Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 13 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSCTU3U03 เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน (พัก 5 ดาว) 5 วัน 4 คืน (261218)


THC4-3U-CN-28NOV-26DEC18

ID : 22702

เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ
เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทางพ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1HKTCTU-3U001 บินตรงภูเก็ต เฉิงตู เขาง้อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (281218)


THG1-3U-CN-12SEP-28DEC18

ID : 23164

ภูเก็ต-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
วัดเป้ากว๋อ-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
วังแพะเขียว-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนวีลู่
ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 พ.ย.61
ราคา 18,900.-
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 19,900.-
12-16 ก.ย. 61
ราคา 20,900.-
11-15 ต.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน (111218)


THG1-MU-CN-4SEP-11DEC18

ID : 22578

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
เมืองชวนจู่-ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่งหลี่
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 ธ.ค. 61
ราคา 19,900.-
06-10 พ.ย. 61
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 20,900.-
04-08 ก.ย. 61
11-15 ก.ย. 61
18-22 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
ราคา 24,900.-
16-20 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน (191218)


THP14-FD-CN-11OCT-19DEC18

ID : 23789

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา) 
จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี
เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก      
ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ-หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16, 13-18 ต.ค. 61
ราคา 23,999.-
14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 61
ราคา 22,999.-
22-27, 25-30 ต.ค. 61
ราคา 25,999.-
18-23, 20-25 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1HKTCTU-3U002 บินตรงภูเก็ต เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน (281218)


THG1-3U-CN-11OCT-28DEC18

ID : 23170

ภูเก็ต-เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ยโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เมืองเม่าเสี้ยน
เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนวีลู่
ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 20,900.-
11-15 ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ธาราแห่งสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ ปิงชวน 6 วัน 4 คืน (201218)


THP14-MU-CN-10OCT-20DEC18

ID : 23805

เฉิงตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
9-14, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
6-11, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UCTU18 เฉิงตู ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (281218)


THS3-3U-CN-21-28DEC18

ID : 23594

เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง
วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา
ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านใยไผ่ไหม
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-26 / 26-31 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เที่ยว 2 เขาสวยแห่งมณฑลเสฉวน 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23811

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเซียง – อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
เมืองตูเจียงเอี้ยน-เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
หยก – ถนนซุนซีลู่-หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UCTU17 จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (211218)


THS3-3U-CN-9NOV-21DEC18

ID : 23611

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เม่าเสี้ยน-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พฤศจิกายน 2561
14-19 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
9-14 พฤศจิกายน 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (141218)


THG1-TG-CN-26JUL-14DEC18

ID : 23168

เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
เมืองชวนจู่-ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย. 61
14-19 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
02-07 พ.ย. 61
03-08 พ.ย. 61
ราคา 26,900.-
26-31 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 27,900.-
24-29 ส.ค. 61
ราคา 28,900.-
07-12 ก.ย. 61
14-19 ก.ย. 61
ราคา 29,900.-
30 ต.ค.-04 พ.ย. 61
ราคา 32,900.-
13-18 ต.ค. 61
16-21 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 37,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-TG003 เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน (081218)


THG1-TG-CN-18OCT-8DEC18

ID : 23172

เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์ (รวมกระเช้า)
อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
ร้านยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก
ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900-36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 พ.ย. 61
05-10 พ.ย. 61
16-21 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61
01-06 ธ.ค. 61
08-13 ธ.ค. 61
ราคา 28,900.-
31 ต.ค. – 05 พ.ย.61
ราคา 32,900.-
18-23 ต.ค.61
ราคา 36,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1JGN-3U001 มหัศจรรย์ เส้นทางสายไหม วัดถ้ำโม่เกา ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว 6 วัน 5 คืน (141218)


THG1-3U-CN-26OCT-14DEC18

ID : 23152

เฉิงตู – เจี่ยยี่กวน – กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถอุยาน)
จางเย่ – หุบเขาสายรุ้งจางเย่(รวมรถอุทยาน)
ตุนหวง-ถ้ำแกะสลักม่อเกาคู(รวมรถอุทยาน)
สระเสี้ยวพระจันทร์(รวมรถอุทยาน)
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย. 61
ราคา 29,900.-
26-31 ต.ค. 61
ราคา 31,900.-
14-19 ธ.ค. 61
ราคา 32,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1URC-3U001 เฉิงตู อูรุมชี เส้นทางสายไหม แกรนด์แคนยอน เทียนซาน 8 วัน 7 คืน (161218)


THG1-3U-CN-29OCT-16DEC18

ID : 23767

เฉิงตู – อูรุมชี – เขาเทียนซาน + ทะเลสาบเทียนฉือ
ตลาดต้าปาจา -ทูรฟาน – เขาเปลวเพลิง – เจดีย์ซูกงถ่า
เมืองโบราณเจียวเหอ – ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง
หลิวหยวน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ตุนหวง
เนินทรายหมิงซาซาน  - ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ 
ถ้ำแกะสลักม่อเกา-แกรนด์แคนยอนเทียนซาน
สวนหงซาน – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-ถนนคนเดินจิงหลี
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,900-43,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ต.ค. – 05 พ.ย.61 ราคา 42,900.-
25 พ.ย. – 02 ธ.ค.61 ราคา 41,900.-
16 - 23 ธ.ค.61 ราคา 43,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก