Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE006 SAVE PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (211218)


THG1-WE-CN-1SEP-21DEC18

ID : 23763

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 ก.ย. 61
ราคา 12,900.-
02-04 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
ราคา 13,900.-
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
ราคา 14,900.-
26-28 ต.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 15,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE001 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (211218)


THG1-WE-CN-29JUN-21DEC18

ID : 22591

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
อุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคา 15,900.-
06-08 ก.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
26-28 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 17,900.-
26-28 ก.ค. 61
13-15 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหานครฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (191218)


THP14-FD-CN-6SEP-19DEC18

ID : 23821

ฉงชิ่ง – อู่หลง - ภูเขานางฟ้า – เมืองหิมะนางฟ้า
ชมน้ำแข็งแกะสลัก ( ไม่รวมค่าเล่นเสก็ต 120 หยวนต่อท่าน )
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์)
สุ้ยหนิง – วัดกว่างเต๋อ – ผ้าไหม – วัดเหวินซู 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – บัวหิมะ – ร้านหยก
วัดเจ้าเจี่ย-ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม (ด้านนอก)  
หงหย้าต้ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
ราคา 16,999.-
6-11, 8-13, 13-18, 15-20 ก.ย. 61
ราคา 17,999.-
14-19, 15-20, 16-21, 25-30 ต.ค.61
ราคา 19,999.-
11-16, 13-18 ต.ค. 61
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE002 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน (311218)


THG1-WE-CN-1AUG-31DEC18

ID : 23167

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
ราคา 23,900.-
01-05 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
02-06 ธ.ค. 61
27-31 ธ.ค. 61
ราคา 25,900.-
08-12 ส.ค. 61
19-23 ต.ค. 61
30 ธ.ค. 61 -03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : มหานครฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (281218)


THP14-FD-CN-28DEC18-2JAN19

ID : 23792

ฉงชิ่ง – ถ้ำฝูหยง (ขึ้น-ลงกระเช้า)
เมืองอู่หลง-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) 
เมืองโบราณฉือชี่โข่ว – หงหย้าต้ง
ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง-ต้าจู๋
แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)
ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
ศาลาประชาคม (ด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 23,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก