Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 1 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-KWL CZ05 กุ้ยหลิน หยางซั่ว 5วัน 4คืน (241018)


THG12-CZ-CN-6JUN-24OCT18

ID : 21188

เขาฝูโปว - เมืองจำลองซ่ง - วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว
เมืองโบราณซิงผิง - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง
สวนชวนซาน - ถ้ำเขาทะลุ - สวนจื่อโจว - เขางวงช้าง
เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 16,991 - 17,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 06-10 มิ.ย. 61
วันที่ 20-24 มิ.ย. 61
วันที่ 04-08 ก.ค. 61
วันที่ 18-22 ก.ค. 61
วันที่ 15-19 ส.ค. 61
วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.61
วันที่ 12-16 ก.ย. 61
วันที่ 19-23 ก.ย. 61
ราคา 16,991.-
วันที่ 10-14 ต.ค. 61
วันที่ 24-28 ต.ค. 61
ราคา 17,991.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก