Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG FD03 SHOCK PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (220918)


THG12-FD-CN-11MAY-22SEP18

ID : 21414

ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ระเบียงกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ร้านยางพารา-หงหยาต้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,991-13,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
ราคา 8,991.-
11-13 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
22-24  มิถุนายน 2561
25-27 สิงหาคม 2561
06-08 กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 13,991.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (200618)


THS3-WE-CN-9MAY-20JUN18

ID : 21547

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09-13 พฤษภาคม 2561
06-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 21,999.-
25-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 25,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GT-CKG WE03 ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง 5 วัน 4 คืน (191018)


THG12-WE-CN-16MAY-19OCT18

ID : 21526

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,991-24,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 พ.ค. 61
23-27 พ.ค. 61
13-17 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
ราคา 22,991.-
11-15 ก.ค. 61
01-05 ส.ค. 61
22-26 ส.ค. 61
ราคา 23,991.-
25-29 ก.ค. 61
08-12 ส.ค. 61
12-16 ก.ย. 61
26-30 ก.ย. 61
19-23 ต.ค. 61
ราคา 24,991.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก