Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX04 ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N (260918)


THZ1-XJ-JP-7JUN-26SEP18

ID : 21351

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 - 30 กันยายน 2561
ราคา 22,888.-
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 - 18 มิถุนายน 2561
21 - 25 มิถุนายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
13 - 17 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
19 - 23 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 - 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย.61
30 ส.ค. – 03 ก.ย.61
31 ส.ค. – 04 ก.ย.61
ราคา 24,888.-
01 – 05 สิงหาคม 2561
02 - 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
15 - 19 สิงหาคม 2561
16 - 20 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
22 - 26 สิงหาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
24 - 28 สิงหาคม 2561
ราคา 25,888.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
08 - 12 สิงหาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
ราคา 27,888.-
10 - 14 สิงหาคม 2561
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ10 OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5 DAY 3 NIGHT (090618)


THG12-XJ-JP-22MAR-9JUN18

ID : 20446

เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ
อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่
โอซาก้า-โกเบ-ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์-ช้อปปิ้ง อิออนมอลล์
ริงกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-06 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
ราคา 24,999.-
19-23 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,999.-
22-26 มีนาคม 2561
24-28 มีนาคม 2561
26-30 มีนาคม 2561
28 มีนาคม-01 เมษายน 2561
30 มีนาคม-03 เมษายน 2561
02-06 เมษายน 2561
05-09 พฤษภาคม 2561
12-16 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
ราคา 28,999.-
04-08 เมษายน 2561
17-21 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
ราคา 29,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 33,999.-
14-18 เมษายน 2561
ราคา 35,999.-
12-16 เมษายน 2561
ราคา 38,999.-
13-17 เมษายน 2561
ราคา 39,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SAY HI SNOW WALL (060618)


THZ2-JL-JP-23MAY-6JUN18

ID : 21397

นาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า-เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส)
วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 พฤษภาคม 61
ราคา 39,900.-
06 – 10 มิถุนายน 61
ราคา 37,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-NGO JL05 SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (240518)


THG12-JL-JP-21APR-24MAY18

ID : 20440

เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองมัสซึโมโต้
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขื่อนคุโรเบะ
กำแพงหิมะ-เมืองกิฟุ-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 38,888-39,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 38,888.-
21-25 เมษายน 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
16-20 พฤษภาคม 2561
ราคา 39,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ06 TAKAYAMA JAPAN ALPS ลั้นลา 6 DAY 4 NIGHT (100518)


THG12-XJ-JP-17APR-10MAY18

ID : 19755

เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจิ
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขื่อนคุโรเบะ
กำแพงหิมะ-เมืองกิฟุ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ
โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 38,811-44,111 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 พฤษภาคม 2561
ราคา 38,811.-
20-25 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
08-13 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคา 40,911.-
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
ราคา 42,911.-
17-22 เมษายน 2561
ราคา 44,111.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (160918)


THT18-TR-JP-22APR-16SEP18

ID : 21150

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
คามิโคจิ – สะพานคัปปา - นาโกย่า
ซาคาเอะ - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า – หุบเขามิโนะ
วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
12-15 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
22-25 เมษายน 2561
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
03-06 มิถุนายน 2561
ราคา 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 โอซาก้า บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N (240518)


THZ1-XJ-JP-3MAY-24MAY18

ID : 21391

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิบูเนะ
วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
เกียวโต สเตชั่น - กระเช้าคัทสึระงิ
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,999 - 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2561
ราคา 21,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
ราคา 24,999.-
24 - 28 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N (290918)


THT18-XJ-JP-9MAY-29SEP18

ID : 21153

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า
นาโกย่า - อาราซิยาม่า
สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
เมืองนารา – วัดโทไดจิ
พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 23,888 - 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 23,888.-
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561
ราคา 26,888.-
09-14 พฤษภาคม 2561
16-21 พฤษภาคม 2561
23-28 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA – KOBE 5D3N (260518)


THS3-XJ-JP-11MAY-26MAY18

ID : 21378

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ
ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ปราสาทโอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว
ฮาร์เบอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ
รินกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พ.ค. 61
26 – 30 พ.ค. 61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR21 Japan Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N (200618)


THB12-TR-JP-18APR-20JUN18

ID : 21218

ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - มัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ (เข้าโองิซาวะสู่ทาเตยามะ)
กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โอซาก้า - ชินไชบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 31,900 - 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 - 24 Jun 2018 
ราคา 31,900.-
06 - 10 Jun 2018 
13 - 17 Jun 2018 
ราคา 32,900.-
23 - 27 May 2018 
30 May - 03 Jun 2018 
ราคา 33,900.-
09 - 13 May 2018 
ราคา 34,900.-
18 - 22 Apr 2018 
25 - 29 Apr 2018 
02 - 06 May 2018 
ราคา 35,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA – KOBE 5D3N. (260518)


THS3-XJ-JP-11-26MAY18

ID : 20237

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ
ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป)-สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป)
ฮาร์เบอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ-รินกุ เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พ.ค.61
26 – 30 พ.ค.61
ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN นาโกย่า ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน3คืน (230518)


THZ2-JL-JP-17APR-23MAY18

ID : 21132

นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - เจแปนแอลป์
ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ - เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ
MITSUI OUTLET
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 37,900 - 39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 61 
ราคา 37,900.-
17 – 21 เมษายน 61
19 – 23 เมษายน 61
10 – 14 พฤษภาคม 61
23 – 27 พฤษภาคม 61
ราคา 39,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (300518)


THS3-XJ-JP-25APR-30MAY18

ID : 21377

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,900 - 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พ.ค. 61
25 – 29 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
ราคา 39,900.-
9 – 13 พ.ค. 61
ราคา 41,900.-
25 – 29 เม.ย. 61
ราคา 42,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : MAGIC JAPAN ALPS 5 วัน 3 คืน (300518)


THW5-TG-JP-18APR-30MAY18

ID : 20463

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – กำแพงหิมะ
เขื่อนคุโรเบะ-ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส)
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – LALAPORT  EXPOCITY
ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) – ชินไซบาชิ
ริงกุ เอ้าท์เล็ท และอิออน พลาซ่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,999-45,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 22 เม.ย. 61 
16 - 20 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค.61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
ราคา 43,999.-
2 - 6 พ.ค. 61
ราคา 45,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TAKAYAMA KYOTO PINKMOSS 6วัน 3คืน (270418)


THG2-JL-JP-18APR-27APR18

ID : 21312

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ
เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ - ปราสาทมัทสึโมโต้
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
รถไฟด่วนชินคันเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโงย่า
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-23 เมษายน 2561
19-24 เมษายน 2561
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561
ราคา 45,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก