Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG FD03 SHOCK PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (220918)


THG12-FD-CN-11MAY-22SEP18

ID : 21414

ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ระเบียงกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ร้านยางพารา-หงหยาต้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,991-13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
ราคา 8,991.-
11-13 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
22-24  มิถุนายน 2561
25-27 สิงหาคม 2561
06-08 กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 13,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CSX CNFD02 ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน (230818)


THG12-FD-CN-21JUN-23AUG18

ID : 21182

ฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิง - จางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีฟูเจีย - หนังตะลุง - สะพานแก้ว
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,991 - 16,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 มิ.ย. 61
ราคา 14,991.-
19-22 ก.ค. 61
23-26 ส.ค. 61
ราคา 16,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE06 ฉงชิ่ง ผาหินแห่งพุทธ ชื่อสุ่ย 3วัน 2คืน (230618)


THG12-WE-CN-18MAY-23JUN18

ID : 21181

ฉงชิ่ง - ชื่อสุ่ย - ผาหินแห่งพุทธ
เมืองโบราณปิ่งอัน - น้ำตกชื่อสุ่ย
ชื่อสุ่ย - เจียฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-20 พฤษภาคม 61
26-28 พฤษภาคม 61
02-04 มิถุนายน 61
09-11 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
ราคา 14,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE05 ฉงชิ่ง อลังการผาหินแกะสลักต้าจู๋ 3วัน 2คืน (290618)


THG12-WE-CN-25MAY-29JUN18

ID : 21180

ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักต้าจู๋(มรดกโลก) - หงหยาต้ง
เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจียฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 15,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 พฤษภาคม 61
01-03 มิถุนายน 61
08-10 มิถุนายน 61
15-17 มิถุนายน 61
22-24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน  - 01 กรกฏาคม 61
ราคา 15,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE04 ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6วัน 5คืน (191018)


THG12-WE-CN-8MAY-19OCT18

ID : 20956

ฉงชิ่ง - อู่หลง - ภุเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก - ชื่อสุ่ย - อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย
ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถกอล์ฟ) - น้ำตกชื่อสุ่ย
ชื่อสุ่ย - เฉิงตู - ร้านหยก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง)
ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ถนนคนเดินซุนซีลุ่ - ร้านหมอนยางพารา
เฉิงตู - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,991 - 22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 มิถุนายน 61
ราคา 19,991.-
08-13 พฤษภาคม 61
ราคา 21,991.-
27 กรกฏาคม -  01 สิงหาคม 61
10-15 สิงหาคม 61 
14-19 กันยายน 61
09-14 ตุลาคม 61
19-24 ตุลาคม 61
ราคา 22,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECKG5 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (280618)


THS3-WE-CN-25JAN-28JUN18

ID : 19627

ฉงชิ่ง-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 มกราคม 2561
ราคา 19,999.-
8-11 / 22-25 มีนาคม 2561
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 
ราคา 20,999.-
6-9 เมษายน 2561
26-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 24,999.-
13-16 / 14-17 เมษายน 2561
ราคา 26,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE03 ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 5วัน 4คืน (240718)


THG12-WE-CN-14MAR-24JUN18

ID : 20434

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง 
ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง...วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง 
ถ้ำฝูหยงต้ง.....ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18  มีนาคม 61 ราคา21,991.-
10-14 เมษายน 61 ราคา25,991.-
20-24 เมษายน 61 ราคา23,991.-
09-13  พฤษภาคม 61 ราคา22,991.-
16-20 พฤษภาคม 61 ราคา22,991.-
23-27 พฤษภาคม 61 ราคา22,991.-
13-17 มิถุนายน 61 ราคา22,991.-
20-24  มิถุนายน 61 ราคา22,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE02 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON 6วัน 5คืน (100718)


THG12-WE-CN-8MAY-10JUN18

ID : 20432

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว ... CENTURY PARAGON 
พักโรงแรม 5 ดาวตลอด 5 คืน
ชมความงามของพุทธศาสนา...ผาหินแกะสลักต้าจู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08-13 พ.ค. 61 ราคา35,991.-
05-10 มิ.ย. 61 ราคา35,991.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก