Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 14 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-FD-CN-28FEB-19OCT19

ID : 26228

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินไท่ผิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 Feb - 04 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
13 - 17 Jun 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
31 Aug - 04 Sep 19 
05 - 09 Sep 19 
07 - 11 Sep 19 
ราคา 9,888.-
07 - 11 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
09 - 13 May 19 
11 - 15 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
12 - 16 Sep 19 
14 - 18 Sep 19 
19 - 23 Sep 19 
ราคา 10,888.-
14 - 18 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
28 Mar - 01 Apr 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
04 - 08 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
02 - 06 May 19 
04 - 08 May 19 
21 - 25 Sep 19 
10 - 14 Oct 19 
17 - 21 Oct 19 
19 - 23 Oct 19 
ราคา 11,888.-
06 - 10 Apr 19 
16 - 20 May 19 
03 - 07 Oct 19 
12 - 16 Oct 19 
ราคา 12,888.-
18 - 22 May 19
ราคา 13,888.-
05 - 09 Oct 19 
ราคา 16,888.-
13 - 17 Apr 19 
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (120519)


THP14-FD-CN-8MAR-12MAY19

ID : 25560

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-แกรนด์แคนย่อน
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย-ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11, 9-12, 23-26 มี.ค. 62
30 มี.ค.-2 เม.ย. 62
31 มี.ค.-3 เม.ย. 62  
3-6, 11-14, 12-15 พ.ค. 62
ราคา 11,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5D3N (181019)


THG15-CZ-CN-14MAY-18OCT19

ID : 26700

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืนเมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงด้วยรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก
ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทรายเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า-ร้านยา
ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
05 – 09 มิถุนายน 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
01 – 05 สิงหาคม 62
ราคา 13,999.-
31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
10 – 14 กันยายน 62
ราคา 14,999.-
08 – 12 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX04 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4D3N (เลสโก สะพานแก้ว) (280619)


THZ1-WE-CN-29MAR-28JUN19

ID : 26501

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - เมืองจางเจียเจี้ย
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 13,999.-
19 – 22 เมษายน 2562
03 – 06 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
14 – 17 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
17 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ08 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย 3 วัน 2 คืน (271019)


THC4-CZ-CN-12MAY-27OCT19

ID : 26750

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-14 พฤษภาคม 2562
26-28 พฤษภาคม 2562
16-18 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
07-09 กรกฎาคม 2562
21-23 กรกฎาคม 2562
15-17 กันยายน 2562
27-29 ตุลาคม 2562
ราคา 15,899.-
13-15 ตุลาคม 2562
ราคา 16,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (040519)


THP14-FD-CN-10JAN-4MAY19

ID : 25565

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง
ถนน SHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์-ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย
สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน
ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน – ร้านใบชา
พิพิธภัณฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 17-21 ม.ค. 62
21-25 ก.พ., 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 6-10 มี.ค. 62
ราคา 15,999.-
14-18 , 15-19 , 16-20 มี.ค.62
21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
4-8 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ09 บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ 4 วัน 3 คืน (130919)


THC4-CZ-CN-5JUL-13SEP19

ID : 26749

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านหยก
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านยางพารา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,899-17,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2562
15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562
13-16 กันยายน 2562
ราคา 16,899.-
26-29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1DYG-CZ001 บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4 วัน 3 คืน (241019)


THB15-CZ-CN-3MAY-24OCT19

ID : 26828

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
ร้านยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยาจีน
ตลาดใต้ดิน-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มิ.ย. 62
ราคา 16,900.-
03-06 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 17,900.-
12-15 ก.ค. 62
23-26 ก.ค. 62
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
20-23 ก.ย. 62
11-14 ต.ค. 62
24-27 ต.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD009 จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (280619)


THG1-FD-CN-4APR-28JUN19

ID : 25954

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ภาพวาดทราย
ตลาดใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-21 เม.ย. 62
19-22 เม.ย. 62
03-06 พ.ค. 62
06-09 มิ.ย. 62
14-17 มิ.ย. 62
20-23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
ราคา 17,888.-
04-07 เม.ย. 62
25-28 เม.ย. 62
26-29 เม.ย. 62
09-12 พ.ค. 62
10-13 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
ราคา 19,888.-
05-08 เม.ย. 62
10-13 เม.ย. 62
17-20 พ.ค. 62
ราคา 22,888.-
14-17 เม.ย. 62
ราคา 28,888.-
11-14 เม.ย. 62
12-15 เม.ย. 62
13-16 เม.ย. 62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZCSX03 จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง 6D4N (เลสโก เขาอวตาร) (260619)


THZ1-WE-CN-27MAR-26JUN19

ID : 26756

เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน-อู่หลิงหยวน
ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านใบชา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
12 – 17 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
17 – 22 เมษายน 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
05 – 10 มิถุนายน 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ006 บินตรง จางเจียเจี้ย ท่องเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิต 2 ขุนเขา 4 วัน 3 คืน (270319)


THG1-CZ-CN-26FEB-27MAR19

ID : 25895

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
06-09 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
13-16 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
ราคา 21,888.-
20-23 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD004 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (100819)


THG1-FD-CN-13APR-10AUG19

ID : 25874

เชียงใหม่ - ฉางซา-วัดไคฟู-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 เม.ย. 62
ราคา 26,888.-
16-20 พ.ค. 62
ราคา 23,888.-
25-29 ก.ค. 62
10-14 ส.ค. 62
ราคา 24,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1CSX-WE001 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (210619)


THB15-WE-CN-5APR-21JUN19

ID : 26829

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ฉางเต๋อ-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 เม.ย. 62
ราคา 24,900.-
07-12 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD006 บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (070619)


THG1-FD-CN-8MAR-7JUN19

ID : 25875

เชียงใหม่-ฉางซา-วัดไคฟู-เมืองฉางเต๋อ
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์
เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง)
ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 มี.ค.  62
07 - 12 มิ.ย.  62
ราคา 25,888.-
11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก