Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXXIY-3U005 บินตรงเชียงใหม่ ซีอาน ลั่วหยาง ไคฟง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (110419)


THG1-3U-CN-7MAR-11APR19

ID : 25932

เชียงใหม่-ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถรางไฟฟ้า)-ศาลกวนอู
ศาลไคฟง-เจดีย์เหล็ก-สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ
อิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสหอกลอง และถนนมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สุสานฮั่นหยางหลง
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-12 มี.ค. 62
ราคา 26,888.-
11-16 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD004 เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (280319)


THG1-FD-CN-16FEB-28MAR19

ID : 25926

ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์
วัดม้าขาว-ประตูเมืองลี่จิง – ถนนโบราณหมิงชิง
วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)-ศาลเจ้ากวนอู
เมืองหลิงเป่า-พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง-ถนนมุสลิม-กำแพงโบราณซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 ก.พ. 62
ราคา 32,888.-
21 – 25 ก.พ. 62
ราคา 28,888.-
02 – 06 มี.ค. 62
06 – 10 มี.ค. 62
09 – 13 มี.ค. 62
13 – 17 มี.ค. 62
20 – 24 มี.ค. 62
27 – 31 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 26,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD006 ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน (160519)


THG1-FD-CN-5APR-16MAY19

ID : 26732

ซีอาน– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ลั่วหยาง
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว 
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่
ซินหมี่-วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
05-09 เม.ย. 62
16-20 พ.ค. 62
ราคา 29,888.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
ราคา 35,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก