Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-KMG TG01 คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน (190918)


THG12-TG-CN-26MAY-19SEP18

ID : 21525

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว
อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านบัวหิมะ
ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก - SHOPPING
ร้านชา-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,991-26,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-30  พ.ค.61
ราคา 21,991.-
04-08 ก.ค. 61
18-22  ก.ค. 61
22-26 ส.ค. 61
29 ส.ค. -02 ก.ย. 61
05-09 ก.ย. 61
19-23 ก.ย. 61
ราคา 24,991.-
26-30 ก.ค. 61
09-13  ส.ค. 61
ราคา 26,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5วัน4คืน (291218)


THS6-FD-CN-26MAY-29DEC18

ID : 21740

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก  - ร้านใบชา
บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก - ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 23,900 - 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561
ราคา 23,900.-
9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561 
ราคา 24,900.-
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.  2562
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง...ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (150618)


THS3-MU-CN-10MAY-15JUN18

ID : 21549

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่
วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 / 23-27 พฤษภาคม 2561
7-11 / 15-19 มิถุนายน 2561
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ลี่เจียง...ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260618)


THS3-MU-CN-22MAY-26JUN18

ID : 21545

คุนหมิง-ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
ช่องแคบเสือกระโดด-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,799 บาท 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-27 พฤษภาคม 2561
5-10 / 19-24 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 
ราคา 25,799.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : คุนหมิง เห็ดหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (250718)


THS3-MU-CN-12MAY-25JUL18

ID : 21538

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว
เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-แชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16, 26-30พฤษภาคม 2561
10-14 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย.-04 ก.ค.61
25-29 กรกฎาคม 2561
ราคา 27,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (291218)


THS6-FD-CN-29DEC18-3JAN19

ID : 21724

คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์  -  แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า )-ร้านใบชา
วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION
อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ  - สาหร่ายเกลียวทอง
บัวหิมะ  - วัดหยวนทง -  ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62
ราคา 28,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก