Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZWUH4 อู่ฮั่น แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคำพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (091118)


THS3-CZ-CN-31OCT-9NOV18

ID : 23612

เมืองอู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง
หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง-สวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
เมืองอู่ฮั่น-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย-ถนนอาหารฮู่ปู้
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2561
6-9 พฤศจิกายน 2561
7-10 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,999.-
1-4 พฤศจิกายน 2561
2-5 พฤศจิกายน 2561
3-6 พฤศจิกายน 2561
8-11 พฤศจิกายน 2561
9-12 พฤศจิกายน 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1WUH-CZ002 GOLDEN WUHAN GINKGO 4 วัน 3 คืน (051118)


THG1-CZ-CN-30OCT-5NOV18

ID : 23760

อู่ฮั่น-เมืองซุยโจว-กิงโกะเปลี่ยนสี-เมืองเซียงหยาง
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง-ถนนคนเดิน
ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ CHINA HAN CITY ของจางอวี้โหมว
ถนนซีบู้เซียง-ถนนคนเดินเจียงฮั่น-วัดกุยหยวน
THE BUND WUHAN -ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 61
05-08 พ.ย. 61
ราคา 19,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เสิ่นหนงเจี้ย แหล่งโอโซนที่สมบรูณ์ที่สุดแห่งแดนมังกร 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23808

อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กำแพงเมืองจิงโจว (ด้านนอก)
อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน
สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ำตกสวรรค์
หอหมีแพนด้า-อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง
เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง
เสี่ยวหลงถัน-บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนน้ำ
ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย-วัดกุยหยวน – นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำ
THE BUND WUHAN – ถนนอาหาร 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ภูเขาบู๊ตึ๊ง ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ ถิ่นกำเนิดไท้เก็ก 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23820

อู่ฮั่น – จิงโจว – รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู – กำแพงเมืองจิงโจว 
พิพิธภัณฑ์จิงโจว – ชมวิวทะเลสาบ MOCHOU
ภูเขาอู่ตังซาน – เรียนมวยไทเก๊ก 1 ชั่วโมง
บู้ตึ้ง(อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า)
วิหารทอง – วังไท่เหอกง ไหว้เทพเจ้า
เสวี๋ยนอู่ (องค์ต้นกำเนิดตั๋วเหล่าเอี๊ยะ) ที่จินติ่ง
วังหนานเหยียนกง (ตำหนักผาใต้)-เซียงหยาง
เมืองโบราณเซียงหยาง – โรงถ่ายภาพยนต์ถังเฉา (China Tang City)
ถนนคนเดินเจียงฮั่น-วัดกุยหยวน – ทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินฉูฮั่น 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 26,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1WUH-CZ001 อู่ฮั่น แหล่งโอโซนมรกโลกเสิ่นหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน (191018)


THG1-CZ-CN-20JUL-19OCT18

ID : 22594

อู่ฮั่น-จิงโจว-ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว
รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-อำเภอชิงซาน
เสินหนงเจี้ย-อุทยานเสิ่นหนงติ่ง-(ป่าหิน แกรนด์แคนยอนเสิ่นหนง เสี่ยวหลงถัง)
อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า)-อุทยานเสิ่นหนงถัน
สวนแปะก๊วย-ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว)
อุทยานเขากวนเหมือน-พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ
อี๋ชาง-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู-THE BUND WUHAN
ถนนคนเดินเจียงฮั่น-วัดกุยหยวน
ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ค. 61
31 ส.ค. -  05 ก.ย. 61
19-24 ต.ค.61
ราคา 27,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก