Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-8L001 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (240818)


THG1-8L-CN-1JUL-24AUG18

ID : 22587

เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง-ต้าหลี่
ผ่านชม เจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี 
เมืองโบราณจงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง
ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSIONLIJIANG  อุทยานน้ำหยก
วัดหยวนทง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01- 06 ก.ค.61
ราคา 19,900.-
25-30 ก.ค.61
08-13 ส.ค.61
24-29 ส.ค.61
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน (191018)


THC4-MU-CN-11JUL-19OCT18

ID : 21944

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,899 - 25,899  บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กันยายน 2561
12 - 16 กันยายน 2561
ราคา 20,899.-
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
ราคา 21,899.-
19 - 23 ตุลาคม 2561
ราคา 25,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG003 คุนหมิง ลี่เจียง Blue Moon Valley 4 วัน 3 คืน (201018)


THS6-FD-CN-20-23OCT18

ID : 22997

คุนหมิง  - ต้าหลี่-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
Blue Moon Valley -  ร้านสาหร่าย  - เมืองโบราณลี่เจียง
บัวหิมะ  -  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-23 ตุลาคม 2561
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (291218)


THS6-FD-CN-9AUG-29DEC18

ID : 22996

คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม   -  ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
สาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก  -ร้านใบชา
บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 ส.ค. – 13 ส.ค.61
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXKMG-MU001 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา 6 วัน 5 คืน (051218)


THG1-MU-CN-25JUL-5DEC18

ID : 22590

เชียงใหม่ - คุนหมิง – เมืองฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ร้านหยก-ร้านยางพารา
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 ต.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
ราคา 24,900.-
25-30 ก.ค. 61
08-13 ส.ค. 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L001 คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6 วัน 5 คืน (181018)


THG1-8L-CN-18JUL-18OCT18

ID : 22562

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-10 ก.ย. 61
06-11 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
13-18 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
20-25 ก.ย. 61
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61
ราคา 24,900.-
18-23 ก.ค. 61
19-24 ก.ค. 61
29 ส.ค.  -  03 ก.ย. 61
30 ส.ค.  -  04 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
25-30 ก.ค. 61
26-31 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61
10-15 ต.ค. 61
11-16 ต.ค. 61
17-22 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
22-27 ส.ค. 61
23-28 ส.ค. 61
ราคา 29,900.-
08-13 ส.ค. 61
09-14 ส.ค. 61
ราคา 30,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (201018)


THG1-TG-CN-4JUL-20OCT18

ID : 22580

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 ก.ย. 61
19-23 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
04-08 ก.ค.  61
18-22 ก.ค. 61
22-26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 
ราคา 27,900.-
26-30 ก.ค. 61
09-13 ส.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
20-24 ต.ค. 61
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง เห็ดหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (250718)


THS3-MU-CN-12MAY-25JUL18

ID : 21538

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว
เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-แชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16, 26-30พฤษภาคม 2561
10-14 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย.-04 ก.ค.61
25-29 กรกฎาคม 2561
ราคา 27,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (291218)


THS6-FD-CN-29DEC18-3JAN19

ID : 22995

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า )
ร้านใบชา  -  วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION-อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ
สาหร่ายเกลียวทอง-บัวหิมะ  - วัดหยวนทง
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 28,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-TG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (271018)


THG1-TG-CN-13JUL-27OCT18

ID : 22566

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง
ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-19 ก.ย. 61
ราคา 29,900.-
13-18 ก.ค. 61
20-25 ก.ค. 61
03-08 ส.ค. 61
26-31 ต.ค. 61
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
ราคา 31,900.-
08-13 ส.ค. 61
17-22 ส.ค. 61
10-15 ต.ค. 61
13-18 ต.ค. 61
19-24 ต.ค. 61
20-25 ต.ค. 61
ราคา 32,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก