Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSCSXWE06 จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (220918)


THC4-WE-CN-9AUG-22SEP18

ID : 22700

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง 
จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้าสะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-ร้านหยก
ร้านใบชา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,899-18,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 29 สิงหาคม 2561
08 - 12 กันยายน 2561
22 - 26 กันยายน 2561
ราคา 14,899.-
09 - 13 สิงหาคม 2561
ราคา 18,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD001 สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THG1-FD-CN-4JUL-17OCT18

ID : 22493

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก
ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 ก.ย. 61
ราคา 15,900.-
19-23 ก.ย. 61
ราคา 16,900.-
04-08 ก.ค. 61
11-15 ก.ค. 61
18-22 ก.ค. 61
22-26 ส.ค. 61
29 ส.ค.-02 ก.ย. 61
12-16 ก.ย. 61
ราคา 17,900.-
17-21 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
27-31 ก.ค. 61
03-07 ต.ค. 61
10-14 ต.ค. 61
11-15 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXCSX-FD001 บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (201018)


THG1-FD-CN-26JUL-20OCT18

ID : 22607

เชียงใหม่-ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินปูซี-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
ภาพวาดทราย-หนังตะลุง-ร้านหยก
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำเทียนเหมินต้ง
ร้านชา-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่
ถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
26-30 ก.ค. 61
08-13 ส.ค. 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE001 ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (260918)


THG1-WE-CN-4JUL-26SEP18

ID : 22588

ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง)
ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-09 ก.ค. 61
11-16 ก.ค. 61
18-23 ก.ค. 61
01-06 ส.ค. 61
15-20 ส.ค. 61
22-27 ส.ค. 61
29 ส.ค.-03 ก.ย. 61
05-10 ก.ย. 61
12-17 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
ราคา 21,900.-
08-13 ส.ค. 61
26 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคา 25,900.-
25-30 ก.ค. 61
ราคา 27,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-CZ001 มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (121018)


THG1-CZ-CN-20JUL-12OCT18

ID : 22601

ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือถัวเจียง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์หยก
ล่องเรือเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ)
ศูนย์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ค. 61
03-08 ส.ค. 61
24-29 ส.ค. 61
07-12 ก.ย. 61
21-26 ก.ย. 61
05-10 ต.ค. 61
12-17 ต.ค. 61
ราคา 23,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก