Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE05 CI มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน (250918)


THB11-CI-TW-9AUG-25SEP18

ID : 22425

เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ-โดมแห่งแสง
พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง
ตลาดกลางคืนไถจง-วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง-ร้านขนมพายสัปปะรด
ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 ส.ค.61-13 ส.ค.61
25 ก.ย.61-29 ก.ย.61
ราคา 24,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N (101018)


THZ1-CI-TW-30MAY-10OCT18

ID : 21840

ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง
ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light
แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.61
13 – 17 มิถุนายน 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
ราคา 25,900.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N (080818)


THZ1-CI-TW-24MAY-8AUG18

ID : 21272

DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 18 มิถุนายน 2561
ราคา 25,900.-
24 – 29 พฤษภาคม 2561
25 – 30 กรกฎาคม 2561
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 27,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPERSTAR 5D4N (020818)


THA7-CI-TW-19JUL-2AUG18

ID : 22982

เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD
วัดฝอกวงซัน-เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน)
เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018
ถ่ายรูป Monument marking the Tropic Of Cancer
แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน
เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ)
ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM
ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 JUL 18
26 – 30 JUL 18 
2 – 6 AUG 18 
ราคา 27,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE11 AMAZING TAIWAN 6D5N BY TG (080818)


THZ1-TG-TW-25JUL-8AUG18

ID : 21836

ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่-วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT
ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง-ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,777-31,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 31,777.-
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 29,777.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก