Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : โปรเบาเบา..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน (161118)


THP14-XJ-CN-30MAY-16NOV18

ID : 21408

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา – อี้อู-ศูนย์การค้าอี้อู-ถนนซินเทียนตี้  
หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า
ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค.-4 มิ.ย. , 1-5 , 7-11 มิ.ย.61
14-18 , 15-19 , 21-25 มิ.ย.61
30 ส.ค.- 3 ก.ย.,31 ส.ค. – 4 ก.ย.61
6-10 , 7-11 , 13-17 ก.ย.61
14-18 , 20-24 , 21-25  ก.ย.61
15-19 , 16-20 พ.ย.61
ราคา 9,999.-
25-29 , 26-30 ต.ค. 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61
ราคา 10,999.-
11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PVG03 T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N BY TG (210618)


THZ1-TG-CN-27APR-21JUN18

ID : 20761

เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หอไข่มุก - Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว่ทัน
ถนนนานกิง – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,777-19,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
ราคา 18,777.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
10 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 19,777.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-HGH CA05 หังโจว ผู่โถวซาน สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม 4วัน 3คืน (210618)


THG12-CA-CN-10MAY-21JUN18

ID : 21185

หังโจว – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน
วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
หนานไห่กวนอิม – เกาะผู่โถวซาน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว
ตลาดเฉินหวั่งเมี่ยว – ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทาน
ศูนย์สมุนไพรจีน – ถนนนานกิง
Starbucks Roastery – เซี่ยงไฮ้
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 18,991 - 19,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 13 พ.ค. 61
ราคา 18,991.-
24 – 27 พ.ค. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 19,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-PEK TG02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (280718)


THG12-TG-CN-14MAR-28JUN18

ID : 20426

ไฮไลท์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 19 มีนาคม 2561 ราคา19,991.-
16 – 21 มีนาคม 2561 ราคา21,991.-
05 – 10 เมษายน 2561 ราคา22,991.-
06 – 11 เมษายน 2561 ราคา23,991.-
17 – 22 เมษายน 2561 ราคา20,991.-
20 – 25 เมษายน 2561 ราคา21,991.-
24 – 29 เมษายน 2561 ราคา20,991.-
08 – 13 พฤษภาคม2561 ราคา19,991.-
15 – 20 พฤษภาคม2561 ราคา19,991.-
22 – 27 พฤษภาคม2561 ราคา19,991.-
25 – 30 พฤษภาคม2561 ราคา19,991.-
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน61 ราคา21,991.-
05 – 10 มิถุนายน 2561 ราคา19,991.-
12 – 17 มิถุนายน 2561 ราคา18,991.-
16 – 21 มิถุนายน 2561 ราคา18,991.-
23 – 28 มิถุนายน 2561 ราคา18,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น (พัก 1 คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5 วัน 4 คืน (270618)


THS3-FM-CN-7MAR-27JUN18

ID : 20274

เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
อูเจิ้น-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM) / CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-11 / 21-25 มีนาคม 2561
ราคา 19,999.-
18-22 เมษายน 2561
9-13 / 23-27 พฤษภาคม 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561
ราคา 20,999.-
25-29 เมษายน 2561
ราคา 22,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHA001 เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน 6 วัน 4 คืน (281218)


THS6-XJ-CN-8MAY-28DEC18

ID : 20183

เซี่ยงไฮ้-เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 
วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม-หนิงโป-หังโจว
ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
ร้านยางพารา-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม
ถนนเหทียนจือฝ่าง-ร้านยา-อาคารSWFC101ชั้น-หาดไว่ทาน
ร้านหยก -ตลาดถาวเป่าเฉิง
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-13 / 22-27 พฤษภาคม 2561
12-17 / 19-24 มิถุนายน 2561
11-16 กันยายน 2561
13 – 18 พฤศจิกายน 2561
5 – 10 / 18 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 22,900.-
26 – 31  กรกฏาคม 2561
8 – 13 สิงหาคม 2561
19– 24 ตุลาคม 2561
28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : MU2804-2803 ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5D3N (270618)


THP14-MU-CN-13APR-27JUN18

ID : 21298

นานกิง – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซาน – ฟาร์มไข่มุก
สวนพุทธเหนี่ยนฮวาวาน - ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม   
ภูถ่อซาน – หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม
หาดไหว่ธาน – อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้
สายการบิน : CHINA EASTERN (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 22,999 - 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-22 เม.ย. 61
25-29 เม.ย. 61
9-13 พ.ค. 61
16-20 พ.ค. 61
23-27 พ.ค. 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
6-10 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
ราคา 22,999.-
13-17 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHTGPVG3 NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (200618)


THS3-TG-CN-7MAR-20JUN18

ID : 20254

เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 / 14-18 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
9-13 / 23-27 พฤษภาคม 2561
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 23,999.-
04-08 เมษายน 2561
ราคา 25,999.-
14-18 เมษายน 2561
ราคา 27,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก