Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 26 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX04 ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N (260918)

THZ1-XJ-JP-7JUN-26SEP18

ID : 21351

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 - 30 กันยายน 2561
ราคา 22,888.-
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
21 - 25 มิถุนายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย.61
30 ส.ค. – 03 ก.ย.61
31 ส.ค. – 04 ก.ย.61
ราคา 24,888.-
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
ราคา 25,888.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
ราคา 27,888.-
10 - 14 สิงหาคม 2561
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (280418)

THZ1-XJ-JP-21MAR-28APR18

ID : 19550

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ-อิออน จัสโก้
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม  2561
18 - 22 เมษายน 2561
19 - 23 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
25 - 29 เมษายน 2561
26 - 30 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 61
ราคา 31,900.-
22 – 26 มีนาคม  2561
23 – 27 มีนาคม  2561
24 – 28 มีนาคม  2561
25 – 29 มีนาคม  2561
26 – 30 มีนาคม  2561
27 – 31 มีนาคม  2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
ราคา 33,900.-
29 มี.ค. – 02 เม.ย.61
30 มี.ค. – 03 เม.ย.61
31 มี.ค. – 04 เม.ย.61
01 - 05 เมษายน 2561
02 - 06 เมษายน 2561
03 - 07 เมษายน 2561
16 - 20 เมษายน 2561
ราคา 35,900.-
04 - 08 เมษายน 2561
ราคา 37,900.-
10 - 14 เมษายน 2561
11 - 15 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 49,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ10 OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT (090618)

THG12-XJ-JP-22MAR-9JUN18

ID : 20446

เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ
อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่
โอซาก้า-โกเบ-ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์-ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์
ริงกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
ราคา 24,999.-
19-23 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,999.-
22-26 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
05-09 พฤษภาคม 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
ราคา 28,999.-
04-08 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
ราคา 29,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 33,999.-
14-18 เมษายน 2561
ราคา 35,999.-
12-16 เมษายน 2561
ราคา 38,999.-
13-17 เมษายน 2561
ราคา 39,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG07 HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO] 6 Day 4 Night (280418)

THG12-TG-JP-23FEB-28APR18

ID : 20437

เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า
ช้อปปิ้ง JR STATION-ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา
ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ-ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,992-54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 39,992.-
28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2561
ราคา 43,900.-
09-14 มีนาคม 2561
16-21 มีนาคม 2561
20-25 มีนาคม 2561
22-27 มีนาคม 2561
ราคา 44,900.-
15-20 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
ราคา 46,900.-
08-13 เมษายน 2561
ราคา 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N (230518)

THZ1-XJ-JP-13APR-23MAY18

ID : 19549

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
นาโกย่า – อิออน จัสโก้-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตซึโมโต้-โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กิฟุ-ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 23 เมษายน 2561
19 – 24 เมษายน 2561
24 – 29 เมษายน 2561
25 – 30 เมษายน 2561
02 – 07 พฤษภาคม 2561
03 – 08 พฤษภาคม 2561
08 – 13 พฤษภาคม 2561
09 – 14 พฤษภาคม 2561
15 - 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
ราคา 41,900.-
26 เม.ย. – 01 พ.ค.61
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 43,900.-
17 - 22 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-
13 - 18 เมษายน 2561
ราคา 59,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG06 HIP JAPAN PLUS USJ [OSAKA-TOKYO] 6D4N (300418)

THG12-TG-JP-13MAR-30APR18

ID : 20439

โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-นาโกย่า-ช้อปปิ้ง JR STATION
ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา-ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ
ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
กิจกรรม ณ ลานสกี-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 44,991-51,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-18 มีนาคม 2561
ราคา 44,991.-
21-26 มีนาคม 2561
ราคา 46,991.-
04-09 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
19-24 เมษายน 2561
ราคา 48,991.-
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
ราคา 49,991.-
14-19 เมษายน 2561
ราคา 51,991.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (160918)

THT18-TR-JP-22APR-16SEP18

ID : 21150

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า
ซาคาเอะ - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า – หุบเขามิโนะ
วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
12-15 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
ราคา 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 โอซาก้า บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N (240518)

THZ1-XJ-JP-3MAY-24MAY18

ID : 21391

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ
วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
เกียวโต สเตชั่น - กระเช้าคัทสึระงิ
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 - 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2561
ราคา 21,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
ราคา 24,999.-
24 - 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N (290918)

THT18-XJ-JP-9MAY-29SEP18

ID : 21153

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
นาโกย่า - อาราซิยาม่า
สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองนารา – วัดโทไดจิ
พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 23,888 - 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 23,888.-
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
ราคา 26,888.-
09-14 พฤษภาคม 2561
16-21 พฤษภาคม 2561
23-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR83 Tokyo Osaka 5D3N (280518)

THB12-TR-JP-30APR-28MAY18

ID : 21220

ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ - มัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าเฮอัน - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า
ชินไชบาชิ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 May - 01 Jun 2018 
ราคา 25,900.-
21 - 25 May 2018 
ราคา 26,900.-
14 - 18 May 2018 
ราคา 27,900.-
30 Apr - 04 May 2018 
07 - 11 May 2018 
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR22 Japan Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N (170618)

THB12-TR-JP-22APR-17JUN18

ID : 21219

กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ
โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 27,900 - 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 20 Jun 2018 
ราคา 27,900.-
03 - 06 Jun 2018 
10 - 13 Jun 2018 
ราคา 28,900.-
13 - 16 May 2018 
20 - 23 May 2018 
27 - 30 May 2018 
ราคา 29,900.-
06 - 09 May 2018 
ราคา 31,900.-
22 - 25 Apr 2018 
ราคา 32,900.-
29 Apr - 02 May 2018 
ราคา 33,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX09 JAPAN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (260418)

THZ1-XJ-JP-10APR-26APR18

ID : 21178

โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฮิราโนะ
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
อิออน จัสโก้ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 27,999 - 42,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 - 30 เมษายน 2561
ราคา 27,999.-
16 - 20 เมษายน 2561
ราคา 31,999.-
14 – 18 เมษายน 2561
ราคา 35,999.-
10 - 14 เมษายน 2561
ราคา 38,999.-
11 - 15 เมษายน 2561
ราคา 41,999.-
12 – 16 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 42,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA – KOBE 5D3N (260518)

THS3-XJ-JP-11MAY-26MAY18

ID : 21378

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ
ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ปราสาทโอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว
ฮาร์เบอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ
รินกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พ.ค. 61
26 – 30 พ.ค. 61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR21 Japan Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N (200618)

THB12-TR-JP-18APR-20JUN18

ID : 21218

ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - มัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ (เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ)
กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า - ชินไชบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 31,900 - 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 24 Jun 2018 
ราคา 31,900.-
06 - 10 Jun 2018 
13 - 17 Jun 2018 
ราคา 32,900.-
23 - 27 May 2018 
30 May - 03 Jun 2018 
ราคา 33,900.-
09 - 13 May 2018 
ราคา 34,900.-
18 - 22 Apr 2018 
25 - 29 Apr 2018 
02 - 06 May 2018 
ราคา 35,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA – KOBE 5D3N. (260518)

THS3-XJ-JP-11-26MAY18

ID : 20237

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ
ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป)-สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป)
ฮาร์เบอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ-รินกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พ.ค.61
26 – 30 พ.ค.61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJK5302 OSAKA–KOBE 5D3N (260518)

THS3-XJ-JP-11-26MAY18

ID : 19465

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ – ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ
ย่านชินไซบาชิ-โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป)
ฮาร์เบอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ-รินกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พ.ค.61
26 – 30 พ.ค.61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX08 JAPAN 6D4N (230518)

THZ1-XJ-JP-17APR-23MAY18

ID : 21264

โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะซาโตะ - นาโกย่า สเตชั่น
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตซึโมโต้ - ย่านมัตสึโมโต้เอกิมะเอะ
โทยามะ – เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้  - ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,888 - 37,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 20 พฤษภาคม 2561
ราคา 32,888.-
08 – 13 พฤษภาคม 2561
09 – 14 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
ราคา 34,888.-
25 – 30 เมษายน 2561
ราคา 35,999.-
17 – 22 เมษายน 2561
01 – 06 พฤษภาคม 2561
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 36,999.-
02 – 07 พฤษภาคม 2561
03 – 08 พฤษภาคม2561
ราคา 37,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT14 TOKYO OSAKA 6D4N (230518)

THZ1-XJ-JP-15MAY-23MAY18

ID : 21265

นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง- พระพุทธรูปไดบุทสึ
วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอวาคุดานิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 
พิ้งค์มอส  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ
นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,999 - 33,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 20 พฤษภาคม 2561
16 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 27 พฤษภาคม 2561
ราคา 32,999.-
23 – 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 33,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N (100618)

THT18-TG-JP-22APR-10JUN18

ID : 21149

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ 
นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ
โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า – เอ๊กซ์โปซิตี้
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 36,888 - 39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 พฤษภาคม 2561
ราคา 36,888.-
14-18 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
02-06 มิถุนายน 2561
04-08 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
ราคา 38,888.-
22-26 เมษายน 2561
06-10 พฤษภาคม 2561 
08-12 พฤษภาคม 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
17-21 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
ราคา 39,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (300518)

THS3-XJ-JP-25APR-30MAY18

ID : 21377

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,900 - 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พ.ค. 61
25 – 29 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
ราคา 39,900.-
9 – 13 พ.ค. 61
ราคา 41,900.-
25 – 29 เม.ย. 61
ราคา 42,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก