Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 19 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU003 SUPER SAVE คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (191218)


THG1-MU-CN-1SEP-19DEC18

ID : 23418

คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง+ชมพระอาทิตย์ตก
ถางเตี้ยน-ภูเขาเจี่ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า)
ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ร้านบัวหิมะ
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม
สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 ก.ย. 61
09-12 ก.ย. 61
ราคา 9,900.-
26-29 ต.ค  61
29 ต.ค – 01 พ.ย. 61
03-06 พ.ย. 61
17-20 พ.ย. 61
19-22 ธ.ค. 61
ราคา 12,900.-
08-11 ธ.ค. 61
ราคา 14,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG04 T-SUD KUNMING RED PLANET 4D2N BY SC (181018)


THZ1-SC-CN-6SEP-18OCT18

ID : 22967

คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน
ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ (รวมรถและกระเช้าขึ้น)
สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน-สวนน้ำตก-ร้านผ้าไหม
ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า)
ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง– ย่านเมืองเก่ากวนตู้ 
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-
13 – 16 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
17 - 20 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L002 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน 5 วัน 4 คืน (121018)


THG1-8L-CN-29JUN-12OCT18

ID : 22600

คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ+กระเช้า)
เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)
เมืองถางเตี้ยน-คุนหมิง-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน
ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก
ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 61
ราคา 16,900.-
07-11 ก.ย. 61
14-18 ก.ย. 61
21-25 ก.ย. 61
ราคา 17,900.-
20-24 ก.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-
24-28 ส.ค. 61
ราคา 22,900.-
10-14 ส.ค. 61
17-21 ส.ค. 61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N BY SC (181018)


THZ1-SC-CN-10AUG-18OCT18

ID : 22966

คุนหมิง – เมืองผานโจว - หมู่บ้านโถว่เล่อ - เมืองกวนหลิง
อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า)
ถ้ำมังกร (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนหิน - หมู่บ้านเผ่าอี้
เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก  – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 21 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.61
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
ราคา 17,999.-
10 – 15 สิงหาคม 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-8L001 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (240818)


THG1-8L-CN-1JUL-24AUG18

ID : 22587

เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง-ต้าหลี่
ผ่านชม เจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี 
เมืองโบราณจงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง
ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSIONLIJIANG  อุทยานน้ำหยก
วัดหยวนทง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01- 06 ก.ค.61
ราคา 19,900.-
25-30 ก.ค.61
08-13 ส.ค.61
24-29 ส.ค.61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน (191018)


THC4-MU-CN-11JUL-19OCT18

ID : 21944

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,899 - 25,899  บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
ราคา 20,899.-
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 21,899.-
19 - 23 ตุลาคม 2561
ราคา 25,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG003 คุนหมิง ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน (221218)


THS6-FD-CN-20OCT-22DEC18

ID : 23463

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก
ร้านใบชา-บัวหิมะ  - ตำหนักทอง
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
10-13 พฤศจิกายน 2561
24-27  พฤศจิกายน 2561
12-15 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU001 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน (170918)


THG1-MU-CN-11AUG-17SEP18

ID : 23171

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ผ่านชมทะเลสาบเอ่อไห่-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้าไป-กลับ)-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ
ร้านใบชา-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านผ้าไหม-ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง-ร้านหยก-ร้านนวดฝ่าเท้า-ตำหนักทองจินเตี้ยน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-12 ก.ย. 61
17-22 ก.ย. 61
ราคา 23,900.-
11-16 ส.ค. 61
21-26 ส.ค. 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (291218)


THS6-FD-CN-19SEP-29DEC18

ID : 23492

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-ทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา
บัวหิมะ-ตำหนักทอง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 กันยายน 2561
27-31 ตุลาคม 2561
3-7 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
12-16 ธันวาคม 2561
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU001 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน (051218)


THG1-MU-CN-25JUL-5DEC18

ID : 22590

เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ร้านหยก-ร้านยางพารา
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 ต.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 24,900.-
25-30 ก.ค. 61
08-13 ส.ค. 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L001 คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6 วัน 5 คืน (181018)


THG1-8L-CN-18JUL-18OCT18

ID : 22562

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 ก.ย. 61
06-11 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
13-18 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
20-25 ก.ย. 61
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
ราคา 24,900.-
18-23 ก.ค. 61
19-24 ก.ค. 61
29 ส.ค.  -  03 ก.ย. 61
30 ส.ค.  -  04 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
25-30 ก.ค. 61
26-31 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
10-15 ต.ค. 61
11-16 ต.ค. 61
17-22 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
22-27 ส.ค. 61
23-28 ส.ค. 61
ราคา 29,900.-
08-13 ส.ค. 61
09-14 ส.ค. 61
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG (281218)


THZ1-TG-CN-12OCT-28DEC18

ID : 23335

ต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก
ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 31 ตุลาคม 2561
09 – 14 พฤศจิกายน 2561
16 – 21 พฤศจิกายน 2561
14 – 19 ธันวาคม 2561
ราคา 24,999.-
30 พ.ย.–05 ธ.ค.61
21 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
12 - 17 ตุลาคม 2561
19 – 24 ตุลาคม 2561
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 27,999.-
27 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
28 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (121218)


THG1-TG-CN-26JUL-12DEC18

ID : 23166

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 พ.ย. 61
14 -18 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
12-16 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
05-09 ก.ย. 61
19-23 ก.ย. 61
01-05 ธ.ค. 61
08-12 ธ.ค. 61
ราคา 26,900.-
22-26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
ราคา 27,900.-
26-30 ก.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
20-24 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHMUKMG14 คุนหมิง ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (191218)


THS3-MU-CN-22AUG-19DEC18

ID : 23472

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 สิงหาคม 2561
19-23 กันยายน 2561
24-28 ตุลาคม 2561
21-25 / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
5-9 ธันวาคม 2561
ราคา 26,999.-
18-22 ตุลาคม 2561
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (201018)


THM4-TG-CN-26JAN-20OCT18

ID : 19649

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว
โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน
เมืองเก่า-วัดซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-ลี่เจียงเมืองเก่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว
หมู่บ้านน้ำหยก-สระมังกรดำ-ฉู่สง
เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 31 ม.ค. 61
27 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
28 ส.ค. – 2 ก.ย. 61 
ราคา 25,999.-
24 – 29 มี.ค. 61
24 – 29 เม.ย. 61
27 ก.ค. – 1 ส.ค. 61
ราคา 26,999.-
20 – 25 ต.ค. 61
ราคา 28,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (291218)


THS6-FD-CN-22SEP-29DEC18

ID : 23493

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน  -  เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า )-ร้านใบชา
วัดลามะซงจ้านหลิน -  ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง   
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION
อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ  - สาหร่ายเกลียวทอง
บัวหิมะ  - วัดหยวนทง -  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-27 กันยายน 2561
27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561
10-15 พฤศจิกายน 2561
15 -20  ธันวาคม 2561
ราคา 27,900.-
29 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (141218)


THG1-TG-CN-3AUG-14DEC18

ID : 23151

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง
ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 พ.ย.61
09-14 พ.ย.61
23-28 พ.ย.61
14-19 ธ.ค.61
ราคา 28,900.-
14-19 ก.ย.61
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61
01-06 ธ.ค.61
05-10 ธ.ค.61
ราคา 29,900.-
03-08 ส.ค.61
26-31 ต.ค.61
27 ต.ค. -  01 พ.ย.61
ราคา 31,900.-
08-13 ส.ค. 61
17-22 ส.ค. 61
10-15 ต.ค. 61
13-18 ต.ค. 61
19-24 ต.ค. 61
20-25 ต.ค. 61
ราคา 32,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L003 คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6 วัน 5 คืน (171018)


THG1-8L-CN-5SEP-17OCT18

ID : 23162

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง--เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-เต๋อชิง-ผ่านชมวิวภูเขาไป๋หมาง
เจดีย์ 13 องค์-ผ่านชมวิวภูเขาหิมะเหม่ยลี่
ธารน้ำแข็งหิมะหมิงหย่ง(รวมรถราง)-วัดเฟยไหล
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
10-15 ต.ค. 61
17-22 ต.ค. 61
ราคา 34,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1URC-8L001 เจาะลึก เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน (270918)


THG1-8L-CN-14-27SEP18

ID : 22556

คุนหมิง – อูรุมชี – เขาเทียนซานเทียนฉือ (รวมรถอุทยาน + ล่องเรือ) 
อูรุมชี – ตลาดต้าปาจา – ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง – เขาเปลวไฟ
เมืองโบราณเจียวเหอ-ทูรฟัน –  ตุนหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถอุทยาน + ขี่อูฐ + รองเท้ากันทราย)
ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว-ตุนหวง – ถ้ำม่อเกา(รวมรถอุทยาน)
เมืองเจียยี่กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจี่ยยี่กวน (รวมรถอุทยาน)
เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-จางเย่ – วัดพระใหญ่จางเย่
หลานโจว – สวนกังหันน้ำ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 50,900-51,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 21 กันยายน 2561
ราคา 50,900.-
27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
ราคา 51,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก