Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1TAO-SC004 ชิงเต่า เขาไท่ซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งจีน (เข้าชิงเต่า-ออกจี่หนาน) 5 วัน 3 คืน (060619)


THB15-SC-CN-16MAY-6JUN19

ID : 26827

ชิงเต่า-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
ผ่านชมจัตุรัส 54-ถนนปาต้ากวน
สะพานไม้ม่านปู้-ชมสะพานจ้านเฉียว
ชมวิวเสี่ยวหยี่ซาน-ตลาดสินค้าชิงเต่า
โรงเบียร์ชิงเต่า-เหวยฝาง-หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้
จือปือ-หมู่บ้านโบราณโจวชุน-พิพิธภัณฑ์ขนมปัง
ไท่อัน-เขาไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-น้ำพุเสือดำ-ถนนโบราณ
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค. 62
06-10 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHXWTAO6 ชิงเต่า ขนมตาล เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-XW-CN-5DEC18-27MAR19

ID : 25207

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน
พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน
เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี
บ่อน้ำพุเสือดำ-จี่หนาน-ไท่อาน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)
เวยฝั่ง-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-ถนนคนเดินไถ่ตง-จัตุรัส 54
ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ธันวาคม 2561
2-6  / 9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 มีนาคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : Symphony Eastern China จี่หนาน-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน (120419)


THM4-SC-CN-12MAR-12APR19

ID : 26139

จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง
บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง
ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)
จือปั๋ว-พิพิธภัณฑ์ม้าศึกจือปั๋ว-เว่ยฟาง-หยางเจียปู้
ชิงเต่า-โรงเบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง-ปาต้ากวาน
เขาปลาเล็ก-จัตุรัส 54-หาดชิงเต่า-จ้านเฉียว-จวนผู้ว่า
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 มีนาคม 2562
26 – 31 มีนาคม 2562
03 - 08 เมษายน 2562
ราคา 28,900.-
11 – 16 เมษายน 2562
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : WOW! Shandong 7 วัน 5 คืน (140519)


THM4-SC-CN-10APR-14MAY19

ID : 26138

ชิงเต่า-ปาต้ากวน-สวนจงซาน-จัตุรัส 54
พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง
สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์คาทอลิก
จวนผู้ว่า-เยี่ยนไถ-พิพิธภัณฑ์ไวท์จางหยู
พิพิธภัณฑ์นาฬิกา-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ
จือป๋อ-พิพิธภัณฑ์ม้าศึก-ไท่อัน
ไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ชวี่ฝู่
คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว
จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง
บ่อน้ำพุเสือดำ
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 30,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 16 เม.ย. 62 ราคา 32,900.-
14 – 20 พ.ค. 62 ราคา 30,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก