Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CAN-CZ002 กวางเจา เซินเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (301218)


THG1-CZ-CN-30AUG-30DEC18

ID : 23752

กวางเจา - เมืองโบราณลีวาน - ซ่างเซี่ยจิ่ว
ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
เซินเจิ้น - ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก
หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดกวนอู
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 61
ราคา 9,900.-
14-16 ธ.ค. 61
ราคา 13,900.-
21-23 ต.ค. 61
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 14,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CAN-CZ001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (141018)


THG1-CZ-CN-14-17OCT18

ID : 23157

กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-เข้างานแฟร์เต็มวัน
เข้างานแฟร์ครึ่งวัน-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ล่องแม่น้ำจูเจียง
ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17 ตุลาคม 2561
ราคา 21,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CAN-TG001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (161018)


THG1-TG-CN-16-19OCT18

ID : 22560

กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-เข้างานแฟร์เต็มวัน
ล่องแม่น้ำจูเจียง-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ถนนอีเต๋อลู่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 ตุลาคม 2561
ราคา 22,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG02_CAN กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th 4 วัน 3 คืน (011118)


THM1-TG-CN-15OCT-1NOV18

ID : 22870

กวางเจา -ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
ร้านบัวหิมะ-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง-ร้านหยก-ถนนอิเต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 23,900.-
15-18 ตุลาคม 2561
16-19 ตุลาคม 2561
23-26 ตุลาคม 2561
24-27 ตุลาคม 2561
ราคา 29,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CAN-TG002 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (141018)


THG1-TG-CN-14-18OCT18

ID : 22561

กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-ดร.ซุนยัดเซ็นต์
วัดหัวหลินซื่อ-วัดลิ่วหรงซื่อ (ไทรหกต้น)
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-ล่องแม่น้ำจูเจียง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 ตุลาคม 2561
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : TG01_CAN กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th พักโรงแรม 5 ดาว ไม่เข้ารัฐบาล 4 วัน 3 คืน (011118)


THM1-TG-CN-15OCT-1NOV18

ID : 22868

กวางเจา - จัตุรัสฮวาเฉิง - ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th- ถนนปักกิ่ง
ช้อปปิ้งที่ TEE Mall-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เขาเหลียงฮัวซาน
ช้อปปิ้งอิเต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 พฤศจิกายน 2561
ราคา 31,900.-
15-18 ตุลาคม 2561
16-19 ตุลาคม 2561
23-26 ตุลาคม 2561
24-27 ตุลาคม 2561
ราคา 35,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก