Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (230219)


THP14-FD-CN-12JAN-23FEB19

ID : 25562

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน
สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน-ภาพวาดหินทราย
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ – ฉางเต๋อ – ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
วัดไคฟู
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15, 13-16, 19-22 ม.ค. 62
23-26 ก.พ. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (120519)


THP14-FD-CN-8MAR-12MAY19

ID : 25560

ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-แกรนด์แคนย่อน
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย-ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-11, 9-12, 23-26 มี.ค. 62
30 มี.ค.-2 เม.ย. 62
31 มี.ค.-3 เม.ย. 62  
3-6, 11-14, 12-15 พ.ค. 62
ราคา 11,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSCSXWE09 จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู 4 วัน 3 คืน (250119)


THC4-WE-CN-21DEC18-25JAN19

ID : 25378

ฉางซา-ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899-13,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 ธันวาคม 2561
ราคา 12,899.-
18-21 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
ราคา 13,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (040519)


THP14-FD-CN-10JAN-4MAY19

ID : 25565

ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง
ถนน SHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์-ฟ่งหวง – จางเจี้ยเจี้ย
สะพานอ่ายจ้าย – เทียนเหมินซาน - (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน
ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน – ร้านใบชา
พิพิธภัณฑ์หวังหม่าตุย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 , 17-21 ม.ค. 62
21-25 ก.พ., 28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
1-5 , 6-10 มี.ค. 62
ราคา 15,999.-
14-18 , 15-19 , 16-20 มี.ค.62
21-25 , 27-31 , 28 มี.ค.-1 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
4-8 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD004 จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (200319)


THG1-FD-CN-19DEC18-20MAR19

ID : 25160

ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ธ.ค. 61
ราคา 18,888.-
21-25 ธ.ค. 61
16-20 ม.ค. 62
23-27 ม.ค. 62
20-24 ก.พ. 62
06-10 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
ราคา 19,888.-
26-30 ธ.ค. 61
ราคา 21,888.-
30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
ราคา 25,888.-
28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
ราคา 27,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : SHWECSX6 เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (230119)


THS3-WE-CN-12DEC18-23JAN19

ID : 25202

ฉางซา-อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง
อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย
ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-อุทยานเทียนเยี่ยน
ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง
อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่
สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน
กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
ฉางเต๋อ-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 / 19-24 ธันวาคม 2561
16-21 / 23-28 มกราคม 2562
ราคา 21,999.-
28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 30,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก