Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSXIYXW03 ซีอาน เกี๊ยวซ่า กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (221018)


THC4-XW-CN-30JUL-22OCT18

ID : 22695

ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอนยางพารา-ลั่วหยาง
เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เมืองหลิงเป่า
เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม
ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม
โชว์ราชวงศ์ถัง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,899-22,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
10-14 กันยายน 2561
ราคา 18,899.-
22-26 ตุลาคม 2561
ราคา 22,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรงสู่ ซีอาน 5 วัน 3 คืน (221018)


THP14-XW-CN-3SEP-22OCT18

ID : 23817

ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
การแสดงกังฟู – ถ้ำผาหลงเหมิน(รวมรถราง)
ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน - เมืองหลิงเป่า
สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง
จัตรัสกลองหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-7, 10-14, 17-21 , 24-28 ก.ย. 61
ราคา 19,999.-
8-12,15-19, 22-26 ต.ค. 61
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : 8L23 ซีอาน ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง สัมผัสมรดกโลก ทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินจีน 6 วัน 5 คืน (210319)


THM1-8L-CN-1NOV18-21MAR19

ID : 24193

เจิ้งโจว-เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู
เมืองลั่วหยาง –ร้านผ้าไหม- ศาลเทพเจ้ากวนอู-ถ้ำหลงเหมิน
ร้านกระเบื้อง3สี- เมืองซานเหมินเสีย – ซีอาน
กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านยางพารา
ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง 
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 , 08 -13 , 10-15 พฤศจิกายน 2561
ราคา 20,999.-
17-22, 24-29 พฤศจิกายน 2561
01-06 ธันวาคม 2561
08-13, 15-20, 22-27 ธันวาคม 2561
10-15 ,19-24 มกราคม 2562
14-19 กุมภาพันธ์ 2562
23-28 กุมภาพันธ์ 2562
02-07,09-14,16-21 มีนาคม 2562
21-26 มีนาคม 2562
ราคา 23,999.-
29 ธันวาคม 2561- 02 มกราคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : บินตรงสู่ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน (181018)


THP14-XW-CN-6SEP-18OCT18

ID : 23818

ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู
ถ้ำผาหลงเหมิน(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน
เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง – จัตรัสกลองหอระฆัง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน-วัดลามะ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินอิสลาม
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-11, 13-18, 20-25 ก.ย.61
27 ก.ย.-2 ต.ค. 61
ราคา 20,999.-
18-23 ต.ค. 61
ราคา 24,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-XW001 ซุปเปอร์ซีอาน กองทหารจิ๋นซี 6 วัน 4 คืน (270918)


THG1-XW-CN-30AUG-27SEP18

ID : 23764

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู-ถ้ำหลงเหมิน – วัดม้าขาว
ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถอุทยาน)
วัดลามะ – โชว์ราชวงศถัง-กำแพงเมืองโบราณซีอาน
เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง
ถนนมุสลิม
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 11 ก.ย. 61
13-18 ก.ย. 61
20 – 25 ก.ย. 61
ราคา 22,900.-
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
27 ก.ย. - 02 ต.ค.61
ราคา 23,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : เจาะลึกซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน (111018)


THP14-FD-CN-12SEP-11OCT18

ID : 23815

ซีอาน – เจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง
ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – อารามเส้าหลิน
ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน
ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า-หลินถง
กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี
จัตุรัสหอระฆัง หอกลอง-ถนนคนเดินอิสลาม
โชว์ราชวงศ์ถัง-กำแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
วัดลามะ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17, 13-18, 15-10 ก.ย. 61
ราคา 23,999.-
11-16 ต.ค. 61
ราคา 26,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHXWXIY4 ซีอาน หมูมะนาว ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน (181018)


THS3-XW-CN-23AUG-18OCT18

ID : 23387

ซีอาน-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู
ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)
ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ
จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง
ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 สิงหาคม 2561
ราคา 24,999.-
13-18 / 20-25 กันยายน 2561
27 กันยายน-2 ตุลาคม 2561
ราคา 26,999.-
18-23 ตุลาคม 2561
ราคา 30,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXXIY-3U001 บินตรง เชียงใหม่ ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน (251218)


THG1-3U-CN-18SEP-25DEC18

ID : 23175

เชียงใหม่-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สุสานทหารม้าจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า)
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เมืองเติ้งฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)
โชว์กังฟู-ป่าเจดีย์-ศาลเจ้ากวนอู-วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า)
โชว์ราขวงศ์ถัง-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง-กำแพงเมืองซีอาน
พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถราง+IMAX)
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 พ.ย.61
04-08 ธ.ค. 61
25-29 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
18-22 ก.ย. 61
16-20 ต.ค. 61
23-27 ต.ค. 61
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD002 ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (291218)


THG1-FD-CN-7NOV-29DEC18

ID : 22567

ซีอาน – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
จัตุรัสหอกลอง – ถนนมุสลิม – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง
วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์-เจียวโจว
อุทยานหยุนไถซาน – ซินหมี่-ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน
ศาลกวนอู ลั่วหยาง – ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง
โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900-32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 11 พ.ย.61
24 – 28 พ.ย.61
ราคา 27,900.-
02 – 06 ธ.ค.61
ราคา 28,900.-
06 – 10 ธ.ค.61
ราคา 29,900.-
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 32,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-FD001 ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (191018)


THG1-FD-CN-9AUG-19OCT18

ID : 23150

ซีอาน – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง
ลั่วหยาง-วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงกังฟู
ป่าเจดีย์-เจียวโจว – อุทยานหยุนไถซาน
ซินหมี่-ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน – ศาลกวนอู
โชว์ราชวงศ์ถัง-จัตุรัสหอกลอง – ถนนมุสลิม
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900-33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 ก.ย.61 ราคา 27,900.-
22 – 26 ส.ค.61 ราคา 28,900.-
09 – 13 ส.ค.61 ราคา 30,900.-
19-23 ต.ค.61 ราคา 31,900.-
26 – 30 ก.ย.61 ราคา 33,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1XIY-CZ001 ซีอาน เจาะเวลาหาจิ๋นซี วัดถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (281218)


THG1-CZ-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23754

ซีอาน-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถอุทยาน)
จัตุรัสหอกลอง + หอระฆัง – โชว์ราชวงศ์ถัง 
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – วัดลามะ 
ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)
เติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) – ป่าเจดีย์
โชว์กังฟุ – เจิ้งโจว – อิสระช็อปปิ้ง จัตุรัส 27 
พิพิธภัณฑ์เหอหนาน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 35,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก