Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 25 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT25 TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6D3N (260918)


THZ1-XJ-JP-3JUL-26SEP18

ID : 21350

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี
เมืองโบราณคาวาโกเอะ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค
ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ 
โตเกียว-วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 08 กรกฎาคม 2561
ราคา 20,999.-
10 – 15 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
04 – 09 กันยายน 2561
11 – 16 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
ราคา 23,999.-
04 – 09 กรกฎาคม 2561
05 – 10 กรกฎาคม 2561
06 – 11 กรกฎาคม 2561
11 – 16 กรกฎาคม 2561
12 – 17 กรกฎาคม 2561
13 – 18 กรกฎาคม 2561
18 – 23 กรกฎาคม 2561
19 – 24 กรกฎาคม 2561
20 – 25 กรกฎาคม 2561
05 – 10 กันยายน 2561
06 – 11 กันยายน 2561
07 – 12 กันยายน 2561
12 – 17 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
14 – 19 กันยายน 2561
19 – 24 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
21 – 26 กันยายน 2561
26  ก.ย. – 01 ต.ค.61
ราคา 24,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ สายแบ๊ว รีเทิร์น (300518)


THT18-TR-JP-30MAY-3JUN18

ID : 21364

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต-ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ-เมืองซาวาระ – สะพานจาจา
เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
ราคา 23,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG07 HIP JAPAN [OSAKA-TOKYO] 6 Day 4 Night (280418)


THG12-TG-JP-23FEB-28APR18

ID : 20437

เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า
ช้อปปิ้ง JR STATION-ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา
ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ-ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,992-54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 39,992.-
28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2561
ราคา 43,900.-
09-14 มีนาคม 2561
16-21 มีนาคม 2561
20-25 มีนาคม 2561
22-27 มีนาคม 2561
ราคา 44,900.-
15-20 เมษายน 2561
17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
ราคา 45,900.-
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
ราคา 46,900.-
08-13 เมษายน 2561
ราคา 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-HND TG04 TOKYO FLOWER FULL BLOOM 6 DAY 3 NIGHT (270418)


THG12-TG-JP-17-27APR18

ID : 20445

วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ (ONEWAY) [ลงโดยรถบัส]
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส[ตามสภาพอากาศ]-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองอาชิคางะ-ชมดอกวิสทีเรีย-สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค
ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่าหรือดอกทิวลิป[ตามสภาพอากาศ]
ล่องเรือชมความงามแม่น้ำสุมิดะ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ (กันดั้ม ยูนิคอร์น)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 41,900-44,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 เมษายน 2561
ราคา 41,900.-
17-22 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
ราคา 44,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO (100518)


THT18-TG-JP-15APR-10MAY18

ID : 19865

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ
เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 42,888-45,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 เมษายน 2561
ราคา 42,888.-
18-23 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561
ราคา 43,888.-
15-20 เมษายน 2561
16-21 เมษายน 2561
22-27 เมษายน 2561
23-28 เมษายน 2561
24-29 เมษายน 2561
25-30 เมษายน 2561
02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
06-11 พฤษภาคม 2561
07-12 พฤษภาคม 2561
08-13 พฤษภาคม 2561
09-14 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561
ราคา 44,888.-
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
01-06 พฤษภาคม 2561
ราคา 45,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX TG06 HIP JAPAN PLUS USJ [OSAKA-TOKYO] 6D4N (300418)


THG12-TG-JP-13MAR-30APR18

ID : 20439

โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-นาโกย่า-ช้อปปิ้ง JR STATION
ถนนอุมายม่อน-ทะเลสาบฮามานา-ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ
ฮาโกเน่-แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
กิจกรรม ณ ลานสกี-ชม PINKMOSS
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ-อิออน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 44,991-51,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-18 มีนาคม 2561
ราคา 44,991.-
21-26 มีนาคม 2561
ราคา 46,991.-
04-09 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
19-24 เมษายน 2561
ราคา 48,991.-
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561
ราคา 49,991.-
14-19 เมษายน 2561
ราคา 51,991.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT99 JAPAN TOKYO 5D3N (310818)


THG15-XW-JP-31MAY-31AUG18

ID : 21341

โตเกียว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ – วัดอาซากุสะ
โตเกียว สกายทรี – นาริตะ - วัดนาริตะ 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,888 - 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 มิถุนายน 61
11 – 15 มิถุนายน 61
18 – 22 มิถุนายน 61
25 – 29 มิถุนายน 61
02 - 06 กรกฎาคม 61
09 - 13 กรกฎาคม 61
16 - 20 กรกฎาคม 61
23 - 27 กรกฎาคม 61
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61
06 – 10 สิงหาคม 61
13 – 17 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
27 – 31 สิงหาคม 61
ราคา 17,888.-
03 – 07 มิถุนายน 61
05 – 09 มิถุนายน 61
10 – 14 มิถุนายน 61
12 – 16 มิถุนายน 61
17 – 21 มิถุนายน 61
19 – 23 มิถุนายน 61
24 – 28 มิถุนายน 61
26 – 30 มิถุนายน 61
01 - 05 กรกฎาคม 61
03 - 07 กรกฎาคม 61
08 - 12 กรกฎาคม 61
10 - 14 กรกฎาคม 61
15 - 19 กรกฎาคม 61
17 - 21 กรกฎาคม 61
22 - 26 กรกฎาคม 61
24 - 28 กรกฎาคม 61
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61
05 – 09 สิงหาคม 61
07 – 11 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
19 – 23 สิงหาคม 61
21 – 25 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
ราคา 18,888.-
31 พ.ค.–04 มิ.ย. 61
01 – 05 มิถุนายน 61
02 – 06 มิถุนายน 61
06 – 10 มิถุนายน 61
07 – 11 มิถุนายน 61
08 – 12 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
13 – 17 มิถุนายน 61
14 – 18 มิถุนายน 61
15 – 19 มิถุนายน 61
16 – 20 มิถุนายน 61
20 – 24 มิถุนายน 61
21 – 25 มิถุนายน 61
22 – 26 มิถุนายน 61
23 – 27 มิถุนายน 61
27มิ.ย. – 01ก.ค. 61
28มิ.ย. – 02ก.ค. 61
29มิ.ย. – 03ก.ค. 61
30มิ.ย. – 04ก.ค. 61
04 - 08 กรกฎาคม 61
05 - 09 กรกฎาคม 61
06 - 10 กรกฎาคม 61
07 - 11 กรกฎาคม 61
11 - 15 กรกฎาคม 61
12 - 16 กรกฎาคม 61
13 - 17 กรกฎาคม 61
14 - 18 กรกฎาคม 61
18 - 22 กรกฎาคม 61
19 - 23 กรกฎาคม 61
20 - 24 กรกฎาคม 61
21 - 25 กรกฎาคม 61
25 - 29 กรกฎาคม 61
01 – 05 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
03 – 07 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
09 – 13 สิงหาคม 61
15 – 19 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
17 – 21 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
23 – 27 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
25 – 29 สิงหาคม 61
ราคา 19,888.-
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
ราคา 20,888.-
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61
11 – 15 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
ราคา 23,888.-
26 - 30 กรกฎาคม 61
27 - 31 กรกฎาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61
ราคา 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ83 Tokyo Fuji 4D3N (241018)


THB12-XJ-JP-1JUN-24OCT18

ID : 21221

โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค
โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
นาริตะ - วัดนาริตะ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,888 - 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 04 Jun 2018 
07 - 10 Jun 2018 
08 - 11 Jun 2018 
ราคา 19,888.-
14 - 17 Jun 2018 
ราคา 21,888.-
21 - 24 Jun 2018 
28 Jun - 01 Jul 2018 
05 - 08 Jul 2018 
12 - 15 Jul 2018 
19 - 22 Jul 2018 
02 - 05 Aug 2018 
16 - 19 Aug 2018 
23 - 26 Aug 2018 
30 Aug - 02 Sep 2018 
06 - 09 Sep 2018 
13 - 16 Sep 2018 
20 - 23 Sep 2018 
27 - 30 Sep 2018 
ราคา 22,888.-
06 - 09 Oct 2018 
16 - 19 Oct 2018 
ราคา 24,888.-
05 - 08 Oct 2018 
24 - 27 Oct 2018 
ราคา 25,888.-
27 - 30 Jul 2018 
13 - 16 Oct 2018 
19 - 22 Oct 2018 
ราคา 26,888.-
20 - 23 Oct 2018 
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N (270918)


THT18-XJ-JP-1JUN-27SEP18

ID : 21154

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจุกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ
สะพานจาจา – อิออน มอลล์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,888 - 28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 มิถุนายน 2561
ราคา 19,888.-
01-05 มิถุนายน 2561
05-09 มิถุนายน 2561
09-13 มิถุนายน 2561
11-15 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
15-19 มิถุนายน 2561
17-21 มิถุนายน 2561
19-23 มิถุนายน 2561
ราคา 20,888.-
23-27 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
01-05 กรกฎาคม 2561
03-07 กรกฎาคม 2561
05-09 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
09-13 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
15-19 กรกฎาคม 2561
17-21 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
21-25 กรกฎาคม 2561
23-27 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561
01-05 กันยายน 2561
03-07 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
09-13 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
17-21 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
23-27 กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 21,888.-
15-19 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
01-05 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561
ราคา 25,888.-
09-13 สิงหาคม 2561
11-15 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
ราคา 28,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT26 TOKYO SPARKLING หวานใจ หวานเจี๊ยบ!!! 5D3N (010918)


THZ1-XJ-JP-6JUL-1SEP18

ID : 21352

นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ชินจูกุ-อิออน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 กันยายน 2561
ราคา 19,999.-
06 – 10 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,999.-
31 ส.ค.- 04 ก.ย.61
ราคา 23,999.-
02 – 06 สิงหาคม 2561
03 – 07 สิงหาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
ราคา 24,999.-
27 – 31 กรกฎาคม 2561
28 ก.ค. – 01 ส.ค.61
ราคา 26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP01 JAPAN TOKYO FUJI DISNEYLAND 5D3N (230618)


THJ6-XJ-JP-7APR-23JUN18

ID : 21114

นาริตะ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชิมไข่ดำ - หุบเขาโอวาคุดานิ
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,999 - 38,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 มิ.ย.61
07-11 มิ.ย.61
08-12 มิ.ย.61
09-13 มิ.ย.61
14-18 มิ.ย.61
15-19 มิ.ย.61
16-20 มิ.ย.61
21-25 มิ.ย.61
22-26 มิ.ย.61
23-27 มิ.ย.61
ราคา 19,999.-
12-16 พ.ค.61
17-21 พ.ค.61
18-22 พ.ค.61
19-23 พ.ค.61
24-28 พ.ค.61
25-29พ.ค.61
26-30 พ.ค.61
31 พ.ค.-04 มิ.ย.61
ราคา 23,999.-
10-14 พ.ค.61
11-15 พ.ค.61
ราคา 24,999.-
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 25,999.-
16-20 เม.ย.61
ราคา 27,999.-
28 เม.ย.-02 พ.ค.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
03-07 พ.ค.61
04-08 พ.ค.61
05-09 พ.ค.61
ราคา 29,999.-
07-11 เม.ย.61
ราคา 31,999.-
08-12 เม.ย.61
ราคา 34,999.-
13-17 เม.ย.61
ราคา 38,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP02 JAPAN TOKYO 5D3N (210618)


THJ6-XJ-JP-29APR-21JUN18

ID : 21115

วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี
โอวาคุดาเนะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานแว่นตา - ศาลเจ้าเมจิ
ฮาราจุกุ - ชิบูย่า - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,799 - 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 มิ.ย.61
08-12 มิ.ย.61
14-18 มิ.ย.61
ราคา 20,799.-
15-19 มิ.ย.61
ราคา 22,999.-
07-11 มิ.ย.61
13-17 มิ.ย.61
21-25 มิ.ย.61
ราคา 23,999.-
31 พ.ค.-04 มิ.ย.61
ราคา 24,999.-
17-21 พ.ค.61
ราคา 25,999.-
02-06 พ.ค.61
03-07 พ.ค.61
10-14 พ.ค.61
23-27 พ.ค.61
ราคา 26,999.-
29เม.ย.-03พ.ค.61
30เม.ย.-04พ.ค.61
01-05พ.ค.61
25-29 พ.ค.61
ราคา 27,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N (240918)


THT18-XJ-JP-2JUN-24SEP18

ID : 21155

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
AMI PREMIUM OUTLET - เมืองซาวาระ
สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 20,888 - 29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 มิถุนายน 2561
ราคา 20,888.-
02-06 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
24-28 กรกฎาคม 2561
14-18 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สิงหาคม 2561
ราคา 25,888.-
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
08-12 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
12-16 สิงหาคม 2561
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JAPAN โตเกียว พิงค์มอส 5วัน3คืน (240518)


THZ2-XJ-JP-9MAY-24MAY18

ID : 21131

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
โกเทมบะเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
ทุ่งดอกพิงค์มอส – ชินจุกุ - กรุงโตเกียว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900 - 26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 พฤษภาคม 61
ราคา 24,900.-
09 – 13 พฤษภาคม 61
11 – 15 พฤษภาคม 61
18 – 22 พฤษภาคม 61
ราคา 25,900.-
24 – 28 พฤษภาคม 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JJP15 JAPAN TOKYO 5D3N (010518)


THJ6-XJ-JP-4APR-1MAY18

ID : 21113

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900 - 44,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 เม.ย.61
ราคา 24,900.-
17-21 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
19-23 เม.ย.61
20-24 เม.ย.61
21-25 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
24-28 เม.ย.61
ราคา 28,900.-
04-08 เม.ย.61
05-09 เม.ย.61
06-10 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
25-29 เม.ย.61
26-30 เม.ย.61
ราคา 29,900.-
08-12 เม.ย.61
ราคา 30,900.-
07-11 เม.ย.61
ราคา 32,900.-
09-13 เม.ย.61
ราคา 33,900.-
14-18 เม.ย.61
ราคา 34,900.-
10-14 เม.ย.61
11-15 เม.ย.61
ราคา 39,900.-
28 เม.ย.-02 พ.ค.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
01-05 พ.ค.61
ราคา 44,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR83 Tokyo Osaka 5D3N (280518)


THB12-TR-JP-30APR-28MAY18

ID : 21220

ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ - มัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าเฮอัน - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า
ชินไชบาชิ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 May - 01 Jun 2018 
ราคา 25,900.-
21 - 25 May 2018 
ราคา 26,900.-
14 - 18 May 2018 
ราคา 27,900.-
30 Apr - 04 May 2018 
07 - 11 May 2018 
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 4D3N (040618)


THT18-XJ-JP-7MAY-4JUN18

ID : 21152

เมืองซาวาระ - วัดอาซากุสะ
โตเกียว สกายทรี - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจุกุ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 26,888 - 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 มิถุนายน 2561
ราคา 26,888.-
07-10 พฤษภาคม 2561
14-17 พฤษภาคม 2561
20-23  พฤษภาคม 2561
28-31 พฤษภาคม 2561
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS) (300518)


THS3-XJ-JP-20APR-30MAY18

ID : 20239

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ-นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พ.ค.61
25 – 29 พ.ค.61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
ราคา 39,900.-
9 – 13 พ.ค.61
ราคา 41,900.-
20 – 24 เม.ย.61
25 – 29 เม.ย.61
ราคา 42,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : CLXJKN544 OSAKA TAKAYAMA TOKYO (JAPAN ALPS) 5D4N (300518)


THS3-XJ-JP-20APR-30MAY18

ID : 19466

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งซาคาเอะ–นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พ.ค.61
25 – 29 พ.ค.61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
ราคา 39,900.-
9 – 13 พ.ค.61
ราคา 41,900.-
20 – 24 เม.ย.61
25 – 29 เม.ย.61
ราคา 42,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : GT-KIX XJ08 OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6 DAY 4 NIGHT (260518)


THG12-XJ-JP-12APR-26MAY18

ID : 20916

เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ
ออนเซน - ชมดอกชิบะซากุระ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 - 51,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-30 พ.ค. 2561
26-31 พ.ค. 2561
ราคา 39,999.-
16-21 เม.ย.61
17-22 เม.ย.61
18-23 เม.ย.61
19-24 เม.ย.61
20-25 เม.ย.61
21-26 เม.ย.61
22-27 เม.ย.61
23-28 เม.ย.61
24-29 เม.ย.61
25-30 เม.ย.61
26 เม.ย.-01 พ.ค.61
27 เม.ย.-02 พ.ค.61
28 เม.ย.-03 พ.ค.61
29 เม.ย.-04 พ.ค.61
30 เม.ย.-05 พ.ค.61
01-06 พ.ค.61
02-07 พ.ค.61
03-08 พ.ค.61
04-09 พ.ค. 2561
05-10 พ.ค. 2561
09-14 พ.ค. 2561
10-15 พ.ค. 2561
ราคา 43,999.-
15-20 เม.ย.61
ราคา 47,999.-
14-19 เม.ย.61 
ราคา 49,999.-
12-17 เม.ย.61 
13-18 เม.ย.61
ราคา 51,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก