Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 27 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208S ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน (241218)


THW6-QR-EU-2DEC-24DEC18

ID : 24865

กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-บราติสลาวา
บูดาเปสต์-คาสเซิ่ล ฮิลล์-ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์-เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
เชสกี้ บูเดอโจวิช-คาร์โลวี วารี-ชมเขตเมืองเก่า
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900-39,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-09 ธ.ค. 2561
ราคา 37,900.-
12-19 ธ.ค. 2561
ราคา 38,900.-
22-29 ธ.ค. 2561
24-31 ธ.ค. 2561
ราคา 39,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน (191218)


THW5-TG-EU-16MAY-19DEC18

ID : 21452

เวียนนา-กรุงปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา- บูดาเปสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,991-46,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 - 22 พ.ค. 61 
24-30 / 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61
8-14 ส.ค. 61
5-11 ก.ย. 61
ราคา 39,991.-
23-29 พ.ค. 61 / 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61
6-12 / 13-19 มิ.ย. 61
22-28 / 29 ส.ค. - 4 มิ.ย. 61
ราคา 41,991.-
10-14 / 15-20 ส.ค. 61
7-14 / 12-18 / 19-25 / 26 ส.ค. - 2 ต.ค. 61
31 ต.ค. - 6 พ.ย. 61
7-13 พ.ย. 61
ราคา 42,991.-
14-20 / 21-27 / 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
ราคา 43,991.-
12-18 / 14-21 ธ.ค. 61
ราคา 45,991.-
5-11 / 19-25 ธ.ค. 61
ราคา 46,991.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208P ยุโรปตะวันออก 8 วัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี (240319)


THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19

ID : 24583

กรุงปราก  – ปราสาทปราก - บราติสลาวา
บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์-เชสกี้คลุมลอฟ
เชสกี้ บูเดอโจวิช - คาร์โลวี วารี
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-08 พ.ย. / 09-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.61
29 พ.ย. – 06 ธ.ค. / 01-08 ธ.ค.61
04-11 ธ.ค. / 06-13 ธ.ค. 61
17-24 ม.ค. / 22-29 ม.ค.62
31 ม.ค. - 06 ก.พ. / 06-13 ก.พ.62
10-17 ก.พ.62 / 17-24 ก.พ. / 20-27 ก.พ.62
01-08 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 18-25 มี.ค.62
21-28 มี.ค. / 24-31 มี.ค. 62
ราคา 42,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-BR002 ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (160319)


THG1-BR-EU-17JAN-16MAR19

ID : 24991

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก   
ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า-OUTLET
กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-ป้อมชาวประมง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-24, 21-28 ม.ค. 62
11-18 ก.พ. 62
16-23 มี.ค. 62
ราคา 49,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (210319)


THW6-QR-EU-6NOV18-21MAR19

ID : 24618

มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์
ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ -ปราสาทคลุมลอฟ
คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - ปราก – ปราสาทปราก
เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์-คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ-Outlet Parndorf
เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,900-51,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-14 พ.ย.61
25 ก.พ.-5 มี.ค.62
21-29 มี.ค.62
ราคา 49,900.-
6-14 ธ.ค.61
29 ม.ค.-6 ก.พ.62
ราคา 51,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3MUC-EK005 GET READY FOR WINTER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน (281218)


THG1-EK-EU-17OCT-28DEC18

ID : 24467

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฮัลสตัท – เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บราติสลาว่า – เชสกี้ครุมลอฟ
คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทแห่งปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-63,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-21 พ.ย.61
7 พ.ย.-4 ธ.ค. 61
ราคา 49,900.-
17-24 ต.ค. 61
ราคา 52,900.-
28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62
ราคา 63,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-EK009 เยอรมนี [เบอร์ลิน] เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (251218)


THG1-EK-EU-23OCT-25DEC18

ID : 24419

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก
สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
บราติสลาว่า – Parndorf Outlet-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-78,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-31 ต.ค. 61
ราคา 49,900.-
25 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 78,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.7 เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (251218)


THV1-EK-EU-25DEC18-6JAN19

ID : 24272

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – THE SOUND OF MUSIC
คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน
SHOPPING PARNDOF OUTLET-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
ฮอลสตัท
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
27 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62
28 ธ.ค.61 - 5 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 - 6 ม.ค.62
ราคา 54,999.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG003 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน (020319)


THG1-TG-EU-2NOV18-2MAR19

ID : 24440

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี – ปราก – คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก – ปราสาทปราก
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – Parndorf Outlet – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์-ฮัลสตัท
ซาลส์บวร์ก – มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 56,900-59,000 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-10, 9-17, 20-28 พ.ย.61
23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 
16-24 ธ.ค. 61
ราคา 56,900.-
5-13 ก.พ. 62
2-10 มี.ค. 62
ราคา 59,000.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี (230319)


THW6-TG-EU-1DEC18-23MAR19

ID : 24616

มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซาลส์บวร์ก 
อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี
ปราก-ปราสาทปราก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส
สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน-ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
Outlet Parndorf - เวียนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 57,900-62,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-09 ธ.ค.//03-11 ธ.ค. 61
ราคา 62,900.-
09-17 ม.ค.//20-28 ม.ค.//26 ม.ค.-03 ก.พ.//08-16 ก.พ. 62
17-24 ก.พ.//22 ก.พ.-02 มี.ค.//28 ก.พ.-08 มี.ค.62
03-11 มี.ค.//14-22 มี.ค.//23-31 มี.ค. 62
ราคา 57,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG004 VIENNA THE SERIES BY TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (220318)


THG1-TG-EU-27OCT18-22MAR19

ID : 24460

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี
เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค – ฮัลสตัท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,888-69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-28 ม.ค. 62
6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
1-10, 15-24, 22-31 มี.ค. 62
ราคา 59,888.-
17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61
1-10, 15-24, 19-28, 22-31 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
27 ต.ค.-5 พ.ย. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG010 LAKE, CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (210319)


THG1-TG-EU-28NOV18-21MAR19

ID : 24480

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ 
ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK
ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-76,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
2-11, 5-14, 9-18 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
6-15 ก.พ. 62
2-11, 21-30 มี.ค. 62
ราคา 65,888.-
30 ธ.ค.61-8 ม.ค.62
ราคา 76,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (200319)


THG1-TG-EU-9DEC18-20MAR19

ID : 24474

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
ฮัลสตัท – มิวนิค-ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู
ไฟร์บวร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ซูก
ลูเซิร์น – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-18, 16-25 ธ.ค. 61
ราคา 59,900.-
8-17, 20-29 มี.ค. 62
ราคา 63,900.-
30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน (261218)


THG1-EK-EU-26DEC18-4JAN19

ID : 24405

ปราก – คาร์โลวี วารี-ปราสาทปราก
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GG12 (QR) เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน (300319)


THG10-QR-EU-23OCT18-30MAR19

ID : 24189

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์-การ์มิช
พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่
จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก
ฮัลสตัท-เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก
มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
จัตุรัสฮีโร่ สแควร์-เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์
ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,999-79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 27 พ.ย.61
ราคา 59,999.-
14 – 22 ม.ค. // 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 62
7 – 15 มี.ค. // 9 – 17 มี.ค. // 21 – 29 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค.62
28 มี.ค. – 5 เม.ย. // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62
ราคา 62,555.-
23 – 31 ต.ค.61
7 – 15 ก.พ. // 9 – 17 ก.พ. // 16 – 24 ก.พ. 62
ราคา 64,555.-
27 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 6 ม.ค. 62
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : MUC05 UNIQUE EAST EUROPE 9D6N BY TG (251218)


THZ1-TG-EU-22SEP-25DEC18

ID : 24049

เมืองมิวนิก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า-รัฐสภาแห่งสโลวัก
โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ
โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
เมืองบูดาเปสต์ - เมืองเวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองโฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ศาลสว่าการเมืองมิวนิก
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการเมือง - พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 61,888-66,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 18 พฤศจิกายน 2561
ราคา 61,888.-
22 - 30 กันยายน 2561
02 - 10 ธันวาคม 2561
ราคา 62,888.-
20 - 28 ตุลาคม 2561
ราคา 65,888.-
25 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62
ราคา 66,888.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (220319)


THG1-TG-EU-21NOV18-22MAR19

ID : 24455

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน
เขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น – เมืองซุก - ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 62,900-87,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-30 พ.ย., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61
20-29 ธ.ค. 61
ราคา 62,900.-
17-26 ม.ค. 62
6-15 ก.พ. 62
2-11, 22-31 มี.ค. 62
ราคา 69,999.-
27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62
ราคา 87,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (150319)


THG1-TG-EU-23NOV18-15MAR19

ID : 24475

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก
ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก
ฮัลสตัท – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
ไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 63,900-68,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ราคา 63,900.-
11-20 ม.ค. 62
8-17 ก.พ.62
22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
15-24 มี.ค. 62
ราคา 68,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 11 วัน 8 คืน (191218)


THG1-TG-EU-6NOV-19DEC18

ID : 24459

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี – ปราก – คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก – ปราสาทปราก
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Parndorf Outlet – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-16 พ.ย., 27 พ.ย.-7 ธ.ค. 61
1-11, 7-17, 11-21, 19-29 ธ.ค. 61
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3VIE-TG018 East And West Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (200319)


THG1-TG-EU-8-20MAR19

ID : 24452

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี – มิวนิค – ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ
เมืองซุก - ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
ลูกาโน่ – Outlet – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 66,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-17, 20-29 มี.ค.62
ราคา 66,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก