Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน (111218)


THG1-MU-CN-4SEP-11DEC18

ID : 22578

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
เมืองชวนจู่-ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่งหลี่
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 ธ.ค. 61
ราคา 19,900.-
06-10 พ.ย. 61
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 20,900.-
04-08 ก.ย. 61
11-15 ก.ย. 61
18-22 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
ราคา 24,900.-
16-20 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน (191218)


THP14-FD-CN-11OCT-19DEC18

ID : 23789

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ( รวมรถเหมา) 
จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี
เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก      
ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ-หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16, 13-18 ต.ค. 61
ราคา 23,999.-
14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 61
ราคา 22,999.-
22-27, 25-30 ต.ค. 61
ราคา 25,999.-
18-23, 20-25 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1HKTCTU-3U002 บินตรงภูเก็ต เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน (281218)


THG1-3U-CN-11OCT-28DEC18

ID : 23170

ภูเก็ต-เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ยโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เมืองเม่าเสี้ยน
เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนวีลู่
ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-05 ธ.ค. 61
ราคา 20,900.-
11-15 ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ธาราแห่งสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ต้ากู่ ปิงชวน 6 วัน 4 คืน (201218)


THP14-MU-CN-10OCT-20DEC18

ID : 23805

เฉิงตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า)
ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-27,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
9-14, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
6-11, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SH3UCTU17 จิ่วจ้ายโกว ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (211218)


THS3-3U-CN-9NOV-21DEC18

ID : 23611

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เม่าเสี้ยน-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พฤศจิกายน 2561
14-19 ธันวาคม 2561
21-26 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
9-14 พฤศจิกายน 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (141218)


THG1-TG-CN-26JUL-14DEC18

ID : 23168

เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
เมืองชวนจู่-ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย. 61
14-19 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
02-07 พ.ย. 61
03-08 พ.ย. 61
ราคา 26,900.-
26-31 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 27,900.-
24-29 ส.ค. 61
ราคา 28,900.-
07-12 ก.ย. 61
14-19 ก.ย. 61
ราคา 29,900.-
30 ต.ค.-04 พ.ย. 61
ราคา 32,900.-
13-18 ต.ค. 61
16-21 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 37,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก