Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 11 รายการ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19

ID : 25080

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 ม.ค 62
9-10 มี.ค 62
23-24 มี.ค 62
30-31 มี.ค 62
ราคา 7,999.-
22-23 ธ.ค 61
18-19 ก.พ 62
4-5 พ.ค 62
18-19 พ.ค 62
25-26 พ.ค 62
ราคา 8,555.-
6-7 เม.ย 62
ราคา 9,555.-
9 – 10 ธ.ค 61
ราคา 9,999.-
29 – 30 ธ.ค 61
30 – 31 ธ.ค 61
31ธ.ค – 1ม.ค 62
13-14 เม.ย 62
14-15 เม.ย 62
15-16 เม.ย 62
ราคา 10,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : Cambodia นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (311218)


THA7-WE-KH-27JUL-31DEC18

ID : 22644

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)-วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี
นครธม-ตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 26 ส.ค.61
7 – 8 ก.ย.61
15 – 16 ก.ย.61
29 – 30 ก.ย.61
3 – 4 พ.ย.61
17 – 18  พ.ย.61
24 – 25 พ.ย.61
ราคา 7,999.-
27 - 28 ก.ค.61
28 - 29 ก.ค.61
29 - 30 ก.ค.61
11 - 12 ส.ค.61
12 – 13 ส.ค.61
13 – 14 ต.ค.61
14 – 15 ต.ค.61
20 – 21 ต.ค.61
8 – 9 ธ.ค.61
9 – 10 ธ.ค.61
22 – 23 ธ.ค.61
29 – 30 ธ.ค.61
30 – 31 ธ.ค.61
ราคา 8,999.-
31 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
ราคา 9,999.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : REP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน (311218)


THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18

ID : 19270

เสียมราฐ-ล่องเรือโตเลนสาป-ระบำอัปสรา
เมืองพระนคร(นครธม)-ปราสาทบายน-ปาบวน
พิมานอากาศ-ปราสาทพระขรรค์-นาคพัน
ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันเตียเสรย์
ปราสาทตาพรหม-ช้อปปิ้งตลาดปชาจ๊ะ-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,500-12,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคา 12,300.- / ท่าน
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคา 10,200.- / ท่าน
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคา 8,900.- / ท่าน
เดินทาง 8-10 ท่าน ราคา 8,500.- / ท่าน
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : WE01 กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน ซุปตาร์ ซัวซะไดย (311218)


THT18-WE-KH-14OCT-31DEC18

ID : 23695

สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)
วัดเพรียพรหมรัตน์ – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
บันทายสรี – นครธม –   ตาพรหม – นครวัด 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,555-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 21 ตุลาคม 2561
3 – 4 พฤศจิกายน 2561
17 – 18 พฤศจิกายน 2561
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 8,555.-
14 – 15 ตุลาคม 2561
29 – 30 ธันวาคม 2561
30 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
ราคา 10,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (250119)


THB11-FD-KH-17AUG18-25JAN19

ID : 23405

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด
ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 10,900.-
5 ต.ค.61-7 ต.ค.61
13 ต.ค.61-15 ต.ค.61
19 ต.ค.61-21 ต.ค.61
26 ต.ค.61-28 ต.ค.61
2 พ.ย.61-4 พ.ย.61
9 พ.ย.61-11 พ.ย.61
16 พ.ย.61-18 พ.ย.61
23 พ.ย.61-25 พ.ย.61
ราคา 11,900.-
30 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
ราคา 12,900.-
29 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP FD002 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน 1คืน (300319)


THG1-FD-KH-2FEB-30MAR19

ID : 25181

เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ-ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น  11,888-12,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-03  มีนาคม  62
วันที่ 30-31  มีนาคม  62
ราคา 11,888.-
วันที่ 02-03 กุมภาพันธ์  62
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  62
ราคา 12,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (260119)


THB11-FD-KH-15SEP18-26JAN19

ID : 23900

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน-ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม-นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 ก.ย.61-17 ก.ย.61
22 ก.ย.61-24 ก.ย.61
29 ก.ย.61-01 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
6 ต.ค.61-8 ต.ค.61
27 ต.ค.61-29 ต.ค.61
3 พ.ย.61-5 พ.ย.61
10 พ.ย.61-12 พ.ย.61
17 พ.ย.61-19 พ.ย.61
24 พ.ย.61-26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61-3 ธ.ค.61
2 ธ.ค.61-4 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
12 ม.ค.62-14 ม.ค.62
19 ม.ค.62-21 ม.ค.62
26 ม.ค.62-28 ม.ค.62
ราคา 12,900.-
13 ต.ค.61-15 ต.ค.61
20 ต.ค.61-22 ต.ค.61
8 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-11 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
5 ม.ค.62-7 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG001 กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (311218)


THG1-PG-KH-25AUG-31DEC18

ID : 23519

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-26 สิงหาคม 61
ราคา 11,900.-
06-07 ตุลาคม 61
03-04 พฤศจิกายน 61
10-11 พฤศจิกายน 61
17-18 พฤศจิกายน 61
24-25 พฤศจิกายน 61
01-02 ธันวาคม 61
15-16 ธันวาคม 61
22-23 ธันวาคม 61
ราคา 12,900.-
20-21 ตุลาคม 61
ราคา 14,900.-
08-09 ธันวาคม 61
09-10 ธันวาคม 61
ราคา 15,900.-
29-30 ธันวาคม 61
30-31 ธันวาคม 61
31 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG002 ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (300319)


THG1-PG-KH-26JAN-30MAR19

ID : 25048

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 มกราคม 2562
02-03 กุมภาพันธ์ 2562
09-10 กุมภาพันธ์ 2562
02-03 มีนาคม 2562
16-17 มีนาคม 2562
30-31 มีนาคม 2562
ราคา 12,888.-
23-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 13,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG001 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (311218)


THG1-PG-KH-25AUG-31DEC18

ID : 23520

พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม
คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม-เสียมเรียบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี
นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 กันยายน-01 ตุลาคม 61
ราคา 13,900.-
25-27 สิงหาคม 61
31 สิงหาคม-02 กันยายน 61
ราคา 14,900.-
05-07 ตุลาคม 61
02-04 พฤศจิกายน 61
03-05 พฤศจิกายน 61
09-11 พฤศจิกายน 61
10-12 พฤศจิกายน 61
16-18 พฤศจิกายน 61
17-19พฤศจิกายน 61
23-25 พฤศจิกายน 61
24-26 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 61
01-03 ธันวาคม 61
07-09 ธันวาคม 61
14-16 ธันวาคม 61
15-17 ธันวาคม 61
21-23 ธันวาคม 61
22-24 ธันวาคม 61
ราคา 15,900.-
08-10 ธันวาคม 61
28-30 ธันวาคม 61
ราคา 17,900.-
29-31 ธันวาคม 61
30 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62
31 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น .-

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG003 ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290319)


THG1-PG-KH-19JAN-29MAR19

ID : 25050

พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-21 มกราคม 2562
02-04 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 กุมภาพันธ์ 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
08-10 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
ราคา 15,888.-
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก