Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 21 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน (201219)


THB12-FD-CN-8MAR-20DEC19

ID : 26609

คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยน
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ถนนคนเดิน-สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 มิ.ย.62
ราคา 7,888.-
29 มี.ค.-1 เม.ย.62
28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
6-9 ก.ย.62
ราคา 8,888.-
26-29 เม.ย.62
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
26-29 ก.ค.62 
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
18-21 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
1-4 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29 พ.ย.-2 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
ราคา 9,888.-
8-11 มี.ค.62 
ราคา 11,111.-
5-8 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
9-12 ส.ค.62
ราคา 11,888.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 12,888.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L15 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 3 คืน (020519)


THB12-8L-CN-14MAR-2MAY19

ID : 26606

คุนหมิง-หลัวผิง
น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้าขึ้น)
ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,888-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 28 Mar 19 
ราคา 7,888.-
14 - 17 Mar 19 
28 - 31 Mar 19 
02 - 05 May 19 
ราคา 8,888.-
03 - 06 Apr 19 
18 - 21 Apr 19 
ราคา 9,999.-
06 - 09 Apr 19 
ราคา 11,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG05 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4D3N (เลสโก กุหลาบพันปี) (310519)


THZ1-8L-CN-20APR-31MAY19

ID : 26843

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน
แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า)
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ 
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 เมษายน 2562
ราคา 7,999.-
20 – 23 เมษายน 2562
21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
ราคา 8,999.-
03 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
05 – 08 พฤษภาคม 2562
06 – 09 พฤษภาคม 2562
07 – 10 พฤษภาคม 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
13 – 16 พฤษภาคม 2562
14 – 17 พฤษภาคม 2562
15 – 18 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
20 – 23 พฤษภาคม 2562
21 – 24 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
28 – 31 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน (200919)


THB12-FD-CN-3MAY-20SEP19

ID : 27322

คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
เมืองหลัวผิง-น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,988-10,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
ราคา 8,988.-
26-29 ก.ค.62
ราคา 9,988.-
9-12 ส.ค.62
ราคา 10,988.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CN8L801 ทัวร์คุนหมิง เขาหมื่นยอด น้ำตกร้อยสาย ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4 วัน 3 คืน (171019)


THB12-8L-CN-6JUN-17OCT19

ID : 27327

คุนหมิง-เมืองซินหยี้-ป่าภูเขาหมื่นยอด (รวมนั่งรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง)
วัดหยวนทง-สวนน้ำตกคุนหมิง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-11,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
ราคา 9,888.-
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62 
ราคา 10,888.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG02 คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4D3N (เลสโก ลาเวนเดอร์) (280619)


THZ1-8L-CN-6-28JUN19

ID : 26844

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน 
ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง
ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง
ประตูม้าทองไก่หยก 
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 09 มิถุนายน 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
21 – 24 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ+แผ่นดินสีแดง 4 วัน 3 คืน (300419)


THH2-8L-CN-26MAR-30APR19

ID : 26575

คุนหมิง-ถานเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง + พระอาทิตย์ตก-ชมพระอาทิตย์ขึ้น
เที่ยวสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล)-สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง
ซุ้มประตูไก่หยก-วัดหยวนทง –ร้านผ้าไหม
เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-29 มีนาคม 2562
27-30 มีนาคม 2562
17-20 เมษายน 2562
23-26 เมษายน 2562
30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562
ราคา 11,999.-
2-5 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
10-13 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L14 คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-แผ่นดินสีแดงตงชวน 4 วัน 3 คืน (130719)


THM1-8L-CN-21FEB-13JUL19

ID : 26022

คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า)
เมืองตงซาน - ชมพระอาทิตย์ตก
แผ่นดินสีแดงตงชวน +ชมพระอาทิตย์ขึ้น
อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก 
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก -วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา -  เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-05  มีนาคม 2562
ราคา 11,999.-
24-27 มกราคม 2562
21-24  กุมภาพันธ์ 2562
16-19 มีนาคม 2562
30 มีนาคม-02เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
06-09 มิถุนายน 2562
19-22  มิถุนายน 2562
04-07 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,999.-
05-08 เมษายน 2562
17-20 พฤษภาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,999.-
12-15 เมษายน 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L04 คุนหมิง ผู่เจ่อเฮย อุทยานป่าหินซิงหลิน ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ 5 วัน 4 คืน (130719)


THM1-8L-CN-28FEB-13JUL19

ID : 26021

คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย
ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก
ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน
อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)-ร้านบัวหิมะ
สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กุมภาพันธ์ –04 มีนาคม 2562
21-25  มีนาคม  2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04-08 เมษายน 2562 
16-20 พฤษภาคม 2562 
13-17 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSKMGMU07 คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (250619)


THC4-MU-CN-20APR-25JUN19

ID : 27212

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
เมืองโบราณลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี
ฉู่สง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,899-15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-30 เมษายน 2562
29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
09-14 พฤษภาคม 2562
20-25 พฤษภาคม 2562
23-28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562
01-06 มิถุนายน 2562
04-09 มิถุนายน 2562
12-17 มิถุนายน 2562
14-19 มิถุนายน 2562
19-24 มิถุนายน 2562
21-26 มิถุนายน 2562
23-28 มิถุนายน 2562
ราคา 14,899.-
20-25 เมษายน 2562
23-28 เมษายน 2562
07-12 พฤษภาคม 2562
15-20 พฤษภาคม 2562
18-23 พฤษภาคม 2562
25-30 มิถุนายน 2562
ราคา 15,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU004 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (200619)


THG1-MU-CN-17MAY-20JUN19

ID : 27194

เชียงใหม่-คุนหมิง-อุทยานป่าหิน
เมืองโบราณกวนตู้-ถ้ำไซอิ๋ว
สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 พ.ค. 62
20-23 มิ.ย. 62
ราคา 15,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน (281219)


THB12-FD-CN-6APR-28DEC19

ID : 26930

คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 20 Jun 19
ราคา 16,888.-
06 - 11 Apr 19 
04 - 09 May 19 
18 - 23 May 19 
12 - 17 Oct 19 
19 - 24 Oct 19 
26 - 31 Oct 19 
09 - 14 Nov 19 
23 - 28 Nov 19 
07 - 12 Dec 19 
14 - 19 Dec 19 
21 - 26 Dec 19 
ราคา 17,888.-
27 Jul - 01 Aug 19
ราคา 18,888.-
13 - 18 Apr 19 
28 Dec 19 - 02 Jan 20
ราคา 21,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSKMGMU05 คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (260619)


THC4-MU-CN-4APR-26JUN19

ID : 26920

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-24,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิถุนายน 2562
ราคา 16,899.-
04-08 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
05-09 มิถุนายน 2562
14-18 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562
ราคา 17,899.-
17-21 เมษายน 2562
ราคา 18,899.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 21,899.-
14-18 เมษายน 2562
ราคา 22,899.-
12-16 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
ราคา 24,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG001 KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 4 คืน (240619)


THB15-TG-CN-24APR-24JUL19

ID : 27108

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 19,900.-
08-12 พ.ค. 62
22-26 พ.ค. 62
ราคา 20,900.-
24-28 เม.ย. 62
27 เม.ย.-01 พ.ค. 62
ราคา 22,900.-
24-28 ก.ค. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU002 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (310519)


THG1-MU-CN-31MAY-5JUN19

ID : 27189

เชียงใหม่ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง-ต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจี่ยง-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจี่ยง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก
สวนน้ำคุนหมิง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู้
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG06 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่) (291219)


THZ1-TG-CN-20JUN-29DEC19

ID : 26905

เมืองเสี่ยงยิน-เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก-เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก-ร้านชา
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 21,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
12 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
ราคา 23,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 25,999.-
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZKMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N (130619)


THZ1-TG-CN-5DEC18-13JUN19

ID : 25268

ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก
ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-35,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 มกราคม 2562
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 21,999.-
13 – 18 มิถุนายน 2562
ราคา 22,999.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 06 มีนาคม 2562
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. - 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
14 – 19 ธันวาคม 2561
04 – 09 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
21 – 26 ธันวาคม 2561
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 27,999.-
27 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 33,999.-
11 – 16 เมษายน 2562
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 35,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU001 บินตรง !! เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 หุบเขา 6 วัน 5 คืน (200619)


THG1-MU-CN-11APR-20JUN19

ID : 27191

เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองฉู่สง-ต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ลี่เจียง-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ร้านหยก-ร้านยางพารา
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16 เม.ย. 62
ราคา 27,888.-
16-21 พ.ค. 62
ราคา 24,888.-
20-25 มิ.ย. 62
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FT-INC MU01A ท่องแดนอารยธรรม เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย 8 วัน 7 คืน (080619)


THF4-MU-CN-20APR-8JUN19

ID : 27240

คุนหมิง – หนิงเซี่ย – พิพิธภัณฑ์ชนชาติหุย
หยินชวน – สือจุยซาน – วัดอู่ตัง – หอจักรพรรดิหยก
ทะเลสาบซาหู (รวมเรือ)-สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย
โรงถ่ายภาพยนต์ – รูปสลักหิน 3,000 ปี  
เจดีย์หมวกเขียว – เมืองจงเว่ย – วัดเกาเมี่ยว
อุทยานทะเลทรายซาปอโถว (รวมรถอุทยาน+สไลด์+ขี่อูฐ)
พระแกะสลักซูมี่ – เมืองเก่าหวงเต้าผู่-กู่หยวน
พิพิธภัณฑ์กู่หยวน – กำแพงเมือจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น
มัสยิดถงซิ่น-หนิงสุ่ย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,992-30,992 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-27 เม.ย. 62 ราคา 29,992.-
17-24 พ.ค. 62 ราคา 30,992.-
08-15 มิ.ย. 62 ราคา 28,992.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก