Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XWTSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนมังกร (291019)


THT18-XW-CN-6APR-29OCT19

ID : 26744

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวัง-ฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 มิถุนายน 2562 
13 - 16 มิถุนายน 2562 
20 - 23 มิถุนายน 2562 
27 - 30 มิถุนายน 2562 
ราคา 12,888.-
18 - 21 เมษายน 2562
20 - 23 เมษายน 2562 
25 - 28 เมษายน 2562 
27 - 30 เมษายน 2562 
02 - 05 พฤษภาคม 2562 
04 - 07 พฤษภาคม 2562 
16 - 19 พฤษภาคม 2562 
23 - 26 พฤษภาคม 2562 
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 
04 - 07 กรกฎาคม 2562 
18 - 21 กรกฎาคม 2562 
01 – 04 สิงหาคม 2562 
15 - 18 สิงหาคม 2562  
22 - 25 สิงหาคม 2562  
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  
05 – 08 กันยายน 2562  
12 - 15 กันยายน 2562  
19 - 22 กันยายน 2562  
26 - 29 กันยายน 2562  
ราคา 13,888.-
06 - 09 เมษายน 2562
09 - 12 พฤษภาคม 2562
18 - 21 พฤษภาคม 2562
13 - 16 กรกฎาคม 2562
25 - 28 กรกฎาคม 2562 
27 - 30 กรกฎาคม 2562 
08 – 11 สิงหาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562  
19 – 22 ตุลาคม 2562  
24 - 27 ตุลาคม 2562  
26 - 29 ตุลาคม 2562  
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  
ราคา 14,888.-
11 – 14 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
13 - 16 เมษายน 2562
22 – 25 ตุลาคม 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1TSN-XW001 SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (270319)


THG1-XW-CN-23JAN-27MAR19

ID : 25902

เทียนสิน – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 ม.ค. 62
ราคา 13,888.-
20 – 23 ก.พ. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
ราคา 14,888.-
06 – 09 มี.ค. 62
13 – 16 มี.ค. 62
20 – 23 มี.ค. 62
27 – 30 มี.ค. 62
ราคา 15,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPEKMU01 ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว 5 วัน 3 คืน (270319)


THC4-MU-CN-6-27MAR19

ID : 26243

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผ้าไหม
วัดหลิงกวง-ตลาดหงเฉียว-ร้านไข่มุก-ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง
วัดลามะ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-14,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 มีนาคม 2562
ราคา 13,899.-
13-17 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 14,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-MU002 ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน (250419)


THG1-MU-CN-22FEB-25APR19

ID : 25933

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่าซอยหูถง –  ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา –  ช้อปปิ้งห้าง THE PLACE
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า) – ศูนย์หยก
วัดลามะ – ศูนย์ปี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 มี.ค. 62
ราคา 14,888.-
15 – 19 มี.ค. 62
ราคา 15,888.-
22 – 26 ก.พ. 62
18 – 22 เม.ย. 62
ราคา 17,888.-
29 มี.ค.- 02เม.ย.62
25 – 29 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
04 – 08 เม.ย. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG011 BEIJING WOW TG PROMOTION 5 วัน 3 คืน (290319)


THG1-TG-CN-25JAN-29MAR19

ID : 25959

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง-ศูนย์ผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก
ART BEIJING FUN-ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
สวนผลไม้ตามฤดูกาล-ศูนย์หยก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
ราคา 15,888.-
25 – 29 ม.ค.62
22 – 26 ก.พ.62
01 – 05 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.62
ราคา 16,888.-
29 มี.ค.-02 เม.ย.62
ราคา 17,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1TSN-CA001 เทียนสิน ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 3 คืน (310519)


THG1-CA-CN-15FEB-31MAY19

ID : 25950

เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน–ศูนย์นวดฝ่าเท้า-พระราชวังฤดูร้อน
ถนนหวังฝู่จิ่ง-ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์บัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
THE PLACE-ศูนย์ผีชิว-ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว-ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
เทียนสิน-ถ่ายรูปTIANJIN EYE (ไม่รวมค่าขึ้นชิงช้า)
บ้านกระเบื้อง-ถนนวัฒนธรรม-ศาลเจ้าหม่าโจ้-ถนนอาหาร
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 19 ก.พ. 62
15 - 19 มี.ค. 62
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
10 - 14 พ.ค. 62
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62
ราคา 17,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG010 BEST TIME TO BEIJING กำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง 4 วัน 3 คืน (300319)


THG1-TG-CN-22FEB-30MAR19

ID : 25896

ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
ถนนหวังฝูจิ่ง-ศูนย์อัญมณีหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ
ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก
พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 ก.พ. 62
ราคา 17,888.-
01 – 04 มี.ค. 62
08 – 11 มี.ค. 62
14 – 17 มี.ค. 62
23 – 26 มี.ค. 62
28 – 31 มี.ค. 62
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : So Cool ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (120419)


THW2-TG-CN-7MAR-12APR19

ID : 26615

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน
สกีเซ็นเตอร์-ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง
ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสันติภาพที่วัดสวนกู่ถ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-11 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
ราคา 17,999.-
12-16 เม.ย.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-CA004 BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER 5 วัน 3 คืน (160519)


THG1-CA-CN-7MAR-16MAY19

ID : 25901

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า –หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน
ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 18,888.-
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
ราคา 19,888.-
04 – 08 เม.ย. 62
16 – 20  พ.ค. 62
ราคา 20,888.-
11 – 15 เม.ย. 62
13 – 17 เม.ย. 62
ราคา 24,888.-
12 – 16 เม.ย. 62
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG009 HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (280319)


THG1-TG-CN-25JAN-28MAR19

ID : 25907

ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ
เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ
ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-29 ม.ค. 62
ราคา 20,888.-
16-20 ก.พ. 62
07-11 มี.ค. 62
09-13 มี.ค. 62
14-18  มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 22,888.-
16-20  มี.ค. 62
23-27 มี.ค. 62
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXPEK-CA001 บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (130419)


THG1-CA-CN-9MAR-13APR19

ID : 25964

เชียงใหม่ – ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง
ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก
ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  
อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านชา
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 มี.ค. 62
ราคา 20,900.-
13-17 เม.ย. 62
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG76 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (260419)


THB12-TG-CN-5-26APR19

ID : 26607

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ-สวน Taoranting (ชมซากุระ)
ถนนหวังฟู่จิ่ง-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 - 09 Apr 19 
19 - 23 Apr 19 
26 - 30 Apr 19 
ราคา 21,888.-
14 - 18 Apr 19 
ราคา 24,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG01_PEKPVG เยือน 2 มหานคร แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (270319)


THM1-TG-CN-16JAN-27MAR19

ID : 25545

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - จินเม่าทาวเวอร์ (รวมชมวิวชั้น 87)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 มกราคม 2562
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPEK06 T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D4N (160519)


THZ1-TG-CN-14FEB-16MAY19

ID : 25269

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก
กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. – 05 มี.ค.62
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 09 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG012 ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (280319)


THG1-TG-CN-1-28MAR19

ID : 25930

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง
ตลาดรัสเซีย-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนป่าต้าซู้
ถ่ายรูปด้านหน้า OLYMPIC TOWER
ถนนศิลปะ BEIJING FUN – STARBUCKS TEVANA
SHOPPING PARKVIEW GREEN
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มี.ค. 62
ราคา 26,888.-
14 – 17 มี.ค. 62
23 – 26 มี.ค. 62
28 – 31 มี.ค. 62
ราคา 27,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก