Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 23 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (260818)


THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18

ID : 22267

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-Museum Of Mineral
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-28 ส.ค. 61
ราคา 7,999.-
22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01ก.ค. 61
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
05-07 ส.ค. 61
ราคา 8,999.-
28-30 มิ.ย. 61
26-28 ก.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
ราคา 9,999.-
11-13 ส.ค. 61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค. 61
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : #HASHTAG HONGKONG SHENZHEN (250718)


THW5-EK-HK-5-25JUL18

ID : 22222

ฮ่องกง-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก
ช้อปปิ้ง LOWU - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY
VICTORIA PEAK- อ่าวรีพัลส์เบย์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-7 ก.ค.61
ราคา 9,888.-
8-10 , 25-27 ก.ค.61
ราคา 8,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (160918)


THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18

ID : 21406

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  - OCT  โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
19-22 สิงหาคม 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคา 8,888.-
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
ราคา 9,888.-
09-11 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 10,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (271018)


THK8-CX-HK-13JUL-27OCT18

ID : 22858

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-Lowu Center
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
 
กรกฎาคม 2561
13-15 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
ราคา 8,900.-
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคา 11,500.-
 
สิงหาคม 2561
3-5 ส.ค.61
4-6 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
25-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-2 ก.ย.61
ราคา 8,900.-
10-12 ส.ค.61
ราคา 11,500.-
 
กันยายน 2561
1-3 ก.ย.61
7-9 ก.ย.61
8-10 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
15-17 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
ราคา 8,900.-
 
ตุลาคม 2561
19-21 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
12-14 ต.ค.61
ราคา 11,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS BY CX (271018)


THK8-CX-HK-1JUN-27OCT18

ID : 21704

ฮ่องกง – เมืองเซินเจิ้น-วัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก
ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่
ชมโชว์  THE MUSIC FOUNTAIN OF SEA WORLD SHENZHEN
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ
งานฮวงจุ้ย – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-11,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 / 09-11 / 15-17 มิ.ย.61
22-24 /29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61
06-08 / 13-15 / 20-22 21-23 ก.ค.61
03-05 / 04-06 / 17-19 ส.ค.61
24-26 / 25-27 ส.ค.61
31 ส.ค. - 02 ก.ย.61
01-03 / 07-09 / 08-10 ก.ย.61
14-16 / 15-17 / 21-23 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
19-21 / 26-28 / 27-29 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
10-12 ส.ค.61
12-14 ต.ค.61
ราคา 11,500.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKT001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว (300818)


THB11-EK-HK-6JUN-30AUG18

ID : 21906

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 มิ.ย. 61-08 มิ.ย. 61
07 มิ.ย. 61-09 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61-16 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61-22 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61-23 มิ.ย. 61
05 ก.ค. 61-07 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61-14 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61-25 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61-01 ก.ย 61
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (220718)


THG15-CX-HK-24JUN-22JUL18

ID : 22193

เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม
เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่
ถนนนาธาน –ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,998-10,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 - 27 Jun 2018
ราคา 9,998.-
14 - 17 Jul 2018 
22 - 25 Jul 2018 
ราคา 10,998.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว (260718)


THB11-RJ-HK-29MAY-26JUL18

ID : 21765

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พ.ค. 61-31 พ.ค. 61
14 มิ.ย. 61-16 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61-03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61-14 ก.ค. 61
ราคา 9,999.-
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61
ราคา 10,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HK001 ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3D2N (261018)


THH5-CX-HK-31MAY-26OCT18

ID : 21409

ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ-จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์
ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3D-วัดแชกงหมิว
ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-02 มิ.ย.61
1-3 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
3-5 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
31 ส.ค. – 2 ก.ย.61
7-9 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
5-7 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
26-28 ต.ค.61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค.61
10-12 ส.ค.61
12-14 ต.ค.61
ราคา 12,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (160918)


THH13-HX-HK-6MAY-16SEP18

ID : 21407

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิวช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
06-09 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 9,999.-
6-9 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.-02 ส.ค.61
02-05 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
01-04 กันยายน 2561
02-05 กันยายน 2561
08-11 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
15-18 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27-30 พฤษภาคม 2561
8-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
06-09 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (130918)


THH13-HX-HK-6MAY-13SEP18

ID : 21405

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 
สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D 
เซิ่นเจิ้น-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
23-26 สิงหาคม 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 9,999.-
6-9 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม - 02 กันยนยน 2561
06-09 กันยนยน 2561
ราคา 10,999.-
27-30 พฤษภาคม 2561
8-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
ราคา 11,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (271018)


THG1-FD-HK-6JUL-27OCT18

ID : 22530

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
ราคา 10,900.-
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.- 01 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
19-21 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
26-28 ต.ค. 61
27-29 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
05-07 ต.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)


THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18

ID : 20531

ฮ่องกง-เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 Bus 2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาเธ่ย์ 3 วัน 2 คืน (200918)


THB11-CX-HK-2JUN-20SEP18

ID : 21905

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City gate outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-รีพลัสเบย์
เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 04 มิ.ย. 61
09 – 11 มิ.ย. 61
16 – 18 มิ.ย. 61
23 – 25 มิ.ย. 61
ราคา 11,900.-
29 มิ.ย.– 01 ก.ค. 61
05 – 07 ก.ค. 61
14 – 16 ก.ค. 61
19 – 21 ก.ค. 61
04 – 06 ส.ค. 61
18 – 20 ส.ค. 61
25 – 27 ส.ค. 61
01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
ราคา 12,900.-
26 – 28 ก.ค. 61
28 – 30 ก.ค. 61
11 – 13 ส.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1_HX ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (160918)


THH13-HX-HK-5JUL-16SEP18

ID : 22651

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่
โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
06-09 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 11,999.-
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.-02 ส.ค.61
02-05 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
01-04 กันยนยน 2561
02-05 กันยนยน 2561
08-11 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
15-18 กันยนยน 2561
16-19 กันยนยน 2561
ราคา 12,999.-
06-09 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (290718)


THG15-CX-HK-10JUN-29JUL18

ID : 22194

เมืองฮ่องกง - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน
ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่
ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า- รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 22 Jun 2018 
ราคา 11,999.-
10 - 13 Jun 2018
ราคา 12,999.-
01 - 04 Jul 2018 
10 - 13 Jul 2018 
ราคา 13,999.-
28 Jun - 01 Jul 2018 
15 - 18 Jul 2018 
ราคา 14,999.-
19 - 22 Jul 2018 
29 Jul - 01 Aug 2018 
ราคา 15,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : FINVER ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (280718)


THW2-RJ-HK-25JAN-28JUL18

ID : 19666

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง
จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ฮ่องกง–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse Bay-Victoria
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-4 มี.ค. 61
8-11 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
ราคา 11,999.-
25-28 ม.ค. 61
8-11 ก.พ. 61
22-25 ก.พ. 61
12-15 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
9-12 มิ.ย.61
16-19 มิ.ย.61
23-26 มิ.ย.61
14-17 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
ราคา 12,999.-
5-8 เม.ย. 61
28 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 13,999.-
12-15 เม.ย. 61
ราคา 15,999.-
14-17 เม.ย. 61
ราคา 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP2E ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (190818)


THH13-EK-HK-15JUL-19AUG18

ID : 22649

ฮ่องกงชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights
ติ่มซำฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เซินเจิ้น - โชว์อลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
วัดกวนอู – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
05-07 สิงหาคม 2561
12-14 สิงหาคม 2561
19-21 สิงหาคม 2561
ราคา 12,888.-
29-31 กรกฎาคม 2561
ราคา 13,888.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD004 สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (271018)


THG1-FD-HK-5JUL-27OCT18

ID : 22536

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน
จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง-วัดแชกง-วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
02-05 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
20-23 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
04-07 ตุลาคม 2561
11-14 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
09-12 สิงหาคม 2561
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-HX004 ฮ่องกง เซินเจิ้น LEI YUE MUN 4 วัน 2 คืน (221018)


THG1-HX-HK-22-25OCT18

ID : 23049

ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
หาดรีพัลส์เบย์-เซินเจิ้น – ร้านสมุนไพร
ร้านหยก – หมู่บ้านวัฒนธรรม-ตลาดตงเหมิน
เซินเจิ้น – ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านของฝาก
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 ต.ค.61
ราคา 14,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก