Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 3 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECKG9 ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (260619)


THS3-WE-CN-6MAR-26JUN19

ID : 26526

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ต้าจู๋
เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-10 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
ราคา 19,999.-
3-7 พฤษภาคม 2562
8-12 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562 
7-11 มิถุนายน 2562 
21-25 มิถุนายน 2562 
26-30 มิถุนายน 2562 
ราคา 20,999.-
20-24 มีนาคม 2562
22-26 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
29 มีนาคม-2 เมษายน 2562
17-21 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
24-28 เมษายน 2562
26-30 เมษายน 2562
ราคา 22,999.-
3-7 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
5-9 เมษายน 2562 
10-14 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
11-15 เมษายน 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE009 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (260619)


THG1-WE-CN-16JAN-26JUN19

ID : 25165

ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยงต้ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
ราคา 20,888.-
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
01-05 มี.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
ราคา 21,888.-
02-06 พ.ค. 62
08-12 พ.ค. 62
14-18 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
21-25 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
05-09 เม.ย. 62
24-28 เม.ย. 62
26-30 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-
10-14 เม.ย. 62
ราคา 29,888.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
14-18 เม.ย. 62
ราคา 31,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE010 ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก 5 วัน 4 คืน (120619)


THG1-WE-CN-23JAN-12JUN19

ID : 25166

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง-เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว
ว่านเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-27 ม.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
02-06 เม.ย. 62
08-12 พ.ค. 62
17-21 พ.ค. 62
12-16 มิ.ย. 62 
ราคา 23,888.-
13-17 เม.ย. 62
ราคา 32,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก