Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KWL01 T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN 5D4N (311018)


THZ1-CZ-CN-11JUL-31OCT18

ID : 21884

กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้าไหม
สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ-ร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว-ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
ราคา 13,900.-
05 – 09 กันยายน 2561
26 – 30 กันยายน 2561
ราคา 14,900.-
17 – 21 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSKWLCZ04 กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ 6 วัน 5 คืน (261018)


THC4-CZ-CN-26JUL-26OCT18

ID : 22705

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
สวนผลไม้ตามฤดูกาล-หยางซั่ว-ถ้ำเขาทะลุ-ถนนฝรั่ง 
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา
เขาเซียงกง-โชว์มิราจ-ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT 
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 -07 สิงหาคม 2561
26 - 31 ตุลาคม 2561
ราคา 15,899.-
26 - 31 กรกฎาคม 2561
11 - 16 ตุลาคม 2561
ราคา 16,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน (151118)


THP14-FD-CN-6SEP-15NOV18

ID : 23788

กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-ล่องเรือชมเขางวงช้าง
เขาฝูโป – เมืองจำลองซ่ง-ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา
ล่องเรือแพอวี้หลง-ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น)
ร้านชา – ช้อปปิ้งถนนซีเจีย-กระเช้าเหยาซาน
วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู
เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล
The Venetian – จูไห่ –โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
หวีหนี่-ร้านหยก – ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ
ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-11, 20-25 ก.ย.61
15-20 พ.ย. 61
ราคา 16,999.-
23-28 ต.ค.61
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ002 Impression Guilin No Shop 5 วัน 4 คืน (101018)


THG1-CZ-CN-19SEP-10OCT18

ID : 23771

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี-หยางซั่ว-เมืองโบราณซิงผิง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง
สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว
เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่)-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ก.ย. 61 ราคา 17,900.-
10-14 ต.ค. 61 ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZKWL9 กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) หยางซั่ว พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (251018)


THS3-CZ-CN-16AUG-25OCT18

ID : 23397

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)
ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน
ร้านผ้าไหม-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-21 สิงหาคม  2561
ราคา 17,999.-
6-11 กันยายน 2561
25-30 ตุลาคม 2561
ราคา 18,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก