Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (130319)


THZ2-MM-JP-22NOV18-13MAR19

ID : 24964

โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน-ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก
จูราอุมิอควาเรียม-อเมริกันวิลเลจ 
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 มีนาคม 2562
ราคา 18,900.-
09 – 12 มกราคม 2562
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 19,900.-
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 มกราคม 2562
23 – 26 มกราคม 2562
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 16 มีนาคม 2562
ราคา 20,900.-
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 21,900.-
02 – 05 ธันวาคม 2561
ราคา 22,900.-
07 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 23,900.-
27 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 26,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZHOK02 SNOW WINTER IN HOKKAIDO 5D 3N (181218)


THZ1-XJ-JP-7DEC-18DEC18

ID : 25274

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ
สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - อิออน - ซัปโปโร
อุทยานโมอาย - ขอพรพระอะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
ราคา 25,999.-
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 26,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZHOK01 SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D 3N (260319)


THZ1-XJ-JP-8JAN-26MAR19

ID : 25275

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง
โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 มกราคม 2562
ราคา 26,999.-
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาภันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
19 -23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
26 - 30 มีนาคม 2562
ราคา 28,999.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 30,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HNJW1 NEW YEAR IN OKINAWA 5 วัน 4 คืน (291218)


THH2-WE-JP-29DEC18-2JAN19

ID : 25121

หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน-ผามันซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเต็น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - เกาะโคริ – ปราสาทชูริโจ
โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – โรงกลั่นสุราอาวาโมริ
ถนนโคะคุไซ-ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา
อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 37,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น .-

ทัวร์ญี่ปุ่น : HNJW2 ฉลองปีใหม่ โอกินาว่า 5 วัน 4 คืน (291218)


THH2-WE-JP-29DEC18-2JAN19

ID : 24561

หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน-ผามันซะโมะ
ร้านโอกาชิ โกเต็น -  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
เกาะโคริ-ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์
ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – โรงกลั่นสุราอาวาโมริ
ถนนโคะคุไซ-ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา
อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562
ราคา 42,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก