Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-FD001 ฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน (130918)


THG1-FD-CN-11AUG-13SEP18

ID : 22596

ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกศาลาประชาคม
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-เมืองหนานชวน
อู่หลง-อุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมอุปกรณ์สกี)-ร้านนวดฝ่าเท้า
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-08 ก.ย. 61
13-15 ก.ย. 61
ราคา 13,900.-
25-27 ส.ค. 61
ราคา 14,900.-
11-13 ส.ค. 61
ราคา 17,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE001 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (211218)


THG1-WE-CN-29JUN-21DEC18

ID : 22591

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
อุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 15,900.-
06-08 ก.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
26-28 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 17,900.-
26-28 ก.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6 วัน 5 คืน (191018)


THG1-WE-CN-14SEP-19OCT18

ID : 22597

ฉงชิ่ง-อู่หลง-ภุเขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-อู่หลง-อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย
ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถกอล์ฟ)-น้ำตกชื่อสุ่ย (รวมลิฟต์แก้ว+รอุทยาน)
เฉิงตู-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถราง)
ร้านผ้าไหม-ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินซุนซีลุ่
ร้านหมอนยางพารา-หงหยาต้ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-19 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
09-14 ต.ค. 61
19-24 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน (191018)


THG1-WE-CN-11JUL-19OCT18

ID : 22585

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 ก.ค. 61
01-05 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
ราคา 25,900.-
08-12 ส.ค. 61 
19-23 ต.ค. 61
ราคา 26,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก