Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XW-B94 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (230319)


THB12-XW-CN-10JAN-23MAR19

ID : 25619

เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 15 Jan 19 
ราคา 12,888.-
23 - 26 Mar 19
ราคา 13,888.-
10 - 13 Jan 19 
17 - 20 Jan 19 
19 - 22 Jan 19 
24 - 27 Jan 19 
26 - 29 Jan 19 
21 - 24 Feb 19 
23 - 26 Feb 19 
28 Feb - 03 Mar 19 
02 - 05 Mar 19 
07 - 10 Mar 19 
09 - 12 Mar 19 
14 - 17 Mar 19 
16 - 19 Mar 19 
21 - 24 Mar 19 
ราคา 14,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (220119)


THP14-MU-CN-22-26JAN19

ID : 25561

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
นั่งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านไข่มุก –พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน)
ร้านยางพารา –  ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)
หยกจีน – ชมวิว OLYMPIC TOWER-พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 ม.ค. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZTSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D3N BY XW (220319)


THZ1-XW-CN-2NOV18-22MAR19

ID : 24576

เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านนวดฝ่าเท้า
ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง     
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
ราคา 14,999.-
02 - 06 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPEK07 T-SUD BEIJING FUNNY SNOW 5D3N (220219)


THZ1-TG-CN-28DEC18-22FEB19

ID : 25025

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-สวนสาธารณะเป่ยไห่
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านไข่มุก-ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านบัวหิมะ - SNOW WORLD SKI RESORT 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มกราคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
22 – 26 กุมพาพันธ์ 2562
ราคา 17,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG76_PEK สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5 วัน 4 คืน (230319)


THM1-TG-CN-19JAN-23MAR19

ID : 25546

ปักกิ่ง - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น (รวมรถราง)
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - กายกรรมปักกิ่ง-ผีเซี๊ยะ
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ร้านยางพารา - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 มกราคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
ราคา 20,999.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG01_PEKPVG เยือน 2 มหานคร แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (270319)


THM1-TG-CN-16JAN-27MAR19

ID : 25545

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จินเม่าทาวเวอร์ (รวมชมวิวชั้น 87)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 มกราคม 2562
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPEK06 T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D4N (160519)


THZ1-TG-CN-14FEB-16MAY19

ID : 25269

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก
กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. – 05 มี.ค.62
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 09 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก