Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 41 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ฟินนาเล่ (AUTUMN) (181118)


THT18-TR-JP-26SEP-18NOV18

ID : 21662

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ
ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 กันยายน 2561
ราคา 22,888.-
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
04-07 พฤศจิกายน 2561
11-14 พฤศจิกายน 2561
18-21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 24,888.-
07-10 ตุลาคม 2561
14-17 ตุลาคม 2561
21-24 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
ราคา 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ (301218)


THT18-TR-JP-25NOV-30DEC18

ID : 21660

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,888.-
16-19 ธันวาคม 2561
23-26 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
02-05 ธันวาคม 2561
09-12 ธันวาคม 2561
ราคา 28,888.-
30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX22 JAPAN OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี 5D3N (221118)


THG15-XJ-JP-27OCT-22NOV18

ID : 24501

โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อราชิยาม่า
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-นาโกย่า-อิออน จัสโก้
ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ-ปราสาทโอซาก้า
ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 พฤศจิกายน 61
ราคา 24,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
ราคา 27,888.-
27 – 31 ตุลาคม 61 
03 – 07 พฤศจิกายน 61 
09 – 13 พฤศจิกายน 61
10 – 14 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR86 SUPER Golden Route B โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (191018)


THB12-XW-JP-1JUN-19OCT18

ID : 21711

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท-โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า
เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
โอกากิ จ.กิฟุ – ห้างอิออนมอลล์-เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต
เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้
ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ-วัดนาริตะ 
สายการบิน : SCOOT (TR) / NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 26 มิถุนายน 61
6 - 10 กรกฎาคม 61 
3 - 7 สิงหาคม 61
24 - 28 สิงหาคม 61
7 - 11 กันยายน 61
ราคา 24,888.-
1 - 5 มิถุนายน 61
8 - 12 มิถุนายน 61
15 - 19 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
31 สิงหาคม – 4 กันยายน 61 
14 - 18 กันยายน 61
ราคา 25,888.-
17 - 21 สิงหาคม 61
21 - 25 กันยายน 61
ราคา 26,888.-
10 - 14 สิงหาคม 61
ราคา 27,888.-
28 กันยายน - 2 ตุลาคม 61 
5 - 9 ตุลาคม 61
ราคา 28,888.-
27 - 31 กรกฎาคม 61
ราคา 29,888.-
12 - 16 ตุลาคม 61  
19 - 23 ตุลาคม 61
ราคา 31,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNGO05 THE BEST OF NAGOYA 5D3N BY XJ (150319)


THZ1-XJ-JP-8JAN-15MAR19

ID : 24354

ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ
NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY
มัตซึโมโต้-ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า
ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 12 มกราคม 2562
ราคา 24,999.-
15 - 19 มกราคม 2562
22 - 26 มกราคม 2562
29 ม.ค. - 02 ก.พ.62
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
05 – 09 มีนาคม 2562
12 - 16 มีนาคม 2562
ราคา 25,999.-
09 - 13 มกราคม 2562
10 - 14 มกราคม 2562
11 - 15 มกราคม 2562
16 - 20 มกราคม 2562
17 - 21 มกราคม 2562
18 - 22 มกราคม 2562
23 - 27 มกราคม 2562
24 - 28 มกราคม 2562
25 - 29 มกราคม 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ.62
31 ม.ค. - 04 ก.พ.62
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. - 04 มี.ค.62
01 - 05 มีนาคม 2562
06 - 10 มีนาคม 2562
07 - 11 มีนาคม 2562
08 - 12 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562
14 - 18 มีนาคม 2562
15 - 19 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AKIX02 MULTI COLOUR OSAKA TAKAYAMA 5D3N (081118)


THZ1-XJ-JP-3OCT-8NOV18

ID : 24044

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน จัสโก้-ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 24,999.-
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
ราคา 25,999.-
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX09 OSAKA TAKAYAMA ลันล้า ใบไม้แดง 5D3N (291118)


THZ1-XJ-JP-27SEP-29NOV18

ID : 22071

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
ศาลเจ้าคิบูเนะ-นาโกย่าสเตชั่น-ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน จัสโก้-ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.ย – 01 ต.ค.61
ราคา 24,999.-
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
ราคา 26,999.-
30 ต.ค. – 03 พ.ย.61
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
ราคา 27,999.-
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
ราคา 28,999.-
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
ราคา 30,999.-
20 – 24 ตุลาคม 2561
ราคา 32,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW22 Oh!...โอ้ววว โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 6 วัน 4 คืน (200319)


THB12-XW-JP-29OCT18-20MAR19

ID : 24352

ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination
เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
โอกากิ - ห้างAeon Ogaki-เกียวโต – วัดคินคะคูจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - EXPO CITY
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2561
ราคา 25,888.-
7 – 12 พฤศจิกายน 2561
14 – 19 พฤศจิกายน 2561
21 – 26  พฤศจิกายน 2561
ราคา 26,900.-
28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2561
2 - 7 มกราคม 2562
9 - 14 มกราคม 2562
16 - 21 มกราคม 2562
23 -28 มกราคม 2562
30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2562
6 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 27,900.-
27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
ราคา 28,900.-
12 – 17 ธันวาคม 2561
19 - 24 ธันวาคม 2561
6 - 11 มีนาคม 2562
13 - 18 มีนาคม 2562
ราคา 29,900.-
20 - 25 มีนาคม 2562
ราคา 31,900.-
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 32,900.-
31 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
ราคา 35,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR20 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY (100319)


THT18-TR-JP-6JAN-10MAR19

ID : 23834

เล่นสกี ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
วนอุทยานเมจิโนะโมริ มิโน – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-09 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
03-06 กุมภาพันธ์ 2562
10-13 กุมภาพันธ์ 2562
17-20 กุมภาพันธ์ 2562
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 25,888.-
03-06 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
ราคา 26,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN) (261118)


THT18-XJ-JP-30SEP-26NOV18

ID : 21808

หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า
สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต
วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
ราคา 25,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 27,888.-
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 28,888.-
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
ราคา 30,888.-
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
ราคา 32,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (AUTUMN) (211118)


THT18-TR-JP-26SEP-21NOV18

ID : 21661

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่
สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ
โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30 กันยายน 2561
ราคา 25,888.-
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 27,888.-
03-07 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX03 OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้า สายลมหนาว 5D3N (240319)


THG15-XW-JP-2DEC18-24MAR19

ID : 24497

เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ
ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato-นาโกย่า
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – กิฟุ-โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มกราคม 62
ราคา 25,900.-
06 – 10 มกราคม 62
13 – 17 มกราคม 62
27 – 31 มกราคม 62
03 – 07 กุมภาพันธ์ 62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 62
17 – 21 กุมภาพันธ์ 62
24 – 28 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 26,900.-
04 – 08 มกราคม 62
11 – 15 มกราคม 62
18 – 22 มกราคม 62
25 – 29 มกราคม 62
01 – 05 กุมภาพันธ์ 62
08 – 12 กุมภาพันธ์ 62
22 – 26 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 27,900.-
03 – 07 มีนาคม 62
10 – 14 มีนาคม 62
ราคา 28,900.-
14 – 18 ธันวาคม 61
16 – 20 ธันวาคม 61
21 – 25 ธันวาคม 61
23 – 27 ธันวาคม 61
01 – 05 มีนาคม 62
08 – 12 มีนาคม 62
17 – 21 มีนาคม 62
ราคา 29,900.-
09 – 13 ธันวาคม 61
15 – 19 กุมภาพันธ์ 62
15 – 19 มีนาคม 62
ราคา 30,900.-
02 – 06 ธันวาคม 61
07 – 11 ธันวาคม 61
ราคา 31,900.-
24 – 28 มีนาคม 62
ราคา 32,900.-
22 – 26 มีนาคม 62
ราคา 33,900.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62
30 ธ.ค.61-03 ม.ค. 62
ราคา 39,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP24-XW PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5 DAYS 3 NIGHT (251118)


THJ6-XW-JP-28OCT-25NOV18

ID : 24179

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-JTC Duty free-เมืองนารา
วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน
ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 61
02-06 พฤศจิกายน 61
ราคา 25,900.-
04-08 พฤศจิกายน 61
11-15 พฤศจิกายน 61
18-22 พฤศจิกายน 61
ราคา 26,900.-
09-13 พฤศจิกายน 61
16-20 พฤศจิกายน 61
23-27 พฤศจิกายน 61
25-29 พฤศจิกายน 61
ราคา 27,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ77 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (250319)


THT18-XJ-JP-2JAN-25MAR19

ID : 23948

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 มกราคม  – 01 กุมภาพันธ์ 2562
29 มกราคม  – 02 กุมภาพันธ์ 2562
30 มกราคม  – 03 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม  – 04 กุมภาพันธ์ 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
16-20 มีนาคม 2562
17-21 มีนาคม 2562
18-22 มีนาคม 2562
19-23 มีนาคม 2562
20-24 มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
24-28 มีนาคม 2562
25-29 มีนาคม 2562
ราคา 26,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY (261218)


THT18-TR-JP-28NOV-26DEC18

ID : 21813

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต
วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ
เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ-อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,888-33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
12-16 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
ราคา 29,888.-
05-09 ธันวาคม 2561
ราคา 31,888.-
26-30 ธันวาคม 2561
ราคา 33,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) (311218)


THT18-XJ-JP-27NOV-31DEC18

ID : 21812

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ-นาโกย่า
ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
ราคา 26,888.-
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561
ราคา 28,888.-
01-05 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
ราคา 29,888.-
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
ราคา 31,888.-
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
ราคา 32,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS 1
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS 2
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS 1
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS 2
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 1
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 2
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS 3
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS 1
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS 2
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX11 OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้ ที่รอคอย 5D3N (311218)


THZ1-XJ-JP-30NOV-31DEC18

ID : 22069

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะโน ซาโตะ – ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน-ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,999-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
ราคา 26,999.-
01 – 05 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-
08 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 31,999.-
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 32,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 35,999.-
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคา 39,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR21 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ SNOW WHITE (130319)


THT18-TR-JP-2JAN-13MAR19

ID : 23837

เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ  – เอ็กซ์โปซิตี้ 
เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 28,888.-
06-10 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN) (301118)


THT18-XJ-JP-30SEP-30NOV18

ID : 21817

หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่
สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า-เมืองวาคายาม่า
ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ
นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
เอ็กซ์โปซิตี้ – หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 28,888-34,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กันยายน-05 ตุลาคม 2561
ราคา 28,888.-
01-06 พฤศจิกายน 2561
02-07 พฤศจิกายน 2561
03-08 พฤศจิกายน 2561
04-09 พฤศจิกายน 2561
05-10 พฤศจิกายน 2561
06-11 พฤศจิกายน 2561
07-12 พฤศจิกายน 2561
08-13 พฤศจิกายน 2561
09-14 พฤศจิกายน 2561
10-15 พฤศจิกายน 2561
11-16 พฤศจิกายน 2561
12-17 พฤศจิกายน 2561
13-18 พฤศจิกายน 2561
14-19 พฤศจิกายน 2561
15-20 พฤศจิกายน 2561
16-21 พฤศจิกายน 2561
17-22 พฤศจิกายน 2561
18-23 พฤศจิกายน 2561
19-24 พฤศจิกายน 2561
20-25 พฤศจิกายน 2561
21-26 พฤศจิกายน 2561
22-27 พฤศจิกายน 2561
23-28 พฤศจิกายน 2561
24-29 พฤศจิกายน 2561
25-30 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
ราคา 29,888.-
24-29 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน2561
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2561
ราคา 30,888.-
01-06 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-09 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
06-11 ตุลาคม 2561
07-12 ตุลาคม 2561
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2561
ราคา 31,888.-
08-13 ตุลาคม 2561
09-14 ตุลาคม 2561
10-15 ตุลาคม 2561
11-16 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
14-19 ตุลาคม 2561
16-21 ตุลาคม 2561
17-22 ตุลาคม 2561
18-23 ตุลาคม 2561
20-25 ตุลาคม 2561
21-26 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
23-28 ตุลาคม 2561
ราคา 33,888.-
19-24 ตุลาคม 2561
ราคา 34,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR23 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู (240419)


THT18-TR-JP-20MAR-24APR19

ID : 23836

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า
ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ
ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 30,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
17-21 เมษายน 2562
24-28 เมษายน 2562
ราคา 30,888.-
03-07 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
10-14 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก