Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 129 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG17 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (250319)


THS17-CX-HK-25-27MAR19

ID : 26794

ฮ่องกง – สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
ตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
ช้อปปิ้งสิ้นค้า OTOP - ตลาดหล่อวู
รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 27 มีนาคม 2562
ราคา 6,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (300319)


THK8-HX-HK-25FEB-30MAR19

ID : 26302

ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet-เซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
Lowu Center-วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,888-7,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 / 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 / 09-11 /11-13 มีนาคม 2562
12-14 / 14-16 / 15-17 มีนาคม 2562
ราคา 6,888.-
16-18 / 22-24 มี.ค.62
29-31 / 30 มี.ค.-01 เม.ย.62
ราคา 7,555.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-3-28MAR19

ID : 26437

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู
หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง   
สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-7,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06 มีนาคม 2562
13-16 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
ราคา 6,999.-
06-09 มีนาคม 2562
07 - 10 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 7,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG19 ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน 3 วัน 2 คืน (290319)


THS17-CX-HK-18FEB-29MAR19

ID : 25802

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน 
วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา
สะพานแก้ว 3 มิติ-โชว์กายกรรม – ศาลพระพรหม
โชว์น้ำพุเต้นระบำวัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่
ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,888-9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
01–03 มีนาคม 2562
04 – 06 มีนาคม 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
07 – 09 มีนาคม 2562
08–10 มีนาคม 2562
12 - 14 มีนาคม 2562
13 - 15 มีนาคม 2562
14 - 16 มีนาคม 2562
15–17 มีนาคม 2562
18 - 20 มีนาคม 2562
19 - 21 มีนาคม 2562
20 - 22 มีนาคม 2562
21 - 23 มีนาคม 2562
22–24 มีนาคม 2562
25 - 27 มีนาคม 2562
ราคา 7,888.-
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 - 29 มีนาคม 2562
28 - 30 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 360 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-27FEB-28MAR19

ID : 26440

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
13-16 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
ราคา 7,999.-
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม 2562
06-09 มีนาคม 2562
07 - 10 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
19-22 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 8,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-RJ Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (180719)


THW2-RJ-HK-21MAR-18JUL19

ID : 26653

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-23 มี.ค.62
9-11 พ.ค.62
23-25 พ.ค.62
6-8 มิ.ย.62
20-22 มิ.ย.62
4-6 ก.ค.62
18-20 ก.ค.62
ราคา 8,888.-
4-6 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
25-27 เม.ย.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG06 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (250519)


THG15-HX-HK-7MAR-25MAY19

ID : 26573

เมืองฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้
ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน
เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู
ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา
หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-โรงงานเครื่องประดับ
ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,899-13,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-10 มี.ค. 62
14-17 มี.ค. 62 บัส 1
14-17 มี.ค. 62 บัส 2
16-19 มี.ค.62
22-25 มี.ค. 62
28-31 มี.ค. 62
ราคา 8,899.-
20-23 เม.ย. 62
26-29 เม.ย. 62
04-07 พ.ค. 62
10-13 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62
17-20 พ.ค. 62
25-28 พ.ค. 62
ราคา 9,989.-
10-13 เม.ย. 62 
ราคา 11,989.-
11-14 เม.ย. 62
15-18 เม.ย. 62
ราคา 12,989.-
06-09 เม.ย. 62 
ราคา 13,989.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGEK003 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280419)


THB3-EK-HK-1MAR-28APR19

ID : 26487

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-Museum of Mineral
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 มี.ค. 62
07-09 มี.ค. 62
14-16 มี.ค. 62
21-23 มี.ค. 62
28-30 มี.ค. 62
ราคา 8,999.-
01-03 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
18-20 เม.ย. 62
19-21 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62
27-29 เม.ย. 62
28-30 เม.ย. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-27FEB-28MAR19

ID : 26438

ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
ราคา 8,999.-
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
06-09 มีนาคม 2562
07 - 10 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง (นองปิง) เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (270319)


THA2-HX-HK-13FEB-27MAR19

ID : 26097

ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360
เมืองเซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum – ร้านสมุนไพรจีน
สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง
อาหารกลางวัน - ร้านยางพารา - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ชมจิวเวอรี่
อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 8,999.-
06-08 มีนาคม 2562
13-15 มีนาคม 2562
20-22 มีนาคม 2562
27-29 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : FD311 มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260419)


THB12-FD-HK-7MAR-26APR19

ID : 26189

มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
จูไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์
วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-ถนนคู่รัก
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 09 Mar 19 
08 - 10 Mar 19 
15 - 17 Mar 19 
17 - 19 Mar 19 
24 - 26 Mar 19 
04 - 06 Apr 19 
19 - 21 Apr 19 
21 - 23 Apr 19 
26 - 28 Apr 19 
ราคา 9,888.-
29 - 31 Mar 19 
07 - 09 Apr 19 
ราคา 10,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG18 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (290319)


THS17-CX-HK-18JAN-29MAR19

ID : 25803

ฮ่องกง – มาเก๊า - สะพานข้ามทะเล – วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – หอไอเฟล
จูไห่-ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – เมืองจำลองฮอลแลนด์
โชว์น้ำพุเต้นระบำ – ช้อปปิ้งตงเหมินฮ่องกง
 รีพลัสเบย์ - วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 20 มกราคม 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
29 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 11,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (300319)


THS17-CX-HK-19JAN-30MAR19

ID : 25799

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ นองปิง – เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา
วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหล่อวู – โชว์ม่านน้ำ 3D
รีพลัสเบย์  – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่
วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 21 มกราคม 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (270319)


THS17-HX-HK-5DEC18-27MAR19

ID : 24722

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง Citygate Outlet
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ธันวาคม 2561
12 – 15 ธันวาคม 2561
19 – 22 ธันวาคม 2561
09 – 12 มกราคม 2562
16 – 19 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
06 – 09 มีนาคม 2562
27 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 9,888.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-CX Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (261019)


THW2-CX-HK-8MAR-26OCT19

ID : 26651

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์น้ำพุ 3 มิติ-Repulse Bay
อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
1-3 มิ.ย.62
7-9 มิ.ย.62
8-10 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
22-24 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-1 ก.ค.62
5-7 ก.ค.62
6-8 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
ราคา 9,999.-
19-21 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
2-4 ส.ค.62
3-5 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
17-19 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย.62
31 ส.ค.-2 ก.ย.62
6-8 ก.ย.62
7-9 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
ราคา 10,999.-
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
ราคา 11,999.-
3-5 พ.ค.62
26-28 ก.ค.62
9-11 ส.ค.62
ราคา 12,999.-
18-20 พ.ค.62
27-29 ก.ค.62
10-12 ส.ค.62
11-13 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
ราคา 13,999.-
6-8 เม.ย.62
12-14 ต.ค.62
ราคา 14,999.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
13-15 เม.ย.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง (นองปิง) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (270319)


THA2-HX-HK-13-27MAR19

ID : 26620

ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360
เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
ช้อปปิ้งหล่อหวู่-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum
ร้านสมุนไพรจีน – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์
อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง-ร้านยางพารา
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน- ชมจิวเวอรี่
อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 มีนาคม 2562
20-22, 27-29 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : GTSHKGCX009 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (280619)


THB3-CX-HK-15MAR-28JUN19

ID : 26589

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่
โรงงานผลิตหยก-ศูนย์สมุนไพร-ร้านเยื่อไผ่
วัดกวนอู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-17 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
25-27 เม.ย. 62
24-26 พ.ค. 62
07-09 มิ.ย. 62
21-23 มิ.ย. 62
28-30 มิ.ย. 62
ราคา 9,999.-
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
ราคา 10,999.-
05-07 เม.ย. 62
ราคา 11,999.-
12-14 เม.ย. 62
ราคา 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (010419)


THK8-CX-HK-29MAR-1APR19

ID : 26491

ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet
เซินเจิ้น-วัดกวนอู Kuan Au Temple
ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center
วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29-31 มี.ค.62
ราคา 9,999.-
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น .-

ทัวร์มาเก๊า : MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (210919)


THG15-FD-HK-4APR-21SEP19

ID : 26445

มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์วัฒนธรรมจีน-ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน
ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว-วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
05-08 กันยายน 2562
07-10 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
ราคา 9,999.-
02-05 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
25-28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.62
ราคา 10,999.-
04-07 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
20-23 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
27-30 เมษายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
31 ส.ค. – 03 ก.ย.62
ราคา 11,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 1
ราคา 13,999.-
11-14 เม.ย.62 บัส 2
ราคา 14,999.-
12-15 เมษายน 2562
14-17 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
13-16 เมษายน 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น .-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (280319)


THH13-HX-HK-24FEB-28MAR19

ID : 26379

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์  – เซินเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ 
เจ้าแม่กวนอิม-อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562
13-16 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
20-23 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม 2562
06-09 มีนาคม 2562
07 - 10 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
19-22 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 10,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก