Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19

ID : 25080

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 ม.ค 62
9-10 มี.ค 62
23-24 มี.ค 62
30-31 มี.ค 62
ราคา 7,999.-
22-23 ธ.ค 61
18-19 ก.พ 62
4-5 พ.ค 62
18-19 พ.ค 62
25-26 พ.ค 62
ราคา 8,555.-
6-7 เม.ย 62
ราคา 9,555.-
9 – 10 ธ.ค 61
ราคา 9,999.-
29 – 30 ธ.ค 61
30 – 31 ธ.ค 61
31ธ.ค – 1ม.ค 62
13-14 เม.ย 62
14-15 เม.ย 62
15-16 เม.ย 62
ราคา 10,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (301219)


THS6-FD-KH-6APR-30DEC19

ID : 26752

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม –   นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดพระพรหมรัตน์-ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 9 มิถุนายน 2562  
28 – 30 มิถุนายน 2562  
ราคา 10,900.-
13 – 15 กันยายน 2562
ราคา 11,900.-
10 – 12 พฤษภาคม 2562
19 – 21 พฤษภาคม 2562
4 – 6 ตุลาคม 2562 
8 – 10 พฤศจิกายน 2562
ราคา 12,900.-
1 – 3 พฤษภาคม 2562
18 – 20 พฤษภาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562 
15 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 15 ตุลาคม 2562
22 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
 6 – 8 เมษายน 2562
12 – 14  เมษายน 2562
13 – 15  เมษายน 2562
14 - 16  เมษายน 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 กรกฎาคม 2562
10 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 14 ตุลาคม 2562 
5 – 7 ธันวาคม 2562
10 – 12 ธันวาคม 2562
28 – 30  ธันวาคม 2562
ราคา 14,900.-
30 ธันวาคม 2562 –1 มกราคม 2563
ราคา 17,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (260419)


THB11-FD-KH-1FEB-26APR19

ID : 26065

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต 
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 ก.พ.62-03 ก.พ.62
08 ก.พ.62-10 ก.พ.62
15 ก.พ.62-17 ก.พ.62
22 ก.พ.62-24 ก.พ.62
01 มี.ค.62-03 มี.ค.62
08 มี.ค.62-10 มี.ค.62
15 มี.ค.62-17 มี.ค.62
22 มี.ค.62-24 มี.ค.62
29 มี.ค.62-31 มี.ค.62
05 เม.ย.62-07 เม.ย.62
26 เม.ย.62-28 เม.ย.62
ราคา 10,900.-
10 เม.ย.62-12 เม.ย.62
11 เม.ย.62-13 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
12 เม.ย.62-14 เม.ย.62
13 เม.ย.62-15 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-FD002 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (300319)


THG1-FD-CN-2FEB-30MAR19

ID : 25804

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-03 กุมภาพันธ์ 62
16-17 กุมภาพันธ์ 62
ราคา 12,888.-
02-03 มีนาคม 62
30-31 มีนาคม 62
ราคา 11,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP FD002 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน 1คืน (300319)


THG1-FD-KH-2FEB-30MAR19

ID : 25181

เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ-ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น  11,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-03  มีนาคม  62
วันที่ 30-31  มีนาคม  62
ราคา 11,888.-
วันที่ 02-03 กุมภาพันธ์  62
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  62
ราคา 12,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG002 ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (300319)


THG1-PG-KH-26JAN-30MAR19

ID : 25048

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 มกราคม 2562
02-03 กุมภาพันธ์ 2562
09-10 กุมภาพันธ์ 2562
02-03 มีนาคม 2562
16-17 มีนาคม 2562
30-31 มีนาคม 2562
ราคา 12,888.-
23-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 13,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : PNH001 พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (301219)


THS6-FD-KH-6APR-30DEC19

ID : 26751

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม – เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พฤษภาคม 2562
19 – 21 พฤษภาคม 2562
28 – 30  มิถุนายน 2562 
13 – 15 กันยายน 2562
4 – 6 ตุลาคม 2562 
8 – 10 พฤศจิกายน 2562
ราคา 12,900.-
1 – 3 พฤษภาคม 2562
18 – 20 พฤษภาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562 
15 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 15 ตุลาคม 2562
22 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
 6 – 8 เมษายน 2562
12 – 14  เมษายน 2562
13 – 15  เมษายน 2562
14 - 16  เมษายน 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 กรกฎาคม 2562 
10 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 14 ตุลาคม 2562 
5 – 7 ธันวาคม 2562
10 – 12 ธันวาคม 2562
28 – 30  ธันวาคม 2562
ราคา 14,900.-
30 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 17,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (270419)


THG1-FD-KH-2FEB-27APR19

ID : 26080

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 ก.พ.62 04 ก.พ.62
ราคา 12,900.-
09 ก.พ.62-11 ก.พ.62
23 ก.พ.62-25 ก.พ.62
02 มี.ค.62-04 มี.ค.62
09 มี.ค.62-11 มี.ค.62
16 มี.ค.62-18 มี.ค.62
23 มี.ค.62-25 มี.ค.62
30 มี.ค.62-01 เม.ย.62
27 เม.ย.62-29 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
16 ก.พ.62-18 ก.พ.62
06 เม.ย.62-08 เม.ย.62
12 เม.ย.62-14 เม.ย.62
13 เม.ย.62-15 เม.ย.62
14 เม.ย.62-16 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : LQ01 พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน (280319)


THM1-LQ-KH-29DEC18-28MAR19

ID : 25543

เสียมเรียบ - พระองค์เจ็ก พระองค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ
นครวัด – นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
โชว์ Rosana Broadway - พนมเปญ-พระบรมราชวัง
วัดพระแก้ว - เรือนจำตวลแสลง-วัดพนม – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : LANMEI AIRLINES (LQ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
07-10, 14-17, 21-24 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
16-19 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG003 ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-PG-KH-19JAN-29MAR19

ID : 25050

พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 มกราคม 2562
02-04 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 กุมภาพันธ์ 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
ราคา 15,888.-
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก