Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 16 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSTSNXW04 เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (181018)


THC4-XW-CN-10AUG-18OCT18

ID : 22693

เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 สิงหาคม 2561
ราคา 14,899.-
13-16 กันยายน 2561 
27-30 กันยายน 2561 
ราคา 15,899.-
10-13 สิงหาคม 2561
ราคา 16,899.-
18-21 ตุลาคม 2561
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG78_PEK กำแพงเมืองจีน-ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน ชมวิวพระราชวังต้องห้าม ในมุมที่สวยที่สุดในโลก 5 วัน 3 คืน (061218)


THM1-TG-CN-23AUG-6DEC18

ID : 22869

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ชมวิวพระราชวังต้องห้าม-ร้านชา
หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา
ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านผีเซี๊ยะ
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-หยก - บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
ผ้าไหม - ถนนหนานโหลวกู่เซียง  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 สิงหาคม 2561
20-24 กันยายน 2561
18-22 ตุลาคม 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 14,999.-
06-10 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D3N (220918)


THZ1-XW-CN-25MAY-22SEP18

ID : 21889

เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE 
ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม
ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
ราคา 15,888.-
01 – 05 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
ราคา 16,888.-
25 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคา 17,888.-
27 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPEKTG02 ปักกิ่ง เป็ดย่าง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (271218)


THC4-TG-CN-29AUG-27DEC18

ID : 22696

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา
กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-วัดลามะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 15,899.-
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
17-21 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
ราคา 16,899.-
05-09 ธันวาคม 2561
ราคา 17,899.-
20-24 ตุลาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : พิชิต 9 แห่ง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อเยือนปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (061218)


THM1-TG-CN-23AUG-6DEC18

ID : 22407

ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง     
ผีเซียะ - หยก -  กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม
ตลาดรัสเซีย -ผ่านชมสนามกีฬารังนก 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 27 สิงหาคม 2561
ราคา 15,999.-
20 - 24 กันยายน 2561
18 - 22 ตุลาคม 2561
08 - 12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 16,999.-
06 - 10 ธั นวาคม 2561
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSTSNXW02 เทียนสิน ซาลาเปาทอด รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (231018)


THC4-XW-CN-21SEP-23OCT18

ID : 22694

เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก
ตลาดรัสเซีย-ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน
ร้านหมอนยางพารา-วิวแม่น้ำไห่เหอ
ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
บ้านกระเบื้องเทียนจิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม
ถนนวัฒนธรรมโบราณ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,899-20,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 กันยายน 2561
ราคา 17,899.-
19-23 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
ราคา 20,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน (301118)


THG1-TG-CN-4JUL-30NOV18

ID : 22558

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา
พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง-ศูนย์หยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 ก.ค. 61
05-09 ก.ค. 61
ราคา 17,900.-
06-10 ก.ค. 61
05-09  ก.ย. 61
06-10 ก.ย. 61
07-11 ก.ย. 61
12-16 ก.ย. 61
13-17 ก.ย. 61
14-18 ก.ย. 61
19-23 ก.ย. 61
20-24 ก.ย. 61
21-25 ก.ย. 61
14-18 ต.ค. 61
18-22 ต.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
24-28 ต.ค. 61
25-29 ต.ค. 61
26-30 ต.ค. 61
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
07-11 พ.ย. 61
08-12 พ.ย. 61
09-13 พ.ย. 61
10-15 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
15-19 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
21-26 พ.ย. 61
22-26 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
28 พ.ย. -02 ธ.ค.61
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61
ราคา 18,900.-
16-20 ส.ค. 61
23-27 ส.ค. 61
24-28 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ราคา 19,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PEK03 T-SUD BEIJING CITY OF DRAGON 5D3N BY MU (271218)


THZ1-MU-CN-6SEP-27DEC18

ID : 22437

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดฝ่าเท้า
หอบูชาฟ้าเทียนถาน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก – วัดหลิงกวง (วัดพระเขี้ยวแก้ว) – ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน-วัดลามะหย่งเหอกง
นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง 
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 กันยายน 2561
ราคา 17,900.-
17 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 18,900.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 19,900.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPEKPVGTG02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน (051218)


THC4-TG-CN-16OCT-5DEC18

ID : 22699

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหมอนยางพารา
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านผีเซี๊ยะ
ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
มหานครเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,899-21,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 19,899.-
16-21 ตุลาคม 2561
20-25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 20,899.-
19-24 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
04-09 ธันวาคม 2561
05-10 ธันวาคม 2561
ราคา 21,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-MU001 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน (181018)


THG1-MU-CN-31AUG-18OCT18

ID : 22604

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ศูนย์นวดฝ่าเท้า-วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-อุทยานเป่ยไห่
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก
THE PLACE-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)
สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – ถนนหวังฝู่จิ่ง
วัดลามะ – ร้านผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 ก.ย.61
14 – 18 ก.ย.61
ราคา 19,900.-
31 ส.ค. – 04 ก.ย.61
21 – 25 ก.ย.61
18 – 22 ต.ค.61
ราคา 20,900.-
10 – 14 ต.ค.61
ราคา 21,900.-
12 – 16 ต.ค.61
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-CA001 ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ 5 วัน 3 คืน (221118)


THG1-CA-CN-11OCT-22NOV18

ID : 22579

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน
ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน-ร้านหยก
ผ่านชมสนามกีฬารังนก- ชมวิวยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิกทาวเวอร์
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05  พ.ย. 61
ราคา 20,900.-
08 – 12/ 15 – 19/ 22 – 26 พ.ย. 61
ราคา 21,900.-
11 – 15/ 19 – 23/ 20 – 24 ต.ค.61
26 – 30 ต.ค. 61
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXPEK-CA001 บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (101118)


THG1-CA-CN-28JUL-10NOV18

ID : 22606

เชียงใหม่-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ
ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง-ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก
ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 ก.ย. 61
20-24 ต.ค. 61
10-14 พ.ย. 61
ราคา 21,900.-
28 ก.ค.-01 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (131118)


THG1-TG-CN-22AUG-13NOV18

ID : 22575

ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ศูนย์ชาจีน-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – ถนนนานกิง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 ส.ค. 61
23 – 28 ส.ค. 61
08 – 13 ก.ย. 61
11 – 16 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
24 – 29 ส.ค. 61
05 - 10 ก.ย. 61
06 – 11 ก.ย. 61
12 – 17 ก.ย. 61
13 – 18 ก.ย. 61
14 – 19 ก.ย. 61
20 – 25 ก.ย. 61
21 – 26 ก.ย. 61
17 – 22 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
31 ส.ค. – 5 ก.ย. 61
04 – 09 ก.ย. 61
07 – 12 ก.ย. 61 
15 – 20 ก.ย. 61
18 – 23 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
22 – 27 ก.ย. 61
25 – 30 ก.ย. 61
20 – 25 ต.ค. 61
23 – 28 ต.ค. 61
24 – 29 ต.ค. 61
25 – 30 ต.ค. 61
26 – 31 ต.ค. 61
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
06 – 11 พ.ย. 61
07 – 12 พ.ย. 61
08 – 13 พ.ย. 61
09 – 14 พ.ย. 61
10 – 15 พ.ย. 61 
13 – 18 พ.ย. 61
ราคา 24,900.-
18 – 23 ต.ค. 61
19 – 24 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (230818)


THG1-TG-CN-5JUL-23AUG18

ID : 22593

ถนนโบราณเฉียนเหมิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน
ชมกายกรรมปักกิ่ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก
ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝู่จิ่ง-ศูนย์ผ้าไหม – วัดลามะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 –09 ก.ค. 61
19 –23 ก.ค. 61
23 –27 ส.ค. 61
ราคา 27,900.-
26 –30 ก.ค. 61
09 –13 ส.ค. 61
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน (160818)


THG1-TG-CN-12JUL-16AUG18

ID : 22563

ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
พระราชวังฤดูร้อน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปท่านละ 1 ใบ ฟรีแต่งชุดโบราณ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร)
พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮ่งแต้+รวมโชว์แมนจู)
ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจิ่ง
กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง –พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว
ศูนย์หยก – ซอยหูถง (นั่งรถสามล้อชมวิว) – ตลาดรัสเซีย
ไร่องุ่น (ผ่านชม) – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป+แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1 ขวด (ปริมาณ 100ML.)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 ก.ค.61 ราคา 29,900.-
27 – 31 ก.ค.61 ราคา 30,900.-
02 – 06 ส.ค.61 ราคา 31,900.-
16 – 20 ส.ค.61 ราคา 32,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1FNJ-CA001 ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7 วัน 5 คืน (181018)


THG1-CA-CN-18-24OCT18

ID : 22862

ปักกิ่ง – เปียงยาง – ชมด้านนอกประตูชัย
มันซูเด – อนุสาวรีย์หอม้าบิน – หอปรัชญาจูเช่
วังเยาวชนมันยองเด – เมียวเฮียงซาน 
หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ – วัดโปยอน
พิพิธภัณฑ์สงคราม-เปียงยาง – เคซอง
หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม – พิพิธภัณฑ์โคเรียว
อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี – ศูนย์สินค้าที่ระลึก
กายกรรมเปียงยาง – สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง 
วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์แพทย์แผนจีนโบราณ
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 24 ตุลาคม 2561
ราคา 61,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก