Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC002 ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน 5 วัน 3 คืน (191218)


THG1-SC-CN-21SEP-19DEC18

ID : 23759

ชิงเต่า – พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว
ถนนพีฉ่าย-สวนเสี่ยวหยีซาน – ตลาดสินค้าท้องถิ่น
เมืองเว่ยฝ่าง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ (ชมกรรมวิธีการผลิตว่าว-กิจกรรมทดลองทำว่าวแบบ DIY) 
เว่ยฝั่ง – ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู –ถนนโบราณฝูหรง
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 ก.ย. 61
ราคา 22,888.-
12 – 16 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
ราคา 23,888.-
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
12 – 16 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC003 ชิงเต่า เขาไท่ซาน หาดสีแดงตงหยิง 5 วัน 3 คืน (121018)


THG1-SC-CN-21SEP-12OCT18

ID : 23765

ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว – ถนนพีฉ่าย – สวนเสี่ยวหยีซาน 
ตงหยิง – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห – หาดสีแดง
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน – เขตอนุรักษ์พันธ์นกอพยพ
จือป๋อ-เว่ยฝั่ง – ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 ก.ย.61
ราคา 23,888.-
12 – 16 ต.ค.61
ราคา 25,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC001 ชิงเต่า เขาไท่ซาน ชิงช้าสวรรค์เว่ยฝ่าง พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (191218)


THG1-SC-CN-12JUL-19DEC18

ID : 22569

ชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – สวนเสี่ยวหยี่ซาน – เมืองเว่ยฝ่าง
หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – หมู่บ้านโบราณโจวชุน
ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก–ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 ก.ค.61
ราคา 23,900.-
07 – 11 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
21 – 25 ก.ย. 61
12 – 16 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
ราคา 27,900.-
12 – 16 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHSCTAO1 ชิงเต่า ขาหมูเยอรมัน เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 4 คืน (081018)


THS3-SC-CN-1SEP-8OCT18

ID : 23600

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก)
เสี่ยวอี๋ซาน-เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยางพิพิธภัณฑ์ว่าว
เมืองจือโป-ย่านการค้าโบราณหมู่บ้านโจวชุน-จี่หนาน
ชมวิวกลางคืนน้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณควางโหวหลี
ทะเลสาบต้าหมิงหู-วัดหลิงเหยียน-ไท่อัน
ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า
จัตุรัส 54-ถนนแปดสาย
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-6 กันยายน 2561
8-13 ตุลาคม 2561
ราคา 25,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก