Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Superb Poland โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน (011218)


THV3-QR-EU-29SEP-1DEC18

ID : 22094

วอร์ซอ-คราคูฟ-ออสวิซิม
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
พอซนาน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,300-43,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย.-6 ต.ค.61
13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61
27 ต.ค.-3 พ.ย.61
ราคา 42,900.-
3-10 พ.ย.61
ราคา 41,300.-
1-8 ธ.ค.61
ราคา 43,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3KRK-AY002 POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (181118)


THG1-AY-EU-29SEP-18NOV18

ID : 22789

เฮลซิงกิ-คราคูฟ-เชสโตโชวา-ป้อมปราการ Barbacan
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์ วิทช -วรอตสวัฟ-ปราก
ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าเลท
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 47,900-50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-12, 18-26 พ.ย.61
ราคา 47,900.-
29 ก.ย.-7 ต.ค. 61 
13-21, 22-30 ต.ค. 61
ราคา 50,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3KRK-AY003 POLAND CZECH โปแลนด์ เชก 8 วัน 5 คืน (221118)


THG1-AY-EU-1SEP-22NOV18

ID : 23134

คราคูฟ – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์ วิทช
เบอร์โน – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก
ปราก – ปราสาทปราก-วรอตสวัฟ – พอสนัน
วอร์ซอ
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18, 22-29 พ.ย. 61
ราคา 48,900.-
1-8 ก.ย.61
15-22 ต.ค.61
ราคา 49,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3KRK-AY001 MONO POLAND 8 วัน 5 คืน (221118)


THG1-AY-EU-1SEP-22NOV18

ID : 22843

คราคูฟ – เชสโตโชวา-เหมืองเกลือเวียลิซก้า
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์-วรอตสวัฟ
พอสนัน – โทรุน-กดังสค์-ปราสาทมาลบอร์ก
วอร์ซอ
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18, 22-29 พ.ย.61
ราคา 48,900.-
1-8, 10-17 ก.ย. 61
1-8, 15-22 ต.ค. 61
ราคา 49,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3WAW-EK001 โปแลนด์-เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (221018)


THG1-EK-EU-1-22OCT18

ID : 23096

วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า
ป้อมวอร์ซอ-เชสโตโชวา-คราคูฟ - เหมืองเกลือเวียลีซก้า
ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์วรอตสวัฟ  -  เมืองวรอตสวัฟ
ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล
เชสกี้ ครุมลอฟ – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-9, 22-30 ต.ค.61
ราคา 52,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SIRI24 Austria–Poland–Hungary-Germany 10 Days (121018)


THS15-TG-EU-22JUN-12OCT18

ID : 21623

เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์-คาโตวิซ
วอร์ซอ-พระราชวังหลวง-กรากุฟ
ปราสาทหลวงเววิล-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ - กราซ-ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 82,000-87,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-23 ก.ย. 61
ราคา 82,000.-
22 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
27 ก.ค.-5 ส.ค. 61
10-19 ส.ค. 61
ราคา 85,000.-
12-21 ต.ค. 61
ราคา 87,000.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก