Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 14 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-FD-CN-28FEB-19OCT19

ID : 26228

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินไท่ผิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 Feb - 04 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
13 - 17 Jun 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
31 Aug - 04 Sep 19 
05 - 09 Sep 19 
07 - 11 Sep 19 
ราคา 9,888.-
07 - 11 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
09 - 13 May 19 
11 - 15 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
12 - 16 Sep 19 
14 - 18 Sep 19 
19 - 23 Sep 19 
ราคา 10,888.-
14 - 18 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
28 Mar - 01 Apr 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
04 - 08 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
02 - 06 May 19 
04 - 08 May 19 
21 - 25 Sep 19 
10 - 14 Oct 19 
17 - 21 Oct 19 
19 - 23 Oct 19 
ราคา 11,888.-
06 - 10 Apr 19 
16 - 20 May 19 
03 - 07 Oct 19 
12 - 16 Oct 19 
ราคา 12,888.-
18 - 22 May 19
ราคา 13,888.-
05 - 09 Oct 19 
ราคา 16,888.-
13 - 17 Apr 19 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (120519)


THP14-FD-CN-8MAR-12MAY19

ID : 25560

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-แกรนด์แคนย่อน
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย-ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11, 9-12, 23-26 มี.ค. 62
30 มี.ค.-2 เม.ย. 62
31 มี.ค.-3 เม.ย. 62  
3-6, 11-14, 12-15 พ.ค. 62
ราคา 11,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZCSX22 3 DAY MIRACLE IN ZHANGJIAJIE (240319)


THZ1-CZ-CN-20FEB-24MAR19

ID : 25305

เมืองฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เมืองโบราญเฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า และรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 13,999.-
04 – 06 มีนาคม 2562
06 – 08 มีนาคม 2562
12 – 14 มีนาคม 2562
17 – 19 มีนาคม 2562
18 – 20 มีนาคม 2562
24 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ005 บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู 3 วัน 2 คืน (240319)


THG1-CZ-CN-27JAN-24MAR19

ID : 25963

จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-ศูนย์ใบชา-ศูนย์ยาจีน
ภาพวาดทราย-ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (รถอุทยาน+ล่องเรือ)
ถนนคนเดินซีปู้-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ศูนย์ยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-29 ม.ค. 62
17-19 ก.พ. 62
03-05 มี.ค. 62
10-12 มี.ค. 62
ราคา 15,888.-
24-26 มี.ค. 62
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (040519)


THP14-FD-CN-10JAN-4MAY19

ID : 25565

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง
ถนน SHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์-ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย
สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน
ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน – ร้านใบชา
พิพิธภัณฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 17-21 ม.ค. 62
21-25 ก.พ., 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 6-10 มี.ค. 62
ราคา 15,999.-
14-18 , 15-19 , 16-20 มี.ค.62
21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
4-8 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรงจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน 4 วัน 3 คืน (220319)


THM4-CZ-CN-4-22MAR19

ID : 26140

เมืองถงเหริน–เมืองโบราณต้าหมิง–หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-โบราณฟ่งหวงยามค่ำคื่น 
เทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้นลง)-หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-อุทยานหวู่หลิงหยวน
ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร)–สะพานหนึ่งในใต้หล้า
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-7 มี.ค. 62
8-11 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
ราคา 16,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD009 จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (280619)


THG1-FD-CN-4APR-28JUN19

ID : 25954

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ภาพวาดทราย
ตลาดใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-21 เม.ย. 62
19-22 เม.ย. 62
03-06 พ.ค. 62
06-09 มิ.ย. 62
14-17 มิ.ย. 62
20-23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
ราคา 17,888.-
04-07 เม.ย. 62
25-28 เม.ย. 62
26-29 เม.ย. 62
09-12 พ.ค. 62
10-13 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 19,888.-
05-08 เม.ย. 62
10-13 เม.ย. 62
17-20 พ.ค. 62
ราคา 22,888.-
14-17 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
11-14 เม.ย. 62
12-15 เม.ย. 62
13-16 เม.ย. 62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD008 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา ถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน (220319)


THG1-FD-CN-25JAN-22MAR19

ID : 25929

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลำธารแส้ม้าทอง
ถนนคนเดินซีปู้-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 ม.ค. 62
22-25 ก.พ. 62
ราคา 18,888.-
01-04 มี.ค. 62
07-10 มี.ค. 62
08-11 มี.ค. 62
14-17 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
21-24 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-FD-CN-19DEC18-20MAR19

ID : 25160

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
21-25 ธ.ค. 61
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
20-24 ก.พ. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 27,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ003 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว 5 วัน 4 คืน (230319)


THG1-CZ-CN-22DEC18-23MAR19

ID : 25167

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-เมืองถงเหริน
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)
สวนวัฒนธรรมถู่เจีย-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 ธ.ค. 61
ราคา 20,888.-
16-20 ก.พ. 62
23-27 ก.พ. 62
09-13 มี.ค. 62
23-27 มี.ค. 62
ราคา 24,888.-
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62
ราคา 26,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ006 บินตรง จางเจียเจี้ย ท่องเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิต 2 ขุนเขา 4 วัน 3 คืน (270319)


THG1-CZ-CN-26FEB-27MAR19

ID : 25895

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
06-09 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
13-16 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
ราคา 21,888.-
20-23 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZDYG1 บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (140319)


THS3-CZ-CN-20DEC18-14MAR19

ID : 25210

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
10-13 / 24-27 มกราคม 2562
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
ราคา 24,999.-
14-17 มีนาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD004 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (100819)


THG1-FD-CN-13APR-10AUG19

ID : 25874

เชียงใหม่ - ฉางซา-วัดไคฟู-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 เม.ย. 62
ราคา 26,888.-
16-20 พ.ค. 62
ราคา 23,888.-
25-29 ก.ค. 62
10-14 ส.ค. 62
ราคา 24,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD006 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (070619)


THG1-FD-CN-8MAR-7JUN19

ID : 25875

เชียงใหม่-ฉางซา-วัดไคฟู-เมืองฉางเต๋อ
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง)
ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มี.ค.  62
07 - 12 มิ.ย.  62
ราคา 25,888.-
11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก