Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 21 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (291218)


THC9-EK-EU-4NOV-29DEC18

ID : 24782

มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค
หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900-50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-10 / 14-20 พ.ย. 61
29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61
5-11 ธ.ค. 61
ราคา 40,900.-
26 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
28 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62
ราคา 50,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : MUC08 DELIGHT EAST EUROPE 8D5N BY SQ (301218)


THZ1-SQ-EU-29AUG-30DEC18

ID : 22390

เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาท นอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ-เมืองวาดุซ-ปราสาทวาดุซ
มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล-หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ
เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ -  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์
เมืองลินเดา - ศาลาว่าการเมืองเก่า-เมืองอินกอลสตัทท์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,888-56,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 25 พฤศจิกายน 2561
ราคา 49,888.-
29 ส.ค. - 05 ก.ย.61
16 - 23 กันยายน 2561
14 - 21 ตุลาคม 2561
ราคา 52,888.-
02 - 09 ธันวาคม 2561
ราคา 53,888.-
21 - 28 ตุลาคม 2561
ราคา 54,888.-
30 ธ.ค. - 06 ม.ค.62
ราคา 56,888.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0307P เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสฯ 7 วัน (201118)


THW6-TG-EU-7-20NOV18

ID : 24631

มิวนิค – ALLIANZ ARENA – โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตัดซ์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
โรเซนไฮม์ - อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ-วาดุส
ทิทิเช่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ - ซุก - ลูเซิร์น
ซูริค  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-13 / 20-26 พ.ย.61
ราคา 49,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0508M เยอรมนี-สวิสฯ 8 วัน (190319)


THW6-EY-EU-19JAN-19MAR19

ID : 24614

มิวนิค - การ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น - นั่งกระเช้าขึ้นเขาซุกสปิตเซ่
ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
ทิทิเซ่ - กอลมาร์ - ริโบว์วิล – ริคเวีย - น้ำตกไรน์
สไตส์ อัม ไรน์-ซุก – ลูเซิร์น - นั่งกระเช้าขึ้นแซทเทล
ฮอกสตุกลี่  - ซูริค
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-26 ม.ค. // 06-13 ก.พ.62
13-20 ก.พ. // 19-26 มี.ค.62
ราคา 52,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0308M ยุโรปแอลป์ 8 วัน (จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (240319)


THW6-QR-EU-29NOV18-24MAR19

ID : 24622

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น-ฮัลสตัดซ์  
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น
ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,900-59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พ.ย.-06 ธ.ค.61
ราคา 57,900.-
03-10 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
16-23 ม.ค.//22-29 ม.ค.62
06-13 ก.พ.//12-19 ก.พ.62
21-28 ก.พ.//01-08 มี.ค.62
10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.62
21-28 มี.ค.//24-31 มี.ค. 62
ราคา 55,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3MUC-TG009 La Petite France And Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (210319)


THG1-TG-EU-26DEC18-21MAR19

ID : 24422

มิวนิค – BMW Welt - จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น
ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ)
ไฟร์บวร์ก – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ
เมืองซุก - แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส 
ลูเซิร์น
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,888-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17, 24-31 ม.ค. 62
21-28 ก.พ. 62
7-14, 21-28 มี.ค. 62
ราคา 59,888.-
26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG009 เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (240319)


THG1-TG-EU-30NOV18-24MAR19

ID : 24476

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สตราสบูร์ก
ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ
เมืองซุก - ดิจอง-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
5-12 ก.พ. 62
3-10, 24-31 มี.ค. 62
ราคา 64,999.-
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (200319)


THG1-TG-EU-9DEC18-20MAR19

ID : 24474

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
ฮัลสตัท – มิวนิค-ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู
ไฟร์บวร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ซูก
ลูเซิร์น – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-18, 16-25 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
8-17, 20-29 มี.ค. 62
ราคา 63,900.-
30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (271218)


THB12-EY-EU-25JUN-27DEC18

ID : 21213

ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา
มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 - 72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 Jun - 02 Jul 2018 
05 - 12 Jul 2018 
19 - 26 Jul 2018 
12 - 19 Sep 2018 
26 Sep - 03 Oct 2018 
10 - 17 Oct 2018 
07 - 14 Nov 2018 
21 - 28 Nov 2018 
07 - 14 Dec 2018 
ราคา 59,900.-
27 Dec 2018 - 03 Jan 2019 
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (220319)


THG1-TG-EU-21NOV18-22MAR19

ID : 24455

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน
เขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น – เมืองซุก - ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 62,900-87,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-30 พ.ย., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61
20-29 ธ.ค. 61
ราคา 62,900.-
17-26 ม.ค. 62
6-15 ก.พ. 62
2-11, 22-31 มี.ค. 62
ราคา 69,999.-
27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62
ราคา 87,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG008 FEEL GOOD HOLIDAY ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (231218)


THG1-TG-EU-11OCT-23DEC18

ID : 24441

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท - SKY WALK-ฟุสเซ่น – ป่าดำ
ล่องเรือป่าดำ - ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
มิลาน – เวนิส – เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า-โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 62,900-72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-24 พ.ย., 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 61
6-15 ธ.ค.61
ราคา 62,900.-
23 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62
ราคา 66,900.-
11-20, 18-27 ต.ค. 61
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (070319)


THG1-TG-EU-15NOV18-7MAR19

ID : 24414

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน – เวนิส
เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
โรม – วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 63,900-79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15-24 พ.ย. 61
ราคา 63,900.-
7-16 ก.พ. 62
7-16 มี.ค. 62
ราคา 69,888.-
23 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG018 East And West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (200319)


THG1-TG-EU-8-20MAR19

ID : 24452

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – มิวนิค – ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ
เมืองซุก - ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
ลูกาโน่ – Outlet – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 66,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-17, 20-29 มี.ค.62
ราคา 66,888.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG GERMANY-SWITZERLAND (201218)


THW5-TG-EU-18SEP-20DEC18

ID : 22398

มิวนิค-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น
ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ– เอททัล-ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก- สะพานไม้ชาเปล
ช้อปปิ้งย่าน CHAPEL BRIDGE-กรินเดอวาลด์
เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ทะเลสาบเบรียนซ์ - แกรนด์โฮเต็ลกีสบาค-เมืองอินเทอร์ลาเคน
ฮาร์เดอร์คูลม์-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ฟาลล์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 68,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-25 ก.ย.61
13-20 พ.ย.61
4-11 , 18-25 ธ.ค.61
20-27 ธ.ค.61
ราคา 68,991.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG15 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน (301218)


THG10-QR-EU-9OCT-30DEC18

ID : 24186

แฟรงค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  - ฟุสเซ่น
โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์  – อินส์บรุค
วังหลังคาทองคำ-ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชมอนุสาวรีย์สิงโต
อินเทอร์ลาเค่น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี–ดิจอง-แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช
ประตูชัย-หอไอเฟล-พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,555-79,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 16  ตุลาคม 2561
4 – 11 ธันวาคม 2561
ราคา 69,555.-
29 ธ.ค.61-5 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-6 ม.ค.62
ราคา 79,555.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0308J ยุโรปแอลป์ 8 วัน (จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ (291218)


THW6-TG-EU-29DEC18-5JAN19

ID : 24602

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์
ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์  ซอลส์เบิร์ก-Designer Outlet Salzburg
เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์
หลังคาทองคำ - ลิกเทนสไตน์-อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ล่องเรือทิทิเซ่
ไฟร์บรูก -  แฟรงค์เฟิร์ต 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-05 ม.ค.62
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : 8 วัน ยุโรปไฮไลท์ (271218)


THE9-TG-EU-11OCT-27DEC18

ID : 23999

เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟ เอาท์เลต – เมลค์
ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นวูลฟ์กัง
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก-มิวนิค – ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่
อินช์บรูค – สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิล์ด – วาดุซ
ซังท์กาลเลิน – วินเธอร์ทูร – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 72,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-18 ต.ค. / 18-25 ต.ค.61
20-27 พ.ย./ 22-29 พ.ย./ 1-8 ธ.ค.61
ราคา 72,900.-
27 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : 8 วัน ออสเตรีย–เชค-เยอรมัน–สวิส (271218)


THE9-TG-EU-27DEC18-3JAN19

ID : 23993

เวียนนา – ช้อปปิ้งปานดอล์ฟ เอาท์เลต
ปราก – เชสกี้คลุมลอฟ – พาสเซา – มิวนิค  
ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่ – ซังท์กาลเลิน – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
ราคา 73,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0309M เยอรมัน-สวิสฯ (จุงเฟรา) 9 วัน (271218)


THW6-TG-EU-18OCT-27DEC18

ID : 24609

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – สำนักสงฆ์แห่ง เอททัล
ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ – ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เฟริดริชซาเฟิน
เกาะดอกไม้ไมเนา – คอนสแตนท์-น้ำตกไรน์
ซูริค - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอร์ลาเค่น - Harder Kulm
กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ล่องเรือทะเลสาบธูน
ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 87,900-99,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-21 พ.ย.61
ราคา 87,900.-
18-26 ต.ค.61
ราคา 95,900.-
27 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
ราคา 99,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GGEU07 GERMANY-FRANCE-SWISS 9 วัน 6 คืน (171218)


THG2-TG-JP-21JUL-17DEC18

ID : 23005

เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองเทียร์
เมืองสตราสบูร์ก – จัตุรัสเกลแบร์ – มหาวิหารสตราสบูร์ก
เมืองกอลมาร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – เมืองริคเวียร์
หมู่บ้านไกเซอร์สแบรก์-เมืองไฟร์บวร์ก อิม ไบนส์เกา (เยอรมนี)
เมืองทิทิเซ่-ทะเลสาบทิทิเซ่-เมืองทรุนน์ – ล่องเรือทะเลสาบทรุนน์
เขาฮาร์เดอคุม-เมืองอินเทอลาเค่น – เมืองเลาเทอบรุนเน่น
หมู่บ้านเมอเรน-หมู่บ้านกริมเมลวาลด์ – เมืองซูริค
ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) 
 เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-29 ก.ค.61
11-19  /   24 ส.ค. – 1 ก.ย.61
7-15  /  20-28  /  29 ก.ย. – 7 ต.ค.61
14-22  /  21-29 ต.ค.61
9-17  /   23 พ.ย. – 1 ธ.ค.61
2-10  /   17-25 ธ.ค.61
ราคา 99,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก