Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 8 รายการ

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6 DAYS 3 NIGHTS (210919)


THJ6-MH-NZ-17MAY-21SEP19

ID : 26315

อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้าไวโตโม่-ถนนควีนสตรีทมอลล์
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 47,999-49,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-22 พฤษภาคม 2562
22-27 พฤษภาคม 2562
19-24 มิถุนายน 2562
22-27 มิถุนายน 2562
20-25 สิงหาคม 2562
21-26 กันยายน 2562
ราคา 47,999.-
12-17 กรกฎาคม 2562
25-30 กรกฎาคม 2562
10-15 สิงหาคม 2562
11-16 สิงหาคม 2562
ราคา 49,999.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน (200619)


THN1-TG-NZ-11APR-20JUN19

ID : 26619

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ทะเลสาบโรโตรัว – ฮังกิ ดินเนอร์
Rainbow Spring ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ
น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – หมู่บ้านฮอบบิตัน
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่-Mt. Eden
Parnell Village-ช้อปปิ้งคาสิโน  Sky City
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 79,900-81,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 16, 18 - 23 เมษายน 2562
ราคา 81,900.-
16 - 21, 23 - 28 พฤษภาคม 2562   
6 – 11, 20 - 25 มิถุนายน 2562
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI09 NORTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-NZ-11-18APR19

ID : 26173

อ๊อคแลนด์-เมืองแฮมิลตัน-หมู่บ้านฮอบบิท
โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี
รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี
ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต – อโกรโดม
ชมการตัดขนแกะ –  เรนโบว์ สปริง - เทาโป
น้ำตกฮูก้า-ถ้ำหนอนเรืองแสง – เขาอีเดน
ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
สกายทาวเวอร์ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 17 , 12 - 18 เม.ย.62
ราคา 79,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Highlight New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน (110419)


THB2-TG-NZ-11-18APR19

ID : 25853

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น
ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์
ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18 เมษายน 2562
ราคา 119,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Grand Tour New Zealand North & South เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (090419)


THB2-TG-NZ-9-17APR19

ID : 25854

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-ไคร้สท์เชิร์ช
แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า
ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้
เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 124,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 -17  เมษายน 2562
ราคา 124,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน (180519)


THD3-TG-NZ-19JAN-18MAY19

ID : 25505

โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว-อะโกรโดมฟาร์ม
เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไครส์เชิร์ช
รถไฟสายทรานส์อัลไพน์-อาเธอร์พาสส์
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 127,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-27 ม.ค. 62
16-24 ก.พ. 62
16-24 มี.ค. 62
13-21 เม.ย. 62
27 เม.ย. 5 พ.ค. 62
4-12 พ.ค. 62
11-19 พ.ค. 62
18-26 พ.ค. 62
ราคา 127,000.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ89TG นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะเหนือ & เกาะใต้ 9 วัน (140619)


THN1-TG-NZ-12APR-14JUN19

ID : 26618

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อโกรโดม ฟาร์ม-ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก
ทไวเซิล – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟ TSS
กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ-Arrowtown
ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World
ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine
ไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900-132,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 20 เมษายน 2562
ราคา 132,900.-
17 – 25 พฤษภาคม 2562
14 – 22 มิถุนายน 2562
ราคา 129,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น .-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (240419)


THE9-TG-NZ-11-24APR19

ID : 25219

อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม
ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค-นั่งรถไฟ Taieri Railway
ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท
แอร์โร่ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก
ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน – เทคาโป
แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 20 เม.ย.62
24 เม.ย. – 3 พ.ค.62
ราคา 139,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก