Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI08 SOUTH ISLAND 7D5N MFM+FOX (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26169

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ 
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 / 12 – 18 เม.ย.62
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI05 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26167

ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ
ชมทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีคฟาร์ม
ชมการตัดขนแกะ-นั่งกระเช้ากอนโดล่า
บุฟเฟต์บนยอดเขาบ็อบส์พีค-ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
แอชเบอร์ตัน-ไคร้สท์เชิร์ช
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI06 SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26165

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ-แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
แซลม่อน ฟาร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI07 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26164

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เมษายน 2562
12 - 18 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Holiday New Zealand Tour 7 Days (110419)


THB2-SQ-NZ-11-17APR19

ID : 25851

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ดะนีดิน
ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์
ชมกระโดดบันจี้และเรือเร็วเจ็ตโบ๊ต
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาชมเมืองพร้อมทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์-แวะแซลม่อนฟาร์ม-เทคาโป
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 เมษายน 2562
ราคา 92,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (110419)


THB2-TG-NZ-11-18APR19

ID : 25853

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์
ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18 เมษายน 2562
ราคา 119,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (090419)


THB2-TG-NZ-9-17APR19

ID : 25854

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า
ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้
เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 124,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 -17  เมษายน 2562
ราคา 124,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (180519)


THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19

ID : 25505

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 127,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-27 ม.ค. 62
16-24 ก.พ. 62
16-24 มี.ค. 62
13-21 เม.ย. 62
27 เม.ย. 5 พ.ค. 62
4-12 พ.ค. 62
11-19 พ.ค. 62
18-26 พ.ค. 62
ราคา 127,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (140619)


THN1-TG-NZ-12APR-14JUN19

ID : 26618

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ-Arrowtown
ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World
ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine
ไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900-132,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 20 เมษายน 2562
ราคา 132,900.-
17 – 25 พฤษภาคม 2562
14 – 22 มิถุนายน 2562
ราคา 129,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (240419)


THE9-TG-NZ-11-24APR19

ID : 25219

อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม
ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค-นั่งรถไฟ Taieri Railway
ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท
แอร์โร่ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก
ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป
แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 20 เม.ย.62
24 เม.ย. – 3 พ.ค.62
ราคา 139,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก