Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 20 รายการ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24517

มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 พ.ย.61
07-09 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
13-15 พ.ย.61
14-16 พ.ย.61
19-21 พ.ย.61
20-22 พ.ย.61
21-23 พ.ย.61
26-28 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
28-30 พ.ย.61
12-14 ธ.ค.61
ราคา 6,888.-
24-26 ต.ค.61
ราคา 6,900.-
04-06 พ.ย.61
11-13 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
18-20 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02-04  ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
16-18 ธ.ค.61
ราคา 7,888.-
23-25 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
30 ต.ค.- 01 ธ.ค.61
ราคา 7,900.-
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
03-05 ธ.ค.61
10-12 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 8,888.-
26-28 ต.ค.61
28-30 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
08-10 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
ราคา 10,888.-
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
13-15 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 13,900.-
30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


THZ2-FD-HK-12AUG-30DEC18

ID : 21473

มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-10 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
ราคา 6,900.-
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
27-29 ต.ค. 61
03-05 พ.ย. 61
10-12 พ.ย. 61
17-19 พ.ย. 61
24-26 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคา 7,900.-
26-28 ส.ค. 61
26-28 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
09-11 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
01-03 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
ราคา 8,900.-
19-21 ส.ค. 61
07-09 ธ.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 9,900.-
17-19 ส.ค. 61
ราคา 9,990.-
14-16 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
ราคา 10,900.-
05-07 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
09-11 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
12-14 ส.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
29-31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62
ราคา 12,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-19OCT-31DEC18

ID : 24513

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 7,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 8,888.-
08-10 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 12,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX004 หนี่ห่าว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24516

มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-25 ต.ค.61
24-26 ต.ค.61
31 ต.ค.- 02 พ.ย.61
04-06 พ.ย.61
06-08 พ.ย.61
07-09 พ.ย.61
11-13 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
13-15 พ.ย.61
14-16 พ.ย.61
15-17 พ.ย.61
18-20 พ.ย.61
19-21 พ.ย.61
20-22 พ.ย.61
21-23 พ.ย.61
22-24 พ.ย.61
26-28 พ.ย.61
27-29 พ.ย.61
28-30 พ.ย.61
29 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
02-04  ธ.ค.61
03-05 ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
10-12 ธ.ค.61
12-14 ธ.ค.61
13-15 ธ.ค.61
16-18 ธ.ค.61
ราคา 8,888.-
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
03-05 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
01-03 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
ราคา 9,888.-
26-28 ต.ค.61
02-04 พ.ย.61
09-11 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
ราคา 10,888.-
20-22 ต.ค.61
ราคา 11,888.-
30 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 14,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (170119)


THH13-HX-HK-15OCT18-17JAN19

ID : 24570

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 8,999.-
15-18 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
02-05 พฤศจิกายน 2561
09-12 พฤศจิกายน 2561
16-19 พฤศจิกายน 2561
23-26 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
13-16 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
03-06 มกราคม 2562
10-13 มกราคม 2562
17-20 มกราคม 2562
ราคา 9,999.-
27-30 ตุลาคม 2561
06-09 ธันวาคม 2561
ราคา 10,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1 MFM-FD02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-5OCT-31DEC18

ID : 24257

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-07 ต.ค.61 
ราคา 9,888.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
12-14 ตุลาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : EASY STAR เที่ยวครบ 3 เมือง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (301218)


THZ2-FD-HK-3NOV-30DEC18

ID : 24800

มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-THE VENETIAN RESORT
จูไห่-เซินเจิ้น-ชมหยก Minerial Museum
ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19 พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
ราคา 9,900.-
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 10,900.-
07-09 ธันวาคม 61
ราคา 11,900.-
09-11   ธันวาคม 61
ราคา 12,900.-
28-30   ธันวาคม 61
29-31   ธันวาคม 61
ราคา 13,900.-
30 ธันวาคม-1 มกราคม 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (230519)


THZ1-FD-HK-10JAN-23MAY19

ID : 24298

มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น
Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 มกราคม 2562
ราคา 9,999.-
17 – 20 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
18 – 21 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
14-  17 มีนาคม 2562
16 – 19 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย.62
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
04 – 07 เมษายน 2562
19 – 22 เมษายน 2562
20 – 23 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
13 – 16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (311218)


THG15-FD-HK-30AUG-31DEC18

ID : 23703

มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน
เดอะ ปาริเซียง-จูไห่-ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ /  ไข่มุก
ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ 
เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม
ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -  จิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-
30 ส.ค. – 2 ก.ย.61
13 - 16 กันยายน 2561
20 - 23 กันยายน 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 - 04 พฤศจิกายน 2561
08 - 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
ราคา 10,999.-
14 - 17  ตุลาคม 2561
18 – 21  ตุลาคม 2561
06 - 09 ธันวาคม 2561
13 - 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 11,999.-
11 - 14  ตุลาคม 2561
22 - 25  ตุลาคม 2561
ราคา 12,999.-
08 - 11 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-FD-HK-12OCT-31DEC18

ID : 24512

มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-04 พฤศจิกายน 2561
03-05 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
17-19 พฤศจิกายน 2561
ราคา 10,888.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค.61
01-03 ธันวาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
22-24 ธันวาคม 2561
ราคา 11,888.-
12-14 ตุลาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
ราคา 13,888.-
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 15,888.-
30 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD004 สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (151118)


THG1-FD-HK-11OCT-15NOV18

ID : 24515

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561
ราคา 12,888.-
11-14 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : Fun 4 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (290319)


THG9-HX-HK-23NOV18-29MAR19

ID : 24861

ฮ่องกง-สะพานชิงหม่า-มาเก๊า-วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมสีทอง-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
ตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก-อนุสาวรีย์หวีหนี่
โรงงานผ้าไหม-เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-บัวหิมะ
3D Water Show-เซินเจิ้น-วัดเชอกุง
โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดปักไต่-ถนนนาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
14 – 16 ธ.ค. 61
21 – 23 ธ.ค. 61
4 – 6 ม.ค. 62
11 – 13 ม.ค. 62
18 – 20 ม.ค. 62
25 – 27 ม.ค. 62
1 – 3 ก.พ. 62
15 – 17 ก.พ. 62
22 – 24 ก.พ. 62
1 – 3 มี.ค. 62
8 – 10 มี.ค. 62
15 – 17 มี.ค. 62
22 –24 มี.ค. 62
29 – 31 มี.ค. 62
ราคา 12,988.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG04 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (301218)


THG15-HX-HK-7OCT-30DEC18

ID : 24305

เมืองฮ่องกง - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน
ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่
ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า-รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 ตุลาคม 61
ราคา 12,999.-
14 - 17 ตุลาคม 61 BUS 1
14 - 17 ตุลาคม 61 BUS 2
08-11 พฤศจิกายน 61
22-25 พฤศจิกายน 61
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61
ราคา 13,999.-
11 - 14 ตุลาคม 61
21 - 24 ตุลาคม 61
05-08 ธันวาคม 61
13-16 ธันวาคม 61
ราคา 14,999.-
30 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (210319)


THZ1-HX-HK-1NOV18-21MAR19

ID : 24299

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่
มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ (ยืมเงินเจ้าแม่) - ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 มกราคม 2562
ราคา 12,999.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
17 – 20 มกราคม 2562
24 – 27 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 03 ก.พ.62
ราคา 13,999.-
06 – 09 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค.62
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (220319)


THZ1-CX-HK-15FEB-22MAR19

ID : 24295

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 12,999.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (210319)


THW2-RJ-HK-13OCT18-21MAR19

ID : 24209

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
สวนหยวนหมิง-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า
เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
Repulse bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 พ.ย.61
24-27 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
7-10 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
13-16 ต.ค.61
8-11 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : SHNXMFM7 มาเก๊า ทอดมันกุ้ง เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (161218)


THS3-NX-HK-2SEP-16DEC18

ID : 23400

มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM 
ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-4 /13-15/16-18 กันยายน 2561
28-30 ตุลาคม 2561
4-6 / 8-10 / 18-20 / 22-24 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
6-8 / 16-18 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 วัน 2 คืน (230319)


THZ1-HX-HK-3NOV18-23MAR19

ID : 24292

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น
ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
หลอหวู่ – วัดกวนอู – จู่ไห่-สวนหยวนหมิงหยวน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
01 – 04 ธันวาคม 2561
15 – 18 ธันวาคม 2561
19 – 22 มกราคม 2562
09 – 12 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
08 – 11 ธันวาคม 2561
22 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 29 มกราคม 2562
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 05 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFMCNX-FD001 เหนย์ โหว !! บินตรงเชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (081218)


THG1-FD-HK-8-10DEC18

ID : 22534

เชียงใหม่ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ – วัดอาม่า
เวเนเชี่ยน-จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 10 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน (151118)


THP14-FD-HK-20SEP-15NOV18

ID : 23779

มาเก๊า – เวเนเชี่ยน - จูไห่-ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว
ไต่ฮงกง-เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน
เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)-ซัวเถา-ร้านชาจงซา
โชว์หยวนหมิง ที่นั่ง  VIP-หวี่หนี่ – ร้านบัวหิมะ
วัดไป่หลิน – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 61
15-20 พ.ย. 61
ราคา 17,999.-
23-28 ต.ค. 61
ราคา 18,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก