Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSDYGCZ02 จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม 3 วัน 2 คืน (301218)


THC4-CZ-CN-30NOV-30DEC18

ID : 24638

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,899-16,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
20-22 ธันวาคม 2561
ราคา 13,899.-
30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
ราคา 16,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-FD-CN-2NOV-31DEC18

ID : 23751

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
12-16 ธ.ค. 61
14-18 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
02-06 พ.ย. 61
09-13 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
ราคา 19,888.-
01-05 ธ.ค. 61
07-11 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
05-09 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
06-10 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N BY FD (311218)


THZ1-FD-CN-1NOV-31DEC18

ID : 24084

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
13 – 18 ธันวาคม 2561
20 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
01 – 06 ธันวาคม 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62
ราคา 27,999.-
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1DYG-CZ001 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-CZ-CN-29OCT-31DEC18

ID : 24555

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ถนนคนเดินซีปู้-สวนวัฒนธรรมถู่เจีย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ภาพวาดทราย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61
ราคา 20,888.-
06-10 พ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61
ราคา 21,888.-
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 26,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE007 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (301218)


THG1-WE-CN-26SEP-30DEC18

ID : 23747

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ต.ค.-05 พ.ย. 61
07-12 พ.ย. 61
ราคา 20,888.-
14-19 พ.ย. 61
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
17-22 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 23,888.-
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
ราคา 24,888.-
10-15 ต.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
26-31 ธ.ค. 61
ราคา 28,888.-
29 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE009 สุดคุ้ม 3 มรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว 6 วัน 5 คืน (301218)


THG1-WE-CN-24OCT-30DEC18

ID : 24552

ฉางซา-ฉางเต๋อ-เมืองถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)-เมืองถงเหริน
เมืองฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-29 ต.ค.61
21-26 พ.ย.61
19-24 ธ.ค.61
ราคา 21,888.-
30 ธ.ค.61- 04 ม.ค.62
ราคา 26,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก