Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N (210619)


THZ1-XJ-CN-27FEB-21JUN19

ID : 25265

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
02 – 06 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
07 - 11 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
07 – 11 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
01 – 05 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PVG07 T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY HO (301218)


THZ1-HO-CN-11OCT-30DEC18

ID : 23845

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนนานกิง-หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา 
สายการบิน : JUNEYAO AIRLINES (HO)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
14 – 18 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
18 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 15,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PVG04 T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ (281218)


THZ1-XJ-CN-13OCT-28DEC18

ID : 22732

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 ธันวาคม 2561
ราคา 14,999.-
22 - 26 ธันวาคม 2561
ราคา 15,999.-
13 - 17 ตุลาคม 2561
20 - 24 ตุลาคม 2561
06 - 10 ธันวาคม 2561
27 - 31 ธันวาคม 2561
ราคา 16,999.-
28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PVG-MU001 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก 5 วัน 3 คืน (291218)


THG1-MU-CN-1AUG-29DEC18

ID : 23177

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศาลาฝานกง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ซูโจว
จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)
หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
ถนนนานกิง – ชมกายกรรม ERA-วัดพระหยกขาว
ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU) / SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900-24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 -15 ส.ค.61
ราคา 16,900.-
01-05 ส.ค. 61
ราคา 18,900.-
02 – 06 ส.ค. 61
15 – 19 ส.ค. 61
02 – 06 พ.ย. 61
ราคา 19,900.-
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 
07 – 11 ก.ย. 61
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
07-11 พ.ย.61
09 – 13 พ.ย. 61
16 – 20 พ.ย. 61
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
12 – 16 ธ.ค.61 
ราคา 20,900.-
08 – 12 ส.ค. 61
17 – 21 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 
14 – 18 ก.ย. 61
21 – 25 ก.ย.61
07 – 11 ธ.ค. 61
21 – 25 ธ.ค.61
ราคา 21,900.-
18 – 22 ต.ค. 61 
25 – 29 ธ.ค. 61
ราคา 22,900.-
10 – 14 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-
29 ธ.ค.61–02 ม.ค.62
ราคา 24,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG01 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5D3N (230519)


THZ1-TG-CN-10JAN-23MAY19

ID : 25267

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านไข่มุก
หังโจว-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผ้าไหม-ร้านยาบัวหิมะ-ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 18,999.-
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
07 – 11 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 19,999.-
23 – 27 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
ราคา 24,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 32,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHA001 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (281218)


THS6-XJ-CN-11SEP-28DEC18

ID : 23491

มหานครเซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านยางพารา
ถนนโบราณหอฝั่งเจีย-หมู่บ้านใบชา-หมู่บ้านผ้าไหม-อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ไข่มุกน้ำจืด-ถนนกลางคืนฉงอาน
ซูโจว-วัดฉงหยวน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านยาบัวหิมะ-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-Starbucks Reserve Roastery
ชมวิวบนตึก Jinmao Tower-ตลาด 100 ปี-เฉินหวังเมี่ยว
ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 ตุลาคม 2561
28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคา 19,900.-
11 – 16 กันยายน 2561
13 – 18 พฤศจิกายน 2561
5 – 10 ธันวาคม 2561
18 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : โปรโมชั่น เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี หังโจว 6 วัน 4 คืน (281218)


THP14-XJ-CN-28DEC18-3JAN19

ID : 23796

เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - อู๋ซี
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว-พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ)
หังโจว – สวนใบชา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
โรงงานผ้าไหม – หาดไหว่ธาน-ถนนนานกิง
ตึกสตาร์บัค-ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ
ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHFMPVG5 เซี่ยงไฮ้...ยำปูม้า หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (291218)


THS3-FM-CN-22AUG-29DEC18

ID : 23589

เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หนิงปอ
เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM) / CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 สิงหาคม 2561
5-9 กันยายน 2561
21-25 / 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
ราคา 22,999.-
24-28 ตุลาคม 2561
ราคา 23,999.-
19-23 กันยายน 2561
5-9 ธันวาคม 2561
ราคา 24,999.-
17-21 ตุลาคม 2561
ราคา 25,999.-
28 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PVG-TG001 เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5 วัน 3 คืน (301218)


THG1-TG-CN-2AUG-30DEC18

ID : 23165

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย – อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)+ศาลาฝานกง
ล่องเรือหวงผู่-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – บุฟเฟต์นานาชาติ – ขึ้นหอไข่มุก – Starbucks reserve 
ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 ส.ค.61
ราคา 24,900.-
09 – 13 ส.ค.61
23 – 27 ส.ค.61
14 – 18 ก.ย.61
20 – 24 ก.ย.61
12 – 16 ต.ค.61
26 – 30 ต.ค.61
08 – 12 พ.ย.61
22 – 26 พ.ย.61
ราคา 25,900.-
20 – 24 ต.ค.61
27 พ.ย. – 01 ธ.ค 61
30 พ.ย. – 04 ธ.ค 61
21 – 25 ธ.ค. 61
ราคา 26,900.-
07 – 11 ธ.ค. 61
ราคา 27,900.-
27 – 31 ธ.ค. 61
ราคา 28,900.-
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคา 30,900.-
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 31,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี นมัสการพรใหญ่หลิงซาน 6 วัน 4 คืน (281218)


THP14-XJ-CN-28DEC18-3JAN19

ID : 23794

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ)
ตลาดถงอัน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สวนใบชา
ซีหูเทียนตี้ -ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม-ภูถ่อซาน-ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ
หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง  
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 27,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก