Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 4 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3WAW-EK002 โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน (240519)


THG1-EK-EU-28FEB-24MAY19

ID : 25430

วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า – ป้อมวอร์ซอ 
เชสโตโชวา – คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า
ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์วรอตสวัฟ –  เมืองวรอตสวัฟ  
ปราก – ปราสาทแห่งปราก – สะพานชาร์ล 
คาร์โรวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท
เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 53,900-58,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ.-9 มี.ค. 62
14-23 มี.ค. 62
ราคา 53,900.-
26 เม.ย.-5 พ.ค. 62
10-19 พ.ค.62
24 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
ราคา 58,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : 10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ (300419)


THE9-AY-EU-10-30APR19

ID : 25243

กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน
วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา  
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน
วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-78,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย.-9 พ.ค.62
ราคา 75,900.-
10-19 เม.ย.62
ราคา 78,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน (150719)


THG16-OS-EU-11MAY-15JUL19

ID : 25404

วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์
โตรุน – รอตสวาฟ-ปราสาทมาลบอร์ก
เชสโตโชวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ
ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่
เหมืองเกลือวิลิซก้า – ยอดเขากูบาวุฟก้า
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 78,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-20 พฤษภาคม 2562
01-10 มิถุนายน 2562
15-24 กรกฎาคม 2562
ราคา 78,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASTERN EUROPE & POLAND 11 DAYS (170519)


THD3-TG-EU-18JAN-17MAY19

ID : 25521

เวียนนา - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานูบ
หมู่บ้านเซนเทนเดอร์-วิเซกราด
เอสตาร์กอม-คราคูฟ-ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา
เหมืองเกลือวิลิซก้า-วอร์ซอ
พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก
สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 87,000-98,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 25 ก.พ. 62
ราคา 87,000.-
17 - 27 พ.ค. 62
ราคา 89,000.-
18 - 28 ม.ค. 62
25 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
1 - 11 ก.พ. 62
8 - 18 ก.พ. 62
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
1 - 11 มี.ค. 62
8 - 18 มี.ค. 62
15 - 25 มี.ค. 62
ราคา 92,000.-
26 เม.ย. - 6 พ.ค. 62
3 - 13 พ.ค. 62
10 - 20 พ.ค. 62
ราคา 94,000.-
5 - 15 เม.ย. 62
10 - 20 เม.ย. 62
ราคา 98,000.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก