Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 7 รายการ

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : GO3MEL-BI001 AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลีย บรูไน 6 วัน 4 คืน (080619)


THG1-BI-AU-23FEB-8JUN19

ID : 25843

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles-รถไฟจักรไอน้ำ
สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค
ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น-ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์
บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil  Bolkiah
พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 39,888-45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-28 ก.พ. 62
23-28 มี.ค. 62
ราคา 39,888.-
27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
18-23 พ.ค. 62
08-13 มิ.ย. 62
ราคา 39,900.-
25-30 พ.ค. 62
ราคา 41,900.-
06-11, 13-18 เม.ย. 62
ราคา 45,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS (120419)


THB2-TG-AU-12-17APR19

ID : 25778

เมลเบิร์น – สวนฟิตรอย – ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
เกรทโอเชี่ยนโร้ด-พอร์ตแคมเบลล์
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-สวนสัตว์พื้นเมือง
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 เมษายน 2562
ราคา 58,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS (270319)


THB2-TG-AU-23JAN-27MAR19

ID : 25493

เมลเบิร์น-สวนฟิตรอย-ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,900-60,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 27 มกราคม 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 60,900.-
27 - 31 มีนาคม 2562
ราคา 58,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน (200619)


THN1-TG-AU-12APR-20JUN19

ID : 26629

เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy
เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
เกรทโอเชี่ยนโร้ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 60,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16, 26 - 30 เมษายน 2562
ราคา 62,900.-
16 - 20, 23 - 27 พฤษภาคม 2562
6 – 10, 20 - 24 มิถุนายน 2562
ราคา 60,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (100419)


THB2-TG-AU-10-18APR19

ID : 25775

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 เมษายน 2562
ราคา 70,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6D4N (260319)


THB2-TG-AU-16JAN-26MAR19

ID : 25494

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ-ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 70,900-74,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16- 21 มกราคม 2562
20- 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 74,900.-
26 -31 มีนาคม 2562
ราคา 70,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น .-

ทัวร์ออสเตรเลีย : AUSSIE03 SYDNEY-MELBOURNE 7 DAYS 5 NIGHTS (110419)


THG6-TG-AU-11-17APR19

ID : 26172

ซิดนีย์ –  หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อิสระช้อปปิ้งไชน่าทาวน์-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด พร้อม นั่งกระเช้า
FAITHERDALE WILDLIFE PARK
เมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน
ดันดีนอง – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย-จีลอง
เกรทโอเชี่ยนโร้ท - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชม TWELVE APOSTLES
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 17 เม.ย.62
ราคา 77,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก