Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS (120419)


THB2-TG-AU-12-17APR19

ID : 25778

เมลเบิร์น – สวนฟิตรอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
เกรทโอเชี่ยนโร้ด-พอร์ตแคมเบลล์
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-สวนสัตว์พื้นเมือง
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 58,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS (270319)


THB2-TG-AU-23JAN-27MAR19

ID : 25493

เมลเบิร์น-สวนฟิตรอย-ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,900-60,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 มกราคม 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 60,900.-
27 - 31 มีนาคม 2562
ราคา 58,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (100419)


THB2-TG-AU-10-18APR19

ID : 25775

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 เมษายน 2562
ราคา 70,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6D4N (260319)


THB2-TG-AU-16JAN-26MAR19

ID : 25494

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 70,900-74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16- 21 มกราคม 2562
20- 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 74,900.-
26 -31 มีนาคม 2562
ราคา 70,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก