Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN05 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน (300918)


THB11-FD-VN-6MAY-30SEP18

ID : 21355

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 พ.ค.61-16 พ.ค.61
3 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
29 ก.ค.61-1 ส.ค.61
5 ส.ค.61-8 ส.ค.61
19 ส.ค.61-22 ส.ค.61
26 ส.ค.61-29 ส.ค.61
2 ก.ย.61-5 ก.ย.61
9 ก.ย.61-12 ก.ย.61
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
6 พ.ค.61-9 พ.ค.61
27 พ.ค.61-30 พ.ค.61
1 ก.ค.61-4 ก.ค.61
8 ก.ค.61-11 ก.ค.61
15 ก.ค.61-18 ก.ค.61
12 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SW002SL-1 ทัวร์เวียดนามดีดี !! SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย-ซาปา 3วัน 2คืน (191018)


THP3-SL-VN-13APR-19OCT18

ID : 21064

ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village-ภูเขาห่ามโหร่ง-ถนน 36 สายเก่า
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,500-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
ราคา 9,500.-
27-29 เม.ย.61
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 10,500.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 10,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN09 FANSIPAN IN LOVE 4D3N (160618)


THZ1-QR-VN-27APR-16JUN18

ID : 21400

เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า
ตลาด LOVE MARKET - วัดเจิ่นกว๊อก
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 เมษายน 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
02 – 05 มิถุนายน 2561
16 – 19 มิถุนายน 2561
ราคา 12,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN14 VIETNAM ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 4D3N (261018)


THJ6-TG-VN-19APR-26OCT18

ID : 21106

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - ซาปา
ตลาดLove Market
หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์ - ฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36สาย
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 - 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 เม.ย.61
20-23 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
10-13 พ.ค.61
11-14 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61
07-10 มิ.ย.61
08-11 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-01 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
06-09 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
02-05 ส.ค.61
09-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
28 เม.ย.-01 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
28-31 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : HAN15 THE BRAVO FANSIPAN 4D3N (220918)


THZ1-TG-VN-9JUN-22SEP18

ID : 21401

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา
หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
ตลาด LOVE MARKET - ภูเขาฮามรอง
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน
ตลาด LOVE MARKET - ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก
ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 12 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
22 – 25 กันยายน 2561
ราคา 14,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก