Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 25 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า...จูไห่ 3 วัน 2 คืน (280418)


THO6-FD-HK-29MAR-28APR18

ID : 20714

มาเก๊า – จูไห่-วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
The Parisian – The Venetian Casino
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 3,993-4,554 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 – 31 มีนาคม 2561
26-28 เมษายน 2561 
ราคา 3,993.-
05 - 07 เมษายน 2561
19-21 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561 
28-30 เมษายน 2561 
ราคา 4,554.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)


THP14-FD-HK-2FEB-3JUN18

ID : 18704

มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 ก.พ.61
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 มี.ค.61
05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 18-20, 19-21 พ.ค.61
20-22, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61
01-03, 02-04, 03-05 มิ.ย.61
ราคา 5,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : MACAO SPECIAL 3 DAYS 2 NIGHTS BY NX (200618)


THK8-NX-HK-6-20JUN18

ID : 21369

เมืองมาเก๊า – เมืองจูไห่-อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย
จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว่ – ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน 
ข้ามด่านจูไห่ – เมืองมาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้สแควร์-ร้านขนม – เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 มิ.ย.61
20-22 มิ.ย.61
ราคา 6,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)


THP14-FD-HK-2FEB-3JUN18

ID : 18694

มาเก๊า-THE VENETIAN-จูไห่ – ฮ่องกง
วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่
อ่าวน้ำตื้น  –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-วัดผู่ถ่อ
หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 ก.พ.61
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 มี.ค.61
05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 18-20, 19-21 พ.ค.61
20-22, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61
01-03, 02-04, 03-05 มิ.ย.61
ราคา 7,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFM FD09 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (300618)


THG12-FD-HK-9MAR-30JUN18

ID : 20384

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,900-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-06 พฤษภาคม 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
02-04 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
09-11 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
ราคา 7,900.-
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม-01 เมษายน 2561
05-07 เมษายน 2561
07-09 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคา 7,999.-
05-07 พฤษภาคม 2561
ราคา 8,900.-
06-08 เมษายน 2561
ราคา 9,999.-
14-16 เมษายน 2561
ราคา 13,999.-
13-15 เมษายน 2561
ราคา 14,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่.. สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (300618)


THG12-NX-HK-26APR-30JUN18

ID : 21411

มาเก๊า – จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,991-8,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561
01-03 พฤษภาคม 2561
02-04 พฤษภาคม 2561
03-05 พฤษภาคม 2561
05-07 พฤษภาคม 2561
06-08 พฤษภาคม 2561
07-09 พฤษภาคม 2561
08-10 พฤษภาคม 2561
09-11 พฤษภาคม 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
13-15 พฤษภาคม 2561
14-16 พฤษภาคม 2561
15-17 พฤษภาคม 2561
16-18 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
20-22 พฤษภาคม 2561
21-23 พฤษภาคม 2561
22-24 พฤษภาคม 2561
23-25 พฤษภาคม 2561
24-26 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
28-30 พฤษภาคม 2561
29-31 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
02-04 มิถุนายน 2561
03-05 มิถุนายน 2561
04-06 มิถุนายน 2561
05-07 มิถุนายน 2561
06-08 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
09-11 มิถุนายน 2561
10-12 มิถุนายน 2561
11-13 มิถุนายน 2561
12-14 มิถุนายน 2561
13-15  มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
17-19  มิถุนายน 2561
18-20 มิถุนายน 2561
19-21 มิถุนายน 2561
20-22  มิถุนายน 2561
23-25 มิถุนายน 2561
24-26  มิถุนายน 2561
25-27 มิถุนายน 2561
26-28  มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
30  มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
ราคา 7,991.-
27-29 เมษายน 2561
04-06  พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
18-20  พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29  มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
ราคา 8,991.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (030618)


THP14-FD-HK-4FEB-3JUN18

ID : 18707

มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง 
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-06 ,11-13 ก.พ. // 04-06 ,11-13 มี.ค.61
06-08 ,13-15 ,20-22,27-29 พ.ค.61
03-05 มิ.ย.61
ราคา 7,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)


THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18

ID : 20531

ฮ่องกง-เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน (190518)


THZ1-FD-HK-3MAR-19MAY18

ID : 20529

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road
ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China
ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 มีนาคม 2561
08-11 มีนาคม 2561
10-13 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
17-20 มีนาคม 2561
ราคา 12,999.-
22-25 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
24-27 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
03-06 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561
ราคา 13,999.-
28 เม.ย. – 1 พ.ค.61
ราคา 14,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFMCNX-FD01 บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 5 วัน 3 คืน (290418)


THG12-FD-HK-2MAR-29APR18

ID : 19746

เชียงใหม่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 มี.ค.61
ราคา 13,999.-
13-15 เม.ย.61
29 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3เมือง 4 วัน3คืน (051218)


THB11-RJ-HK-12APR-5DEC18

ID : 20699

วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
หยก-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-มาเก๊า
วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น19,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61 ราคา19,900.-
02 ธ.ค. 60-05 ธ.ค. 60 ราคา19,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน (290618)


THZ2-FD-HK-6APR-29JUN18

ID : 21135

มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย 
ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ
พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – หอไอเฟล
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 6,900 - 13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 20 พ.ค. 61
08 – 10 มิ.ย. 61
ราคา 6,900.-
04 – 06 พ.ค. 61
25 – 27 พ.ค. 61
15 – 17 มิ.ย. 61
22 – 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 7,900.-
20 – 22 เม.ย. 61
21 – 23 เม.ย. 61
ราคา 8,900.-
27 – 29 เม.ย. 61
28 – 30 เม.ย. 61 
ราคา 9,900.-
06 – 08 เม.ย. 61 
07 – 09 เม.ย. 61
ราคา 11,900.-
13 – 15 เม.ย. 61 
14 – 16 เม.ย. 61 
ราคา 13,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : MFZH MACAO SPECIAL 3D2N (200618)


THK8-NX-HK-6JUN-20JUN18

ID : 21358

เมืองมาเก๊า – เมืองจูไห่
ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – ถนนคู่รัก
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว่
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม – ร้านหยก
ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน 
ข้ามด่านจูไห่ – เมืองมาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอล
เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนม – เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 มิ.ย. 2561
20-22 มิ.ย. 2561
ราคา 6,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : FD762-767 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D2N (171118)


THP14-FD-HK-5MAY-17NOV18

ID : 21228

มาเก๊า – THE VENETIAN
จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย
วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่
อ่าวน้ำตื้น  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วัดผู่ถ่อ – หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 พ.ค.61
06-08 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
12-14 พ.ค.61
13-15 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
19-21 พ.ค.61
20-22 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
26-28 พ.ค.61
27-29 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
03-05 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
09-11 มิ.ย.61
10-12 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
16-18 มิ.ย.61
17-19 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
24-26 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
07-09 ก.ย.61
08-10 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
15-17 ก.ย.61
16-18 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
25-27 ต.ค.61
02-04 พ.ย.61
03-05 พ.ย.61
09-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
ราคา 7,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : MFM77 MACAU ZHUHAI 3D2N (010718)


THG15-FD-HK-11MAY-1JUL18

ID : 20366

มาเก๊า - วัดอาม่า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย -  จูไห่
จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! 
ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า 
สายการบิน : Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 13 พฤษภาคม 2561 ราคา7,999
13 – 15 พฤษภาคม 2561 ราคา7,999
18 – 20 พฤษภาคม 2561 ราคา7,999
20 – 22 พฤษภาคม 2561 ราคา7,999
03 – 05 มิถุนายน 2561 ราคา7,999
08 – 10 มิถุนายน 2561 ราคา7,999
15 – 17 มิถุนายน 2561 ราคา7,999
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 ราคา7,999
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : HMZ-FD32-B01 Macau Zhuhai ขอพร ไหว้พระ 3D2N (240518)


THH3-FD-HK-12APR-24MAY18

ID : 20991

มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล
จัตุรัสเซนาโด้ – จูไห่
หวี่หนี่ – ถนนคู่รัก
พระราชวังหยวนหมิง – วัดผู่โถว
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก
อิสระช็อปปิ้งกงเป่ย - The Venetian 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่ม 8,888 - 14,999  บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 เม.ย.61
3-5 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-26 พ.ค.61
ราคา 8,888.-
15-17 เม.ย.61
19-21 เม.ย.61
ราคา 10,999.-
12-14 เม.ย.61
ราคา 12,999.-
14-16 เม.ย.61
ราคา 13,999.-
13-15 เม.ย.61
ราคา 14,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : HMZ - FD32 - B01 HAPPY Macau Zhuhai ขอพร ไหว้พระ 3D 2N ราคาเริ่มต้น 8,888 (240518)


THB1-FD-HK-12APR-24MAY18

ID : 20892

มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้ – จูไห่
หวี่หนี่ – ถนนคู่รัก – พระราชวังหยวนหมิง
วัดผู่โถว – ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก
อิสระช็อปปิ้งกงเป่ย - The Venetian
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,888 - 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 - 28 เม.ย. 61
3 - 5 พ.ค. 61
11 - 13 พ.ค. 61
18 - 21 พ.ค. 61
24 - 26 พ.ค. 61
ราคา 8,888.-
15 - 17 เม.ย. 61
19 - 21 เม.ย. 61
ราคา 10,999.-
12 - 14 เม.ย. 61
ราคา 12,999.-
14 - 16 เม.ย. 61
ราคา 13,999.-
13 - 15 เม.ย. 61
ราคา 14,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GT-MFM FD03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน (220618)


THG12-FD-HK-30MAR-22JUN18

ID : 20925

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่ - ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,911 - 12,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
10-12 พฤษภาคม2561
12-14 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม2561
02-04 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
ราคา 9,911.-
27-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 10,911.-
06-08 เมษายน 2561
ราคา 12,911.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : GT-HKG EK01 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (300618)


THG12-EK-HK-24MAR-30JUN18

ID : 20921

จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว
เซินเจิ้น  -ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - วัดแชกง
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,991 - 13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-22 เมษายน  2561
27-29 เมษายน  2561         
06-08 พฤษภาคม 2561      
11-13 พฤษภาคม 2561      
12-14 พฤษภาคม 2561      
18-20 พฤษภาคม 2561      
19-21 พฤษภาคม 2561      
20-22 พฤษภาคม 2561      
25-27 พฤษภาคม 2561      
27-29 พฤษภาคม 2561      
02-04 มิถุนายน 2561      
03-05 มิถุนายน 2561      
08-10 มิถุนายน 2561      
10-12 มิถุนายน 2561      
15-17 มิถุนายน 2561      
17-19 มิถุนายน 2561      
22-24 มิถุนายน 2561      
23-25 มิถุนายน 2561      
30มิถุนายน – 02กรกฎาคม 61      
ราคา 9,991.-
24-26 มีนาคม 2561       
30 มีนาคม–01เมษายน  2561           
24-26 พฤษภาคม 2561      
31พฤษภาคม – 02มิถุนายน61      
07–09 มิถุนายน 2561      
14-16 มิถุนายน 2561      
21-23 มิถุนายน 2561      
28-30 มิถุนายน 2561      
ราคา 10,991.-
06-08 เมษายน 2561         
14-16 เมษายน 2561         
15-17 เมษายน 2561         
ราคา 13,991.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (130918)


THH13-HX-HK-6MAY-13SEP18

ID : 21405

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 
สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D 
เซิ่นเจิ้น-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
23-26 สิงหาคม 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 9,999.-
6-9 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม - 02 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
ราคา 10,999.-
27-30 พฤษภาคม 2561
8-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
ราคา 11,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก