Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ 6 วัน 5 คืน (230119)


THP14-FD-CN-9-23JAN19

ID : 25567

ฉงชิ่ง – ชื่อสุ่ย – น้ำตก 4 คูหา – โรงเหล้าไม้ไผ่ริมแม่น้ำชื่อสุ่ย
น้ำตกชื่อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ+ลิฟท์) – เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซีลู่
ถนนไท่กู๋ลี่ – วัดต้าฉือ – ร้านบัวหิมะ+นวกฝ่าเท้า – ร้านหยก
เมืองโบราณควันไจ่เซี่ยงก่วน-ร้านยางพารา – สุ้ยหนิง
วัดกวางเต๋อ – ถนนคนเดินเจียฟ่งเป่ย
มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หงหยาต้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-14 , 16-21 , 23-28 มกราคม  2562
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECKG7 ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (250119)


THS3-WE-CN-1DEC18-25JAN19

ID : 25201

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-5 / 5-9  ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
22-26 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 28,999.-
18-22 / 25-29 มกราคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE009 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (260619)


THG1-WE-CN-16JAN-26JUN19

ID : 25165

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
ราคา 20,888.-
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
01-05 มี.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 21,888.-
02-06 พ.ค. 62
08-12 พ.ค. 62
14-18 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
21-25 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
05-09 เม.ย. 62
24-28 เม.ย. 62
26-30 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
10-14 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
14-18 เม.ย. 62
ราคา 31,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เที่ยว 3 เขาสวยแห่งมณฑลเสฉวน 6 วัน 5 คืน (230119)


THP14-FD-CN-9-23JAN19

ID : 25573

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเซียง – อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
ตูเจียงเอี้ยน – ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมกระเช้าใหญ่//ไม่รวมเครื่องเล่นสกีหิมะ
เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม
ถนนไท่กู่หลี่-ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-14 , 16-21 , 23-28 ม.ค. 62
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE010 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5 วัน 4 คืน (120619)


THG1-WE-CN-23JAN-12JUN19

ID : 25166

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว
ว่านเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ม.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
08-12 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62 
ราคา 23,888.-
13-17 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก