Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD001 สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THG1-FD-CN-5SEP-17OCT18

ID : 23750

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 ก.ย. 61
ราคา 15,900.-
19-23 ก.ย. 61
ราคา 16,900.-
12-16 ก.ย. 61
ราคา 17,900.-
17-21 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
03-07 ต.ค. 61
10-14 ต.ค. 61
11-15 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-FD-CN-2NOV-31DEC18

ID : 23751

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 พ.ย. 61
21-25 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61
12-16 ธ.ค. 61
14-18 ธ.ค. 61
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
02-06 พ.ย. 61
09-13 พ.ย. 61
14-18 พ.ย. 61
16-20 พ.ย. 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61
ราคา 19,888.-
01-05 ธ.ค. 61
07-11 ธ.ค. 61
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
05-09 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
06-10 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 28,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD005 จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THG1-FD-CN-19SEP-17OCT18

ID : 23745

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ก.ย. 61
ราคา 18,888.-
17-21 ต.ค. 61
ราคา 20,888.-
10-14 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
ราคา 22,888.-
03-07 ต.ค. 61
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N BY FD (311218)


THZ1-FD-CN-1NOV-31DEC18

ID : 24084

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 06 พฤศจิกายน 2561
08 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 20 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61
13 – 18 ธันวาคม 2561
20 – 25 ธันวาคม 2561
26 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 19,999.-
01 – 06 ธันวาคม 2561
06 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 21,999.-
05 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 23,999.-
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62
ราคา 27,999.-
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (171018)


THP14-FD-CN-10-17OCT18

ID : 23797

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง
บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองหงส์-ฟ่งหวง
จางเจี้ยเจี้ย – สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก
ชมโชว์หนังตะลุง – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 16-20, 17-21 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-WE007 เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (301218)


THG1-WE-CN-26SEP-30DEC18

ID : 23747

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-30,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ต.ค.-05 พ.ย. 61
07-12 พ.ย. 61
ราคา 20,888.-
14-19 พ.ย. 61
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
19-24 ธ.ค. 61
ราคา 22,888.-
17-22 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
ราคา 23,888.-
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
ราคา 24,888.-
10-15 ต.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
26-31 ธ.ค. 61
ราคา 28,888.-
29 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 30,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECSX9 จางเจียเจี้ย หมูกระทะ เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน (250918)


THS3-WE-CN-28AUG-25SEP18

ID : 23502

ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง
ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย
ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 
11-16 / 25-30 กันยายน 2561
ราคา 20,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก