Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 32 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG008 ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี 10 วัน 7 คืน (170618)


THC1-TG-EU-16MAR-17JUN18

ID : 19122

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก-เบลด – ลุบเบลียน่า
ถ้ำโพสโทยน่า-เมสเตร้ – เวนิส – โบโลญญ่า
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า - หมู่บ้านชิงเคว เตรเร่-มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 62,900-65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-25 มี.ค.61
ราคา 62,900.-
2-11, 6-15, 16-25 พ.ค., 23 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
3-12, 6-15, 17-26 มิ.ย. 61
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (230618)


THC1-TG-EU-4FEB-23JUN18

ID : 19829

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวด์-มิลาน – เวนิส เมสเตร้
ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า– โรม – วาติกัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 65,900-75,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-13 ก.พ.61
ราคา 65,900.-
5-14, 19-28 พ.ค., 26 พ.ค.-4 มิ.ย.61
2-11, 16-25 มิ.ย., 23 มิ.ย.-2 ก.ค.61
ราคา 69,900.-
22 เม.ย.-1 พ.ค.61
ราคา 75,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Cz Austria Hungary 7D (100818)


THV1-EK-EU-30APR-10AUG18

ID : 21345

ปราก - คาโรวีวารี่
เชสกี้คลุมลอฟ
ฮอลสตัท - เวียนนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 - 40,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 6 พ.ค. 61
24 – 30 พ.ค. 61
19 – 25 มิ.ย. 61
ราคา 39,999.-
25 - 31 ก.ค. 61
26 ก.ค. – 1 ส.ค. 61
8 - 14 ส.ค. 61
10 - 16 ส.ค. 61
ราคา 40,999.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (080818)


THC9-EK-EU-3MAY-8AUG18

ID : 21410

ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-9 / 9-15 พ.ค.61
23-29 พ.ค.61
5-11 / 19 – 25 มิ.ย.61
3-9 ก.ค. / 24-30 ก.ค.61
25-31 ก.ค.61
6-12 / 8-14 ส.ค.61
ราคา 40,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (200618)


THC9-EK-EU-26APR-20JUN18

ID : 21340

มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt
พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก
สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 เม.ย. -2 พ.ค.61
24-30 พ.ค.61
28 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
20-26 มิ.ย.61
ราคา 40,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน (221018)


THZ2-QR-EU-3JUN-22OCT18

ID : 21134

กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี
สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์กรุงปราก
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก
Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,900 - 47,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 09 มิถุนายน 2561
ราคา 42,900.-
24 – 30 กันยายน 2561
ราคา 44,900.-
15 – 21 กรกฎาคม 2561
ราคา 46,900.-
13 – 19 สิงหาคม 2561
22 – 28 ตุลาคม 2561
ราคา 47,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO6 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (070818)


THV1-EK-EU-16MAY-7AUG18

ID : 21342

เกาะเวนิส – เวนิส
อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก
ฮัลสตัท – มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่
แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 22 พ.ค. 61
24 – 30 พ.ค. 61
13 – 19 มิ.ย. 61
20 – 26 มิ.ย. 61
3 - 9 ก.ค. 61
25 - 31 ก.ค. 61
26 ก.ค. – 1 ส.ค. 61
7 - 13 ส.ค. 61
ราคา 42,999.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค (120618)


THC9-EK-EU-24APR-12JUN18

ID : 21329

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก
ฮัลล์สตัทท์-สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthur Glen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – ประตูเมืองเก่า
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 เม.ย. – 1 พ.ค.61
25 เม.ย. – 2 พ.ค.61
22-29 พ.ค.61
12-19 มิ.ย.61
ราคา 45,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS LX003 ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (101118)


THC1-OS-EU-17MAY-10NOV18

ID : 21257

เวียนนา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า – OUTLET – ปราก  
ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ลินซ์
ฮัลสตัท – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 
มิวนิค – ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ – ไฟร์บวร์ก
ชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น – ซูก  - ซูริค
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 - 54,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-25 พ.ค. 61
24 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
6-14 มิ.ย. 61
13-21 มิ.ย. 61
ราคา 49,900.-
5-13 ก.ย. 61
2-10 ต.ค. 61
1-9 พ.ย. 61
10-18 พ.ย. 61
ราคา 50,900.-
12-20 ก.ค. 61
ราคา 54,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.4 Germany Aus Cz Salovac Hungary 9D (100818)


THV1-EK-EU-19MAY-10AUG18

ID : 21344

มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลบูร์ก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ
พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ – ปราก
บาติสลาวา - บูดาเปสต์
เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน
PARNDOF OUTLEET
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,999 - 52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61
ราคา 49,999.-
22 - 30 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 4 ส.ค. 61
28 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
10 - 18 ส.ค. 61
ราคา 50,999.-
21-29 ก.ค. 61
11-19 ส.ค. 61
ราคา 52,999.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS LX001 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (101118)


THC1-OS-EU-17MAY-10NOV18

ID : 21256

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  - บูดาเปสท์
บราติสลาว่า – ปราก - ปราสาทปราก – คาร์โลวีวารี
OUTLET – มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ
รีคเวียร์ – กอลมาร์ - อองกีเชม - ไฟร์บูร์ก
ลูเซิร์น –ซุก – ซูริค
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 - 65,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-25 พ.ค. 61
24 พ.ค.-1 มิ.ย. 61
1-9 พ.ย. 61
10-18 พ.ย. 61
ราคา 59,900.-
2-10 ต.ค. 61
ราคา 61,900.-
12-20 ก.ค. 61
ราคา 65,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE OS001 ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี 9วัน6คืน (121118)


THC1-OS-EU-2MAY-12NOV18

ID : 21254

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET
บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก - ฮัลสตัท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
2-10 พ.ค. 61
16-24 พ.ค. 61
4-12 มิ.ย. 61
14-22 มิ.ย. 61
5-13 ก.ย. 61
10-18 ก.ย. 61
1-9 ต.ค. 61
16-24 ต.ค. 61
5-13 พ.ย. 61
12-20 พ.ย. 61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : FRA TG003 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน (280918)


THC1-TG-EU-17AUG-28SEP18

ID : 21251

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวี วารี – ปราก - คุทนา ฮอร่า
โบสถ์โครงกระดูก – ปราสาทปราก 
บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
Parndorf Outlet – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก - มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17-25 ส.ค. 61
7-15 ก.ย. 61
14-22 ก.ย. 61
21-29 ก.ย. ก.ย. 61
28 ก.ย.-6 ต.ค. 61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (271218)


THB12-EY-EU-25JUN-27DEC18

ID : 21213

ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา
มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 - 72,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 Jun - 02 Jul 2018 
05 - 12 Jul 2018 
19 - 26 Jul 2018 
12 - 19 Sep 2018 
26 Sep - 03 Oct 2018 
10 - 17 Oct 2018 
07 - 14 Nov 2018 
21 - 28 Nov 2018 
07 - 14 Dec 2018 
ราคา 59,900.-
27 Dec 2018 - 03 Jan 2019 
ราคา 72,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG89 WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8 วัน 5 คืน (220618)


THB12-TG-EU-18MAY-22JUN18

ID : 20849

เมืองโฮเอินชวังเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองอินส์บรูค
ย่านเมืองเก่า-หลังคาทองคำ-ฮัลล์สตัทท์-ซาลซ์บูร์ก
สวนมิราเบล-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ปราก-ศาลาเทศบาลเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ลส์
เมืองคุทนา โฮรา-โบสถ์เซนต์บาร์บารา-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
บูดาเปส-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 25 May 2018 
04 - 11 Jun 2018 
22 - 29 Jun 2018 
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG012 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (210718)


THC1-TG-EU-20APR-21JUL18

ID : 20838

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท –มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น
น้ำตกไรน์-อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น – ซูริค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900-79,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-29 พ.ค. 61
ราคา 59,900.-
20-29 เม.ย. 61
ราคา 69,900.-
7-16, 21-30 ก.ค. 61
ราคา 79,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (170618)


THC1-TG-EU-6MAY-17JUN18

ID : 20837

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
Outlet – บราติสลาวา-บราติสลาวา – ปราก
ปราสาทปราก– คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท–มิวนิค – ทิทิตเซ่
โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู-ไฟร์เบิร์ก – ชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ – ซูก – ลูเซิร์น – มิลาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15, 16-25 พ.ค., 23 พ.ค.-1 มิ.ย.61
3-12, 6-15, 17-26 มิ.ย.61
ราคา 59,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE TG010 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (130718)


THC1-TG-EU-6MAY-13JUL18

ID : 21258

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet
บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – จุดชมวิวSKY WALK
ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 60,900 - 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15 พ.ค. 61
16-25 พ.ค. 61
26 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
27 พ.ค.-5 มิ.ย. 61
8-17 มิ.ย. 61
10-19 มิ.ย. 61
22 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
ราคา 60,900.-
6-15 ก.ค. 61
13-22 ก.ค. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน (100818)


THG10-EK-EU-25MAY-10AUG18

ID : 21384

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์   – การ์มิช
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – จัตุรัสมาเรียนพลาส
ซาลส์เบิร์ก – ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุน
บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ – จตุรัสฮีโร สแคว์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 62,800 - 69,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
16 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 62,800.-
30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61
14 – 22 ก.ค. 61
ราคา 65,555.-
26 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 
10 – 18 ส.ค. 61 
ราคา 66,555.-
28 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
ราคา 69,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GG12 เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน (140718)


THG10-QR-EU-26MAY-14JUL18

ID : 21383

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์
การ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพาซ - เชสกี้ครุมลอฟ
ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์
จัตุรัสเมืองเก่า – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราค – บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 62,800 - 65,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
ราคา 62,800.-
14 – 22 ก.ค. 61
ราคา 65,555.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก