Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKWL02 T-SUD GUILIN RIVER AND MOUTIAN 5D 4N (130319)


THZ1-CZ-CN-28NOV18-23MAR19

ID : 25070

เมืองกุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-ร้านบัวหิมะ-สวนฉวนซาน
ถ้ำทะลุ-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 - 13 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
16 - 20 มกราคม 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ003 Miracle Of Guilin 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-CZ-CN-5DEC18-20MAR19

ID : 25158

กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน
ถนนโบราณตงซี-ถนนโบราณซิงผิง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-สวนชวนซาน
ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 ม.ค.62
ราคา 15,888.-
23-27 ม.ค. 62
27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 16,888.-
05-09 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 17,888.-
06-10 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKWL03 T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D 5N (220319)


THZ1-CZ-CN-30NOV18-22MAR19

ID : 25071

เมืองกุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
สวนฉวนซาน-ถ้ำทะลุ-ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋
หมู่บ้านชาวจ้วง-เขางวงช้าง-เขาเซียงกง-เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง-ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว-ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 19 ธันวาคม 2561
18 - 23 มกราคม 2562
25 – 30 มกราคม 2562
ราคา 15,999.-
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
01 - 06 มีนาคม 2562
08 – 13 มีนาคม 2562
22 – 27 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZKWL11 กุ้ยหลิน ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-CZ-CN-12DEC18-27MAR19

ID : 25199

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
เขางวงช้าง+ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-หยางซั่ว
ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-เขาเซียงกง-ร้านผ้าไหม
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปีอิสระช้อปปิ้ง
ตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ธันวาคม 2561
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 16,999.-
31 ธันวาคม 2561-4 มกราคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ005 กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (290319)


THG1-CZ-CN-28DEC18-29MAR19

ID : 25162

กุ้ยหลิน-ซานเจียง-หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย-เจดีย์เผ่าต้ง
สะพานลมฝนเฉิงหยาง-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง
ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-สวนเจ็ดดาว
เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-09 ม.ค. 62
11-16 ม.ค. 62
ราคา 18,888.-
25-30 ม.ค. 62
15-20 ก.พ. 62
01-06 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 19,888.-
28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
01-06 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
08-13 ก.พ. 62
ราคา 25,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก