Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : VN05 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน (300918)

THB11-FD-VN-6MAY-30SEP18

ID : 21355

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 พ.ค.61-16 พ.ค.61
3 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
29 ก.ค.61-1 ส.ค.61
5 ส.ค.61-8 ส.ค.61
19 ส.ค.61-22 ส.ค.61
26 ส.ค.61-29 ส.ค.61
2 ก.ย.61-5 ก.ย.61
9 ก.ย.61-12 ก.ย.61
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
6 พ.ค.61-9 พ.ค.61
27 พ.ค.61-30 พ.ค.61
1 ก.ค.61-4 ก.ค.61
8 ก.ค.61-11 ก.ค.61
15 ก.ค.61-18 ก.ค.61
12 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : CS003SL-1 ทัวร์เวียดนามดีดี !! CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน (191018)

THP3-SL-VN-13APR-19OCT18

ID : 21063

ฮานอย-ฮาลอง-ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า
สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,555-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
ราคา 8,555.-
13-15 เม.ย. 61
27-29 เม.ย.61
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 9,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : CS002FD ทัวร์เวียดนามดีดี !! CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน (220618)

THP3-FD-VN-6APR-22JUN18

ID : 21062

ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 8,999-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย. 61
21-23 เม.ย. 61
27-29 เม.ย. 61
04-06 พ.ค. 61
05-07 พ.ค. 61
19-21 พ.ค. 61
26-28 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61
01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
ราคา 8,999.-
28-30 เม.ย.
29 เม.ย.-01 พ.ค. 61
12-14 พ.ค. 61
18-20 พ.ค. 61
ราคา 9,500.-
06-08 เม.ย. 61
07-09 เม.ย. 61
ราคา 10,900.-
13-15 เม.ย. 61
14-16 เม.ย. 61
ราคา 11,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : SW002SL-1 ทัวร์เวียดนามดีดี !! SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย-ซาปา 3วัน 2คืน (191018)

THP3-SL-VN-13APR-19OCT18

ID : 21064

ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village-ภูเขาห่ามโหร่ง-ถนน 36 สายเก่า
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,500-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
ราคา 9,500.-
27-29 เม.ย.61
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 10,500.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 10,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : CF002SL-1 ทัวร์เวียดนามดีดี !! CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3วัน 2คืน (191018)

THP3-SL-VN-13APR-19OCT18

ID : 21065

ฮานอย-ฮาลอง-ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-สวนสนุก Sun World-ฮานอย
ถนน 36 สายเก่า-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
05-07 ต.ค.61
ราคา 9,999.-
27-29 เม.ย.61
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ส.ค.61
19-21 ต.ค.61
ราคา 10,900.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 11,500.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม ฮานอย 4 วัน 3 คืน (270918)

THA7-VN-VN-11MAY-27SEP18

ID : 21307

ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
น้ำตกซิลเวอร์ –หุบเขาปากมังกร
ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ
เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,555 - 14,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 พ.ค 61
25 - 28 พ.ค 61
ราคา 12,555.-
13 – 16 เม.ย 61
ราคา 14,555.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN14 VIETNAM ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 4D3N (261018)

THJ6-TG-VN-19APR-26OCT18

ID : 21106

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - ซาปา
ตลาดLove Market
หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์ - ฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36สาย
นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 - 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 เม.ย.61
20-23 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
10-13 พ.ค.61
11-14 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61
07-10 มิ.ย.61
08-11 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-01 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
06-09 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
02-05 ส.ค.61
09-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
28 เม.ย.-01 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
28-31 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น .-

ทัวร์เวียดนาม : JVN13 VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4D3N (271018)

THJ6-TG-VN-12MAY-27OCT18

ID : 21102

ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร
ตลาดLove Market
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน
ทะเลสาบคืนดาบ - จัตุรัสบาดิงห์
ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 พ.ค.61
19-22 พ.ค.61
15-18 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
13-16 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
31 ส.ค.-03 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
06-09 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
ราคา 13,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก