Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 19 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SC01 คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์ น้ำแข็งใส (270319)


THT18-SC-CN-19FEB-27MAR19

ID : 26326

สวนน้ำตกคุนหมิง-สวนสตรอว์เบอร์รี่
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
11 - 14 มีนาคม 2562
18 - 21 มีนาคม 2562
ราคา 8,888.-
19 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
01 - 04 มีนาคม 2562
02 - 05 มีนาคม 2562
03 - 06 มีนาคม 2562
04 - 07 มีนาคม 2562
05 - 08 มีนาคม 2562
06 - 09 มีนาคม 2562
07 - 10 มีนาคม 2562
08 - 11 มีนาคม 2562
09 - 12 มีนาคม 2562
10 - 13 มีนาคม 2562
12 - 15 มีนาคม 2562
13 - 16 มีนาคม 2562
14 - 17 มีนาคม 2562
15 - 18 มีนาคม 2562
16 - 19 มีนาคม 2562
17 - 20 มีนาคม 2562
19 - 22 มีนาคม 2562
20 - 23 มีนาคม 2562
21 - 24 มีนาคม 2562
22 - 25 มีนาคม 2562
23 - 26 มีนาคม 2562
24 - 27 มีนาคม 2562
25 - 28 มีนาคม 2562
26 - 29 มีนาคม 2562
27 - 30 มีนาคม 2562
ราคา 9,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน (280219)


THB12-8L-CN-20SEP18-28FEB19

ID : 24104

คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้-สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยก-วัดหยวนทง
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 9,988-16,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 23 Sep 18
ราคา 9,988.-
27 - 30 Sep 18
01 - 04 Nov 18
08 - 11 Nov 18
15 - 18 Nov 18
22 - 25 Nov 18
29 Nov - 02 Dec 18
13 - 16 Dec 18
20 - 23 Dec 18
10 - 13 Jan 19
17 - 20 Jan 19
24 - 27 Jan 19
28 Feb - 03 Mar 19
ราคา 11,989.-
12 - 15 Oct 18 
19 - 22 Oct 18 
07 - 10 Dec 18 
27 - 30 Dec 18 
ราคา 13,989.-
29 Dec 18 - 01 Jan 19 
16 - 19 Feb 19 
ราคา 16,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L14 คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-แผ่นดินสีแดงตงชวน 4 วัน 3 คืน (130719)


THM1-8L-CN-21FEB-13JUL19

ID : 26022

คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า)
เมืองตงซาน - ชมพระอาทิตย์ตก
แผ่นดินสีแดงตงชวน +ชมพระอาทิตย์ขึ้น
อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก 
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก -วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา -  เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05  มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
24-27 มกราคม 2562
21-24  กุมภาพันธ์ 2562
16-19 มีนาคม 2562
30 มีนาคม-02เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
06-09 มิถุนายน 2562
19-22  มิถุนายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
05-08 เมษายน 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,999.-
12-15 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKMG02 T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN 4D3N BY 8L (280319)


THZ1-8L-CN-16NOV18-28MAR19

ID : 24716

คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ
สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก 
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
12 – 15 ธันวาคม 2561
ราคา 11,999.-
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
25 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 12,999.-
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
19 – 22 มกราคม 2562
25 – 28 มกราคม 2562
ราคา 13,999.-
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
27 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
28 - 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน (280319)


THB12-TG-CN-21FEB-28MAR19

ID : 26227

คุนหมิง – เมืองถานเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,988-14,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 24 Feb 19 
ราคา 13,988.-
28 Feb - 03 Mar 19 
07 - 10 Mar 19 
14 - 17 Mar 19 
21 - 24 Mar 19 
28 - 31 Mar 19 
ราคา 14,988.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L04 คุนหมิง ผู่เจ่อเฮย อุทยานป่าหินซิงหลิน ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ 5 วัน 4 คืน (130719)


THM1-8L-CN-28FEB-13JUL19

ID : 26021

คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย
ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก
ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน
อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)-ร้านบัวหิมะ
สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์ –04 มีนาคม 2562
21-25  มีนาคม  2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04-08 เมษายน 2562 
16-20 พฤษภาคม 2562 
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L09 คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (220319)


THM1-8L-CN-12OCT18-22MAR19

ID : 24192

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง-ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณฉู่ฉง-ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
02-06 , 09-13 พฤศจิกายน 2561
16-20,23-27 พฤศจิกายน 2561
14-18 , 21-25 ธันวาคม 2561
04-08, 11-15 มกราคม 2562
18-22, 25-29 มกราคม 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 
01-05, 08-12 มีนาคม 2562
15-19, 22-26 มีนาคม 2562
ราคา 17,900.-
19-23 ตุลาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561 
ราคา 19,900.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (210319)


THP14-MU-CN-11JAN-21MAR19

ID : 25563

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง
เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-จงเตี้ยน-โค้งแรกแยงซีเกียง
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-วัดหยวนทง 
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16, 13-18 ม.ค.62
ราคา 18,999.-
21-26 ก.พ. 62
24 ก.พ.-1 มี.ค. 62
7-12, 21-26 มี.ค. 62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU008 ครบสูตรคุนหมิง พิชิต 2 ภูเขาหิมะ IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน (160319)


THG1-MU-CN-23FEB-16MAR19

ID : 26079

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง
แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-วัดหยวนทง
ร้านหยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
05-10 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG006 คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน (270419)


THG1-TG-CN-9JAN-27APR19

ID : 25164

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 20,888.-
09-13 ม.ค. 62
16-20 ม.ค. 62
ราคา 22,888.-
01-05 ก.พ. 62
ราคา 23,888.-
24-28 เม.ย. 62
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 24,888.-
10-14 เม.ย. 62
11-15 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (220319)


THM4-MU-CN-15-22MAR19

ID : 26133

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก-สระมังกรดำ-หมู่บ้านน้ำหยก
ฉู่สง-ตำหนักทอง-ร้านนวด บัวหิมะ
วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 19 มี.ค. 62
22 – 26 มี.ค. 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (190319)


THP14-MU-CN-9JAN-19MAR19

ID : 25570

คุนหมิง – เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณซีโจว
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแยงซีเกียง
วัดลามะ – เมืองโบราณจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า – โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – สวนน้ำตก
ร้านใบชา-วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-14 ม.ค., 22-27 ก.พ. // 26 ก.พ.-3 มี.ค. 62
ราคา 19,999.-
16-21, 23-28 ม.ค., 27 ก.พ.-4 มี.ค. 62
ราคา 20,999.-
05-10 , 12-17 , 19-24 มี.ค. 62
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เที่ยว 2 มณฑลกุ้ยโจว-ยูนนาน 6 วัน 5 คืน (190319)


THP14-MU-CN-22FEB-19MAR19

ID : 25566

คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้-หลัวผิง
น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) – ซิงยี่
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง)
ป่าภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องทะเลสาบว่านฟง 
อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – สะพานเทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า)
ถ้ำเทียนชิง – ป่าหินน้ำ – น้ำตกเต่าโพถาง
น้ำตกหวงกว่อซู่ (รวมบันไดเลื่อน)-ศูนย์สมุนไพรจีน
หยก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-วัดหยวนทง-สวนน้ำตก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-27 ก.พ. // 26 ก.พ.-03 มี.ค. // 5-10 มี.ค.62
ราคา 20,999.-
27 ก.พ.-04 มี.ค., 12-17 , 19-24 มี.ค.62
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N (130619)


THZ1-TG-CN-5DEC18-13JUN19

ID : 25268

ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก
ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 มกราคม 2562
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 21,999.-
13 – 18 มิถุนายน 2562
ราคา 22,999.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 06 มีนาคม 2562
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. - 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
14 – 19 ธันวาคม 2561
04 – 09 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
21 – 26 ธันวาคม 2561
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 27,999.-
27 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 33,999.-
11 – 16 เมษายน 2562
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (270319)


THB12-TG-CN-12DEC18-27MAR19

ID : 25296

คุนหมิง – ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง-สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 Dec 18 
02 - 07 Jan 19 
09 - 14 Jan 19 
16 - 21 Jan 19 
23 - 28 Jan 19 
20 - 25 Feb 19 
27 Feb - 04 Mar 19
06 - 11 Mar 19 
13 - 18 Mar 19 
20 - 25 Mar 19 
27 Mar - 01 Apr 19 
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG007 คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (260419)


THG1-TG-CN-1JAN-26APR19

ID : 25168

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
22-27 ก.พ. 62
08-13 มี.ค. 62
15-20 มี.ค. 62
22-27 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
01-06 ม.ค. 62
11-16 ม.ค. 62
19-24 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
19-24 เม.ย. 62
20-25 เม.ย. 62
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 27,888.-
05-10 เม.ย. 62
06-11 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
10-15 เม.ย. 62
ราคา 35,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU002 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (230319)


THG1-MU-CN-23-27MAR19

ID : 25927

เชียงใหม่ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง-ต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจี่ยง-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจี่ยง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สวนน้ำคุนหมิง
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู้
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 มี.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L10 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน พิชิต 2 ยอดเขา-ภูเขาหิมะมังกรหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (200319)


THM1-8L-CN-17OCT18-20MAR19

ID : 24194

คุนหมิง - ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณจงเตี้ยน 
วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
ทะเลสาบนาพาไห่-เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา
สวนน้ำตกคุนหมิง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22, 24-29 ตุลาคม 2561
07-12, 21-26 พฤศจิกายน 2561
19-24 ธันวาคม 2561
09-14, 23-28  มกราคม 2562
20-25 กุมภาพันธ์ 2562
06-11, 13-18 ,20-25 มีนาคม 2562
ราคา 23,900.-
05 -10 ธันวาคม 2561
ราคา 25,900.-
27 ธันวาคม 2561- 01 มกราคม 2562
ราคา 27,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (270419)


THM4-TG-CN-23MAR-27APR19

ID : 26131

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์
หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า
วัดซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-ลี่เจียงเมืองเก่า
สระมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)
โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-ฉู่สง
เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 28 มี.ค. 62
ราคา 25,900.-
13 – 18 เม.ย. 62
ราคา 33,900.-
27 เม.ย. 2 พ.ค. 62
ราคา 26,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก