Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UCTU15 เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (130618)


THS3-3U-CN-7MAR-13JUN18

ID : 20247

เฉิงตู-ร้านใบชา-เมืองโบราณหวงหลงซี
เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊
วัดเป้ากั๋ว-ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)
องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ร้านนวดเท้า-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-11 มีนาคม 2561
16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2561
6-10 / 13-17 มิถุนายน 2561
ราคา 18,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CTU TG03 เฉิงตู สี่ดรุณีซื่อกู่เหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (080618)


THG12-TG-CN-20APR-8JUN18

ID : 20941

เฉิงตู - สวนสาธารณะว่านเจียงโลว
อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)
ฉางผิงโกว(รวมรถอุทยาน) - สี่ดรุณี - ตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอั๊วหลง - เขาชิงเฉินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เขื่อนตูเจียงเยี่ยน - ตูเจียงเยี่ยน - วังแพะเขียว - ร้านบัวหิมะ
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 21,991 - 22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มิถุนายน 61
ราคา 21,991.-
20 - 25 เมษายน 61
05 - 10 พฤษภาคม 61
18 - 23 พฤษภาคม 61
ราคา 22,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CTU TG04 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (230618)


THG12-TG-CN-5MAY-23JUN18

ID : 20947

เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว - เมืองชวนจู่ - ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี - ร้านยางพารา - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ถนนซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 พฤษภาคม 61
25-30 พฤษภาคม 61
23-28 มิถุนายน 61
ราคา 22,991.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก