001 บินตรงเชียงใหม่ Xin Chào ชิล ชิล ฮานอย นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน (081218)


THG1-PG-VN-10AUG-8DEC18

ID : 22552

เชียงใหม่ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - นิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - วัดไบ่ดิงห์
เมืองเก่าฮวาลือ - สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว
ทำเนียบเหลือง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15, 20-22 ต.ค. 61
24-26 พ.ย. 61
ราคา 14,900.-
10-12 ส.ค. 61
21- 23 ก.ย. 61
08-10 ธ.ค. 61
ราคา 15,900.-
22-24 ต.ค. 61
ราคา 16,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SXC08-VN EXPLORING FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (210319)


THA7-VN-VN-13SEP18-21MAR19

ID : 23686

ฮานอย – ลาวไก- ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน
ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ล่องเรือจ่างอาน-นิงห์บิงห์-ถนน 36 สาย
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 -16 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
11 – 14 ตุลาคม 61
1 – 4  พฤศจิกายน 61
19 – 21 มกราคม 62
21 - 24 กุมภาพันธ์ 62
7 – 10 มีนาคม 62
14 - 17 มีนาคม 62
ราคา 15,900.-
18 - 21 ตุลาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
21 – 24  มีนาคม 62
ราคา 16,900.-
21 – 24 ตุลาคม 61
ราคา 18,900.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 22,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : GO1CNXHAN-PG002 บินตรงเชียงใหม่ Tuyệt quá!! เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (071218)


THG1-PG-VN-27JUL-7DEC18

ID : 22553

เชียงใหม่ - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - วัดไบ่ดิงห์ - เมืองเก่าฮวาลือ
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง - ตลาดกลางคืน
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 24 ก.ย. 61
12 - 15, 21 - 24 ต.ค. 61
16 - 19 พ.ย. 61
07 - 10 ธ.ค. 61
ราคา 17,900.-
10 - 13 ส.ค. 61
ราคา 18,900.-
27 - 30 ก.ค. 61
ราคา 22,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN04 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ เวียด น่าหม่ำ 2 5 วัน 4 คืน (281218)


THT18-VN-VN-28DEC18-2JAN19

ID : 24149

เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต-อ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า - เมืองนิงห์บิงห์ – นั่งเรือชมฮาลองบก
เมืองลาวไก – ซาปา-นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน
ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์
ถ่ายรูปด้านหน้าสุสานโฮจิมินห์-ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 18,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : TG06 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ หนีเที่ยว ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน (291218)


THT18-TG-VN-29-31DEC18

ID : 24115

เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน-เขาฮัมลอง
พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-ศาลเจ้าเนินหยก
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-เมืองนิงห์บิงห์
นั่งเรือกระจาดชมฮาลองบก – ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29– 31 ธันวาคม 2561
ราคา 20,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : TG07 เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ เที่ยวต่อ ไม่รอแล้วนะ 4 วัน 3 คืน (291218)


THT18-TG-VN-29DEC18-1JAN19

ID : 24247

เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน
เที่ยวชมเขาฮัมลอง – นำท่านนั่งรถไฟสถานีซาปา
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
พาท่านชมยอดเขาฟานซิปัน – ชมโบสถ์ซาปา
ตลาดซาปา-แวะชมด่านชายแดนเวียดนาม+จีน
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
ศาลเจ้าเนินหยก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมฮาลองบก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคา 22,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก