Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 2 รายการ

ทัวร์เกาหลีเหนือ เที่ยวเกาหลีเหนือ
เริ่มต้น .-

ทัวร์เกาหลีเหนือ : SHXWSHEFNJ1 เกาหลีเหนือ ไก่ภูเขาไฟ เปิดมุมมองใหม่ กรุงเปียงยาง เสิ่นหยาง 7 วัน 5 คืน (161018)


THS3-XW-CN-16-22OCT18

ID : 23596

เสิ่นหยาง-เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
เส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ-วัดผู่เศียร
ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ
ชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่-อนุสาวรีย์มันซูเด
มันยองเด-สถานีรถไฟใต้ดิน-ชมด้านนอกประตูชัย
อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้-ร้านของที่ระลึก
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง-เมืองเปิ่นซี
ถ้ำน้ำเปิ่นซี-ถนนจงเจีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-22 ตุลาคม 2561
ราคา 47,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHCZSHEFNJ1 เกาหลีเหนือ ไก่ตุ๋นโสม เสิ่นหยาง เปียงยาง 7 วัน 5 คืน (211018)


THS3-CZ-CN-21-27OCT18

ID : 23471

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
เมืองเปิ่นซี-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
เส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เรือสอดแนมอเมริกัน
อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร-เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ
วัดผู่เศียร-ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและ-เกาหลีเหนือ
ชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่-อนุสาวรีย์มันซูเด-มันยองเด
สถานีรถไฟใต้ดิน-ชมด้านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้
ร้านของที่ระลึก-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนจงเจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-27 ตุลาคม 2561
ราคา 49,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก