Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 2 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHXWTAO5 ชิงเต่า...ขนมกล้วย โรงงานเบียร์ เสี่ยวอี๋ซาน 4 วัน 3 คืน (240319)


THS3-XW-CN-2DEC18-24MAR19

ID : 25214

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-ถนนอาหารพี่ฉายย่วนโบสถ์ St. Emil
พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน- ช้อปปิ้งถนนไท่ตง
พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-เสี่ยวอี๋ซาน-โรงงานเบียร์
ถนนแปดสาย-วัดจ้านซาน-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61-มี.ค. 62  ราคาเริ่มต้น 19,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-12 ธันวาคม2561
23-26 ธันวาคม 2561
6-9 มกราคม 2562
13-16 มกราคม 2562
20-23 มกราคม 2562
27-30 มกราคม 2562
17-20 กุมภาพันธ์ 2562
24-27 กุมภาพันธ์ 2562
3-6 มีนาคม 2562
10-13 มีนาคม 2562
17-20 มีนาคม 2562
24-27 มีนาคม 2562
ราคา 19,999.-
2-5 ธันวาคม 2561
16-19 ธันวาคม 2561
ราคา 20,999.-
30 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHXWTAO6 ชิงเต่า ขนมตาล เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 5 วัน 4 คืน (270319)


THS3-XW-CN-5DEC18-27MAR19

ID : 25207

ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน
พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน
เวยฝั่ง-หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-จี่หนาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี
บ่อน้ำพุเสือดำ-จี่หนาน-ไท่อาน-ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)
เวยฝั่ง-โรงงานเบียร์ชิงเต่า-ถนนคนเดินไถ่ตง-จัตุรัส 54
ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ธันวาคม 2561
2-6  / 9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 มีนาคม 2562
ราคา 23,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก