Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 30 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ118 NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (200919)


THT18-XJ-JP-5JUN-20SEP19

ID : 26765

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ-ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ-เมืองมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองยามานาชิ
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)
เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 18 มิถุนายน 2562
12 - 16 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,888.-
05 - 09 มิถุนายน 2562
21 - 25 มิถุนายน 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
04 - 08 สิงหาคม 2562
18 - 22 สิงหาคม 2562
25- 29 สิงหาคม 2562
03- 07 กันยายน 2562
10- 14 กันยายน 2562
15- 19 กันยายน 2562
ราคา 19,888.-
07 - 11 มิถุนายน 2562
13- 17 กันยายน 2562
20- 24 กันยายน 2562
ราคา 21,888.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
05 - 09 กรกฎาคม 2562
07 - 11 กรกฎาคม 2562
19 - 23 กรกฎาคม 2562
26- 30 กรกฎาคม 2562
02 - 06 สิงหาคม 2562
09 - 13 สิงหาคม 2562
16 - 20 สิงหาคม 2562
23- 27 สิงหาคม 2562
ราคา 22,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : SHOCK! PRICE TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 3D2N (290519)


THV4-SL-JP-13MAR-29MAY19

ID : 26319

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก)-มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-15 มี.ค.62
ราคา 18,888.-
08-10 พ.ค.62
15-17 พ.ค.62
29-31 พ.ค.62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ113 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) (300919)


THT18-XJ-JP-31MAY-30SEP19

ID : 26761

ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 มิถุนายน 2562
10-14 มิถุนายน 2562
16-20 มิถุนายน 2562
23-27 มิถุนายน 2562
06-10 กรกฎาคม 2562
08-12 กรกฎาคม 2562
15-19 กรกฎาคม 2562
16-20 กรกฎาคม 2562
05-09 กันยายน 2562
12-16 กันยายน 2562
19-23 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
ราคา 19,888.-
21-25 กรกฎาคม 2562
27-31 สิงหาคม 2562 
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562
ราคา 20,888.-
31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562
01-05 มิถุนายน 2562
02-06 มิถุนายน 2562
03-07 มิถุนายน 2562
05-09 มิถุนายน 2562
06-10 มิถุนายน 2562
07-11 มิถุนายน 2562
08-12 มิถุนายน 2562
09-13 มิถุนายน 2562
11-15 มิถุนายน 2562
12-16 มิถุนายน 2562
13-17 มิถุนายน 2562
14-18 มิถุนายน 2562
15-19 มิถุนายน 2562
19-23 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562
21-25 มิถุนายน 2562
22-26 มิถุนายน 2562
24-28 มิถุนายน 2562
25-29 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562
13-17 กันยายน 2562
14-18 กันยายน 2562
ราคา 21,888.-
17-21 มิถุนายน 2562
18-22 มิถุนายน 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
12-16 กรกฎาคม 2562
19-23 กรกฎาคม 2562
24-28 กรกฎาคม 2562
25-29 กรกฎาคม 2562
26-30 กรกฎาคม 2562
06-10 กันยายน 2562
07-11 กันยายน 2562
20-24 กันยายน 2562
21-25 กันยายน 2562
26-30 กันยายน 2562
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562
ราคา 22,888.-
01-05 สิงหาคม 2562
02-06 สิงหาคม 2562
08-12 สิงหาคม 2562
09-13 สิงหาคม 2562
10-14 สิงหาคม 2562
15-19 สิงหาคม 2562
16-20 สิงหาคม 2562
22-26 สิงหาคม 2562
23-27 สิงหาคม 2562
26-30 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562
ราคา 23,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP051-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4 DAYS 3 NIGHTS (270519)


THJ6-SL-JP-15MAR-27MAY19

ID : 26709

เมืองนาโกย่า-แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK
อิออน มอลล์-ตลาดเช้าทาคายาม่า
ซันมาจิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-วัดโอสึคันนง
DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27-30 พฤษภาคม 2562
ราคา 19,999.-
26-29 พฤษภาคม 2562
ราคา 23,999.-
15-18 มีนาคม 2562
18-21 เมษายน 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
22-25 มีนาคม 2562
09-12 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
19-22 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
ราคา 26,999.-
29  มีนาคม-01 เมษายน 2562
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ103 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (FOREVER) (300519)


THT18-XJ-JP-27MAR-30MAY19

ID : 26347

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ศาลเจ้าอัตสึตะ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – เมืองอิงะ-ศาลเจ้าเฮอัน
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-35,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
ราคา 20,888.-
19-23 พฤษภาคม 2562
20-24 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
ราคา 23,888.-
06-10 พฤษภาคม 2562
07-11 พฤษภาคม 2562
08-12 พฤษภาคม 2562
09-13 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
12-16 พฤษภาคม 2562
13-17 พฤษภาคม 2562
14-18 พฤษภาคม 2562
15-19 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
21-25 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
23-27 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
26-30 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
ราคา 25,888.-
27-31 มีนาคม 2562
28 มีนาคม-01 เมษายน 2562
29 มีนาคม-02 เมษายน 2562
30 มีนาคม-03 เมษายน 2562
31 มีนาคม-04 เมษายน 2562
01-05 เมษายน 2562
02-06 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
ราคา 26,888.-
03-07 เมษายน 2562
04-08 เมษายน 2562
05-09 เมษายน 2562
06-10 เมษายน 2562
07-11 เมษายน 2562
08-12 เมษายน 2562
15-19 เมษายน 2562
16-20 เมษายน 2562
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
ราคา 27,888.-
09-13 เมษายน 2562
ราคา 30,888.-
10-14 เมษายน 2562
14-18 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
11-15 เมษายน 2562
13-17 เมษายน 2562
ราคา 35,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : COLORFUL FREEDAY 5D3N (100519)


THV4-XJ-JP-13MAR-10MAY19

ID : 26320

Nagoya Castle – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ (ย่านเมืองเก่า)
เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง
ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE  - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ
เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 พ.ค.62
ราคา 21,888.-
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
ราคา 23,888.-
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
ราคา 25,888.-
28 มี.ค.-01 เม.ย.62
03-07 เม.ย.62
ราคา 26,888.-
10-14 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX08 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (200919)


THZ1-XJ-JP-7MAY-20SEP19

ID : 26564

โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ
สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น-ทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
อิออน จัสโก้-ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 มิถุนายน 2562
ราคา 21,999.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 22,999.-
07 – 11 พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
03 – 07 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
04 – 08 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
ราคา 23,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ111 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) (300519)


THT18-XJ-JP-11-30MAY19

ID : 26771

หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต
แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่
สะพานโทเก็ตสึเคียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ
เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุธรูปไดบุทสึ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 พฤษภาคม 2562
13-18 พฤษภาคม 2562
14-19 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,888.-
23-28 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562
ราคา 23,888.-
17-22 พฤษภาคม 2562
18-23 พฤษภาคม 2562
19-24 พฤษภาคม 2562
20-25 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
ราคา 26,888.-
11-16 พฤษภาคม 2562
15-20 พฤษภาคม 2562
16-21 พฤษภาคม 2562
24-29 พฤษภาคม 2562
25-30 พฤษภาคม 2562
26-31 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
ราคา 27,888.-
21-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP054-SL PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4 DAYS 3 NIGHTS (270519)


THJ6-SL-JP-21MAR-27MAY19

ID : 26703

เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง
แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ-เกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น
ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-อิออนโอกากิ
ทาคายาม่าจินยะ-ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า
ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 มีนาคม 2562
22-25 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
25-28 มีนาคม 2562
27-30 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
26-29 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
28-31 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62
ราคา 25,999.-
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 62
09-12 พฤษภาคม 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
12-15 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
20-23 พฤษภาคม 2562
ราคา 26,999.-
01-04 เมษายน 2562
18-21 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
26-29 เมษายน 2562
ราคา 27,999.-
04-07 เมษายน 2562
07-10 เมษายน 2562
ราคา 28,999.-
05-08 เมษายน 2562
08-11 เมษายน 2562
ราคา 29,999.-
15-18 เมษายน 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ107 NAGOYA ALPEN ROUTE 5D3N ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง (310519)


THT18-XJ-JP-17APR-31MAY19

ID : 26342

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
เมืองคานาซาว่า - คานาซาว่า เฮียคคุบังไก
สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมิโช - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
26-30 พฤษภาคม 2562
ราคา 23,888.-
08-12 พฤษภาคม 2562
10-14 พฤษภาคม 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562
ราคา 27,888.-
15-19 พฤษภาคม 2562
19-23 พฤษภาคม 2562
ราคา 28,888.-
17-21 เมษายน 2562
18-22 เมษายน 2562
19-23 เมษายน 2562
20-24 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
22-26 เมษายน 2562
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D3N (070619)


THB12-XJ-JP-17APR-7JUN19

ID : 26602

นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู – หมู่บ้านนินจาอิเสะ
กิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ
โทยาม่า-เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ
คุโรเบะ-กำแพงหิมะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 - 11 Jun 19
ราคา 23,900.-
10 - 14 May 19 
24 - 28 May 19 
29 May - 02 Jun 19 
ราคา 24,900.-
05 - 09 Jun 19 
ราคา 25,900.-
08 - 12 May 19 
17 - 21 May 19 
22 - 26 May 19 
31 May - 04 Jun 19 
ราคา 26,900.-
03 - 07 May 19 
ราคา 27,900.-
17 - 21 Apr 19 
19 - 23 Apr 19 
15 - 19 May 19 
ราคา 28,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EXPERIENCE JAPAN ALPS 4D3N (160619)


THV4-SL-JP-10MAY-16JUN19

ID : 26318

ช็อปปิ้งซาคาเอะ-นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า-ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
เมืองคานาซาว่า-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
กำแพงหิมะ MURODO STATION (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เมืองกิฟุ – ผ่านชมปราสาทนาโกย่า (ชมภายนอก)
DUTY FREE
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-29 พ.ค.62
2-5 มิ.ย.62
9-12 มิ.ย.62
16-19 มิ.ย.62
ราคา 23,900.-
10-13 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
7-10 มิ.ย.62
ราคา 24,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP055-SL PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4 DAYS 3 NIGHTS (140619)


THJ6-SL-JP-15APR-14JUN19

ID : 26701

เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)
เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 พฤษภาคม 2562
26-29 พฤษภาคม 2562
27-30 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
12-15 พฤษภาคม 2562
13-16 พฤษภาคม 2562
19-22 พฤษภาคม 2562
24-27 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
06-09 มิถุนายน 2562
07-10 มิถุนายน 2562
13-16 มิถุนายน 2562
14-17 มิถุนายน 2562
ราคา 25,999.-
18-21 เมษายน 2562
19-22 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
10-13 พฤษภาคม 2562
ราคา 27,999.-
26-29 เมษายน 2562
09-12 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,999.-
15-18 เมษายน 2562
ราคา 32,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : FULL LOVE JAPAN ALPS 4D3N (210619)


THV4-SL-JP-9MAY-21JUN19

ID : 26322

เมืองนากาโน่-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
เขื่อนคุโรเบะ - เขาทาเทยาม่า
กำแพงหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เมืองคานาซาว่า - สวนเคนโรคุเอน
ย่านเมืองเก่าหมู่บ้านฮิงาชิชายะ
ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช็อปปิ้งซาคาเอะ
ผ่านชมปราสาทนาโกย่ๅา (ชมภายนอก)
DUTY FREE - MITSUI OUTLET JAZZ DREAM PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
ราคา 25,900.-
09-12 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
06-09 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
ราคา 26,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 28,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-TR54-SW01 HAPPY OSAKA SNOW WALL SHIROKAWAGO งานดี ปี 4 5D4N (190619)


THH3-TR-JP-17APR-19JUN19

ID : 25868

กิฟุ-เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ
กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ 
นารา - วัดโทไดจิ-เกียวโต - วัดคิโยมิสึ
โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,987-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 9 มิ.ย.  62
19 – 23 มิ.ย.  62
ราคา 25,987.-
24 - 28 เม.ย.62
ราคา 27,999.-
12 – 16 มิ.ย.  62
ราคา 28,999.-
17 – 21 เม.ย.62
8 - 12 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
29  พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
ราคา 29,999.-
1 - 5 พ.ค. 62
15 - 19 พ.ค. 62
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NGO05 NAGOYA JAPAN ALPS โมจิถั่วแดง 5D3N (260619)


THG15-XJ-JP-8MAY-26JUN19

ID : 26857

ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้
อิออน มอลล์-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า
เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ
วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 มิถุนายน 62
ราคา 25,999.-
09 – 13 มิถุนายน 62
16 – 20 มิถุนายน 62
26 – 30 มิถุนายน 62
ราคา 27,999.-
08 – 12 พฤษภาคม 62
12 – 16 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 28,999.-
17 – 21 พฤษภาคม 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR22 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ฮีโร่ SPRING (280419)


THT18-TR-JP-17MAR-28APR19

ID : 26352

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ-เมืองเกียวโต
วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านกิออน - ศาลเจ้ายาซากะ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
เอ็กซ์โปซิตี้ -  อิออน มอลล์ 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-20 มีนาคม 2562
ราคา 26,888.-
24-27 มีนาคม 2562
31 มีนาคม-03 เมษายน 2562
ราคา 28,888.-
07-10 เมษายน 2562
21-24 เมษายน 2562
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
ราคา 29,888.-
14-17 เมษายน 2562
ราคา 33,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ104 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน (300519)


THT18-XJ-JP-27MAR-30MAY19

ID : 26349

เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น
ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - เมืองทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้
เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – ไร่วาซาบิไดโอะ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ – เมืองอิงะ
เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,888-39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มีนาคม-01 เมษายน 2562
19-24 พฤษภาคม 2562
20-25 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562
ราคา 26,888.-
06-11 พฤษภาคม 2562
ราคา 28,888.-
28 มีนาคม-02 เมษายน 2562
07-12 พฤษภาคม 2562
08-13 พฤษภาคม 2562
09-14 พฤษภาคม 2562
10-15 พฤษภาคม 2562
11-16 พฤษภาคม 2562
12-17 พฤษภาคม 2562
13-18 พฤษภาคม 2562
14-19 พฤษภาคม 2562
15-20 พฤษภาคม 2562
16-21 พฤษภาคม 2562
17-22 พฤษภาคม 2562
18-23 พฤษภาคม 2562
21-26 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
23-28 พฤษภาคม 2562
24-29 พฤษภาคม 2562
25-30 พฤษภาคม 2562
26-31 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562
ราคา 29,888.-
30 มีนาคม-04 เมษายน 2562
31 มีนาคม-05 เมษายน 2562
02-07 เมษายน 2562
03-08 เมษายน 2562
05-10 เมษายน 2562
06-11 เมษายน 2562
18-23 เมษายน 2562
19-24 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
21-26 เมษายน 2562
22-27 เมษายน 2562
25-30 เมษายน 2562
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562
ราคา 30,888.-
04-09 เมษายน 2562
17-22 เมษายน 2562
ราคา 31,888.-
29 มีนาคม-03 เมษายน 2562
01-06 เมษายน 2562
07-12 เมษายน 2562
08-13 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
14-19 เมษายน 2562
15-20 เมษายน 2562
16-21 เมษายน 2562
ราคา 33,888.-
09-14 เมษายน 2562
ราคา 36,888.-
10-15 เมษายน 2562
ราคา 37,888.-
13-18 เมษายน 2562
ราคา 38,888.-
11-16 เมษายน 2562
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNGO06 UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA 5D3N (310519)


THZ1-XJ-JP-8-31MAY19

ID : 25877

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตซึโมโต้-เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
อิออน มอลล์ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ
ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 29,999.-
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP057-SL PRO FUJI NAGOYA JAPAN ALPS SHIRAKAWAGO 5 DAYS 4 NIGHTS (220519)


THJ6-SL-JP-24APR-22MAY19

ID : 26702

เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ
ซันมาชิซูจิ-เจแปนแอลป์-ภูเขาไฟฟูจิ - ชงชาแบบญี่ปุ่น
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - จุดชมวิวทะเลสาบฮามานะ
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999-33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 เมษายน 2562
ราคา 32,999.-
15-19 พฤษภาคม 2562
16-20 พฤษภาคม 2562
ราคา 33,999.-
22-26 พฤษภาคม 2562
ราคา 28,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก